lietuvių

Taizé 2012: naujienos ir asmeniniai liudijimai


Gruodis: Laukiant Šv. Kalėdų

JPEG - 18.4 ko

Taizé kaimelyje, viso advento metu, stiprėjo Šv. Kalėdų laukimas. Kiekvieną sekmadienį priešais Susitaikinimo bažnyčią atsirasdavo vis naujų prakartėlės elementų afrikietiška tematika – prisimenant susitikimą Kigalyje. Gruodžio 24-osios vakare, po Kūčių Eucharistijos šventimo, broliai, savanoriai ir Taizé svečiai nuėjo prie prakartėlės, apdainuoti iš Jėzaus gimimo kylantį džiaugsmą.

JPEG - 15.2 ko

Per pastarąsias savaites, be jaunų žmonių iš Europos, Pietų Korėjos ir Jungtinių Amerikos Valstijų, Taizé aplankė grupelė žmonių iš Libano, vadovaujama arkivyskupo Gemayel, naujo maronitų vyskupo Paryžiuje. Tuo pačiu metu su kasmetiniu vizitu ant kalvos apsilankė mokytojų ir mokinių grupelė iš Bossey ekumeninio instituto. Gruodį taip pat lankėsi pastoriai iš Prancūzijos ir Šveicarijos, tarp kurių buvo Laurent Schlumberger, Prancūzijos Reformatų bažnyčios vadovas.


Lapkritis. Visų Šventųjų diena: tūkstančiai jaunuolių Taizé rudens atostogų metu

JPEG - 23.2 ko

Savaitėmis prieš Visų Šventųjų dieną ir po jos, Taizé aplankė apie šeši su puse tūkstančio jaunuolių. Dauguma jų atvyko iš skirtingų Prancūzijos regionų, mokyklinių rudens atostogų metu. Vieną vakarą Susitaikinimo bažnyčioje brolis Alois kreipėsi į juos, norėdamas pasidalinti naujienomis:

Šią savaitę gausiai atvykote iš įvairių Prancūzijos regionų. Mes, broliai, džiaugiamės, galėdami jus priimti, taip pat visus jus atlydėjusius asmenis, kurie taip gerai paruošė jūsų apsilankymą čia: jaunimo vadovus, katechetus, kunigus, pastorius, vyskupus ir už jus atsakingus pasauliečius.
 
Taip pat norėčiau pasveikinti jaunus žmones iš kitų šalių. Ypatingai norėčiau paminėti gausiai atvykusius švedus, vokiečius ir belgus. Šią savaitę dar laukiame ispanų, kurie atvyks ketvirtadienį.
 
Kaip ir jūs, atvykau į Taizé sekmadienio vakare, po trijų savaičių nebuvimo. Romoje vyko sinodas į kurį susirinko vyskupai iš viso pasaulio, aš taip pat buvau į jį pakviestas.
 
Tai buvo graži visuotinės Bažnyčios patirtis. Vyskupai neslėpė savo susirūpinimo ieškodami geriausių Evangelijos skelbimo pasauliui, kuris labai pasikeitė, kelių. Daugelis pabrėžė paieškų, kaip pagilinti asmeninį santykį su Dievu, reikšmę. Popiežius, nepaisant garbingo amžiaus, dalyvavo diskusijose ir įdėmiai klausėsi.
 
Išvažiuodamas iš Romos palikau ten keletą mūsų brolių ir jaunųjų Taizé savanorių. Kartu su visos Romos jaunimu jie ruošia artimiausią mūsų Europos Jaunimo Susitikimą šiame mieste. Organizuoja jaunimo iš visos Europos sutikimą ir priėmimą, gruodžio 28 dieną, šeimose ir parapijose. Šešias dienas kartu melsimės didžiosiose Romos bazilikose.
 
Rytoj vakare minėsime Visų šventųjų dieną. Eucharistijos pradžioje jaunas afrikietis iš Senegalo prisijungs prie mūsų bendruomenės. Gaus baltą abitą, kurį dėvime pamaldų metu. Taizé jis lankėsi daug kartų, taip pat dalinosi gyvenimu su mūsų broliais viename iš skurdžiausių Dakaro rajonų.
JPEG - 22.7 ko

Spalis: Rudeninio gyvenimo ant kalvos ritmas

Rudenį ir toliau atvyksta grupės iš Belgijos, Vokietijos, Olandijos, Šveicarijos, taip pat kitų Europos šalių, dalyvauti savaitiniuose arba kelių dienų susitikimuose. Bendruomenę papildė naujas brolis, kilęs iš Prancūzijos, vienų iš rugsėjo mėnesio vakarinių pamaldų metu jis gavo baltą rūbą. Keletui savaičių į Taizé atvyko stačiatikių vienuolis iš Baltarusijos.

Tuo pačiu metu, jaunimo darbo grupės, vadovaujamos savanorių, remontuoja ir konservuoja viską, kas buvo reikalinga vasarai: šeimų priėmimo vieta „Olinda” buvo uždaryta žiemai, nuimta daug palapinių. Naudodamiesi ramesniu laikotarpiu, jaunieji savanoriai, kurie į Taizé atvyko vieneriems metams, kad padėtų priėmimuose, skyrė dalį savo laiko apmąstymams tema: svetingumas - visuotinė solidarumo išraiška.

Rugsėjo mėnesį, krikščioniškos bendruomenės visame pasaulyje, Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus kvietimu, meldžiasi už visą kūriniją. Brolis Alois kartu su šimtu jaunų žmonių Konstantinopolio patriarchą Baltramiejų aplankys sausio mėnesį. Taizé, greta įprastų intencijų, taip pat meldžiamės „už tuos, kurie pasišvenčia kūrinijos apsaugai”. Romaninės Taizé kaimelio bažnytėlės vitražinis langas, vaizduojantis Pranciškų Asyžietį, primena mums apie jo iniciatorišką vaidmenį kviečiant supaprastinti savo gyvenimą.


Bažnyčia, viena šeima

Gabriel (Filipinai)

Savanorių susitikimo su Vokietijos protestantų bažnyčios atstovais, įskaitant pirmininką Nikolaus Schneider, metu, pirmiausia nagrinėjome mūsų bendro gyvenimo temą, skirtingų žmonių tarpusavio supratimą, taip pat ryšius su tūkstančiais žmonių visame pasaulyje. Tokiu būdu, mūsų buvimas čia remiasi Evangelijos mokymu ir įgalina mus praktikuoti gyvenimą, kurio centre yra Dievas.

Vienas iš mūsų paprašė svečių apibūdinti gyvąją bažnyčią, šie vieningai konstatavo, kad esminis bažnyčiai reikalingas dalykas yra tai, kad ji taptu vieta, kur visi jos nariai save laikytų viena šeima. Panašiai kaip Taizé, krikščionys čia kaip vienas kūnas sueina į Susitaikinimo bažnyčią. Pastorius apibendrino taip: „Esate mano viltimi krikščioniškų Bažnyčių vienybės”.


Supratimas ir priėmimas

Dorova (Graikija)

Tai buvo mano pirmasis apsilankymas Taizé. Esu labai laiminga, kad galėjau čia praleisti pusantro mėnesio būdama savanore. Iš pradžių, kai kurie dalykai man buvo nauji, tačiau nebuvo sunku prisitaikyti prie bendro gyvenimo. Pirmas dalykas, kuris mane labai nustebino, buvo daugybė jaunų žmonių, atvykstančių čia ir tai, kad jie sugeba išlaikyti tylą pamaldų metu. Iš visų, man priskirtų užduočių, labiausiai patiko darbas bažnyčioje. Čia praleistas laikas, paliko mano atmintyje įsitikinimą, kad nors esame kilę iš skirtingų politinių, kultūrinių ir religinių aplinkų, tačiau krikščioniška dvasia kiekviename iš mūsų jungia mus į vieną. Būdama stačiatike, toliau savyje ugdysiu supratimą ir priėmimą, kuriuos patyriau iš kitų, čia pažintų krikščionių, su kuriais dalinausi ir gyvenau buvimo Taizé metu.


„Labai man padėjai, ačiū!”

Franz (Vokietija)

Buvau Taizé Didžiąją Savaitę ir tuomet nusprendžiau grįžti čia visai vasarai, nes būdamas studentu turiu vasaros atostogas. Du su puse mėnesio buvau savanoriu, tai buvo labai geras laikas, kuris paliko žymę mano gyvenime. Baigiantis vasarai priėjo prie manęs žmogus, kurio neprisiminiau, ir pasakė: „Buvai pirmasis su kuriuo kalbėjausi iškart po mano ilgos kelionės, labai man padėjai, ačiū!”. Vis tiek negalėjau prisiminti tos situacijos. Visa tai padėjo man suprasti, kad svarbiausiu dalyku, per mano buvimą Taizé, buvo paprasčiausiai darymas to, ko iš manęs tikisi Dievas: mylėti artimą taip, kad net neprisimintum ką padarei.


Rugsėjis: Vasara baigėsi, susitikimai tęsiasi

Eucharistijos transliacija televizijoje

Sekmadienį, rugsėjo 9 dieną, Taizé švenčiama Eucharistija buvo tiesiogiai transliuojama per Prancūzijos televiziją France 2 ir sudarė televizinės programos „Viešpaties diena” dalį. Joje dalyvavo bendruomenės broliai ir tūkstantis jaunų žmonių tą savaitę atvykusių į Taizé. Programa pradėta rodyti 10:30 val. Ji taip pat apėmė keturis trumpus reportažus pristatančius Taizé brolių bendruomenę, jaunų žmonių priėmimą, bei tiesioginį interviu su broliu Alois. Mišių metu brolis Alois pasakė apmąstymą.


Triukšmingos ir darbingos vasaros savaitės jau praeityje. Nors jaunųjų piligrimų atvažiuoja jau mažiau, savaitiniai susitikimai tęsiasi toliau. Rugpjūčio pabaigos orai šiek tiek sujaukė gyvenimą ant kalvos. Praūžusi stipri audra su perkūnija ir kruša, laimei niekam nepridarė žalos.

Nesenai Taizé apsilankė keletas bažnyčių vadovų, tarp kurių buvo katalikų vyskupai: Vokietijos miesto Bambergo arkivyskupas Ludwig Schick, ir Prancūzijos Soissons vyskupas Hervé Giraud. Kiti svečiai: Vokietijos Protestantų bažnyčios pirmininkas Präses Nikolaus Schneider, taip pat liuteronai vyskupai Markus Dröge, iš Berlyno atvykęs tik keletui valandų, bei Jochen Bohl, kuris iš Dresdeno atvyko su didele jaunimo grupe. Bendruomenė taip pat priėmė svečius atvykusius iš Didžiosios Britanijos, vyskupus iš anglikoniškų Konventrio, Herefordo, Mančesterio, Southvarko ir Vinčesterio vyskupysčių.

Kitas svarbus vizitas - katalikų vyskupo Servilien Nzakamwita iš Bjumbos miesto Ruandoje apsilankymas. Jis yra atsakingas už šios šalies jaunimo sielovadą. Vyskupas Taizé viešėjo keletą dienų, likus vos kelioms savaitėms iki tarptautinio jaunimo susitikimo, kuris vyks Kigalyje lapkričio 14-18 dienomis. Viešnagės metu vyskupas susitiko su broliais, savanoriais ir jaunaisiais afrikiečiais, kurie šią vasarą buvo Taizé.

JPEG - 15.1 ko

Kaip sakė brolis Alois viename iš ketvirtadieninių vakarinių susitikimų Susitaikinimo bažnyčioje metu: „Taizé savaitė po savaitės, ištisus metus patiriame, kad Kristus gali mus suvienyti nepaisant jokių sienų. Ši bendrystė tai stebuklas, kuris nenustoja mūsų stebinti. Gyvenant šiuo stebuklu suvienyta bažnyčia gali tapti visuotinės bendrystės raugu.”

JPEG - 18.7 ko

Susitikimai su jaunais žmonėmis iš Ukrainos ↑ ir Korėjos ↓

JPEG - 17.9 ko

Siekiant naujojo solidarumo: keletas teminių susitikimų Taizé

Berlyne brolio Alois inicijuota kelionė „Siekiant naujojo solidarumo” šią vasarą Taizé buvo akcentuota per keltą teminių susitikimų, kuriuose buvo nagrinėjama ši tema. Kai kurie iš jų labiau įtraukė jaunuosius piligrimus ir savanorius, kiti buvo vedami svečių, kurie pasakojo apie savo dalyvavimą Europos Parlamente arba Pasauliniame fonde kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija. Paskutinio susitikimo metu „Semaines Sociales de France” (Prancūzijos socialinės savaitės) pirmininkas Jérôme Vignon, iškėlė du klausimus: „Ar dosnumas privalo gelbėti solidarumą?” ir „Kaip jaunieji europiečiai gali suteikti naują gyvenimą tarptautiniam solidarumui?”

JPEG - 24.6 ko

Rugpjūtis: Vasaros viduryje švenčiame Kristaus Atsimainymo šventę

Vasaros metu kiekvienos savaitės susitikimai suburia nuo 3000 iki 4500 jaunų žmonių. Kristaus Atsimainymo šventė minima rugpjūčio 6 dieną. Tos savaitės pradžioje, Atsimainymo ikona buvo perkelta į bažnyčios presbiteriją. Kaip ir kiekvienais metais, rugpjūčio pradžioje savaitinių susitikimų dalyvių skaičius pasiekia savo piką. Susitaikinimo bažnyčia, kartu su jos išplatinimais, pasirodė per maža, kad sutalpintų 4000 asmenų, todėl buvo paruošta dar viena pamaldų vieta, šalia bažnyčios esančioje didelėje palapinėje.

Šią savaitę jaunieji dalyviai yra atvykę iš 75 skirtingų šalių. Kaip ir kiekvieną savaitę yra daug europiečių, be to tarp atvykusiųjų yra grupės iš JAV, Izraelio ir Korėjos. Pastarosiomis dienomis ypač šiltai buvo priimti piligrimai iš Haičio ir Kinijos. Aplankyti bendruomenę atvyko Autun vyskupijos, kuriai priklauso ir Taizé, vyskupas Benoit Rivière. Pasaulinio kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondo generalinis sekretorius pravedė keletą susitikimų pasaulinio solidarumo tema, besisiejančia su brolio Alois 2012 m. Laišku.

JPEG - 18.1 ko
Tame pačiame kelyje, kuris veda į Dievą

Marta (Ukraina)

"Jauni žmonės ir vaikai, visi galėjome keletą dienų praleisti pamaldose, giedant, dalijantis su kitais ir būnant tyloje, kurios mums kartais labai reikia. Tai buvo keitimasis patirtimi ir vertingais patarimais, o tuo pačiu juokingomis istorijomis - čia mes dalinamės viskuo, kas vienija žmones iš įvairių šalių ir žemynų. Bendras Taizé gyvenimas yra kuriamas kiekvieno iš mūsų. Visi esame tame pačiame kelyje, kuris veda į Dievą."

Su Dievu ir su kitais

Joseph (Mianmaras)

Krikščionis negali būti krikščionimi, būdamas pats sau vienas. Taizé didelis dėmesys skiriamas bendruomeninio gyvenimo svarbai, dalijimuisi mintimis ir bendram meldimuisi, kad būtume bendravime su Dievu ir su kitais. Tai mane drąsina gyventi paprastume bei kurti taiką ir pasitikėjimą su kitais.

JPEG - 17 ko
Nebijokite pažinti kitus!

Lucie (Čekija)

Mane stebina tai, kad Taizé kartais labai paprasta užmegzti įdomų pokalbį su kuo nors iš kitos šalies ar net kito žemyno. Tarp tų, kuriuos pažinau savo apsilankymo Taizé metu, buvo vaikinas iš Korėjos. Kai mes kalbėjomės ir jis man uždavė keletą klausimų, turėjau nuojautą, kad jis mane žino iš vidaus. Manau, kad Taizé galime sutikti Dievą ne tik pamaldų metu bažnyčioje, bet taip pat ir kituose žmonėse. Nebijokite pažinti kitus!


Liepa: Vasaros įkarštyje

Nuo liepos pradžios su kiekviena savaite auga apsilankančiųjų Taizé skaičius. Tuo pačiu vis labiau didėja susitikimų dalyvių įvairovė. Tarp grupių atvykusių iš ypač toli galima paminėti jaunimo grupes iš Tailando, Kinijos, Izraelio, o taip pat iš Irano, Afganistano ir Pakistano. Taip pat yra daug savanorių iš Afrikos, Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Okeanijos ir žinoma iš Europos, pasiliekančių Taizé kelias savaites ar mėnesius.

Neseniai bendruomenę aplankė keleto Bažnyčių vadovai, tarp jų: pastorius Setri Nyomi iš Ganos, Pasaulio Reformuotų Bažnyčių generalinis sekretorius, Dižono arkivyskupas Roland Minnerath, taip pat keletas Anglikonų ir Romos Katalikų vyskupų iš Anglijos, Italijos ir Puerto Riko, stačiatikių profesorius iš Salonikų, tėvas Quicke iš Popiežiškosios krikščionių vienybės skatinimo tarybos.

Dalyviai atvykę iš įvairių kultūrų ir aplinkų: muzikantai iš Amerikos, jaunieji danai, jaunimo choras iš Baltarusijos, ant kalvos organizuoja specialius koncertus, pabrėžiančius jų skirtingumą. Neseniai pasiūlėme keletą naujų teminių susitikimų: „Veido paslaptis pamatyta dešimties fotografų akimis”, „Teatro dirbtuvės: naujai atrask Biblijos ištrauką”, „Gyvenimas tikėjime: kvietimas būti kūrybiškais ir intelektualiais”. Tarp gausių kitų pasiūlymų, jauni žmonės gali kas savaitę dalyvauti teminiame susitikime „Solidarumas su visa kūrinija: mūsų atsakomybė už rytdienos pasaulį”.


Birželis: Sekminės

Kristaus žengimo į dangų (Šeštinių) ir Sekminių iškilmes šventėme kartu su keletu tūkstančių jaunuolių. Greta suvažiavusių iš visos Europos buvo keletas įveikusių ilgą kelią iš JAV, Korėjos, Honkongo ar Ruandos. Per šiuos tarptautinius susitikimus savo malda vienijomės su kenčiančiais Sirijos žmonėmis, šiaurės Italijoje įvykusio žemės drebėjimo aukomis ir pabėgėlių stovyklų Darfūre vaikais.


Jei klausomės Dievo su pasitikėjimu, viskas yra įmanoma

Artur (Lenkija)

Tai mano pirmasis apsilankymas Taizé, laukiau šio momento. Nuo pat pradžių buvau sujaudintas paprastumo. Jis leidžia mums, jauniesiems susitikimų dalyviams, atrasti tai, kas svarbiausia mūsų gyvenime - šiame paprastume galiu pajusti visišką žmonių laisvę.

Atvykau čia švęsti Sekminių su žmonėmis iš viso pasaulio. Esame čia iš skirtingų kultūrų, turime skirtingą gyvenimo patirtį, bet nepaisant to, suprantame, kad mes turime tą patį tikslą: sielų gilumoje atrasti šaltinį. Kalbėjome apie pagrindinius mūsų tikėjimo klausimus. Visi atsakymai susivedė į vieną žodį - pasitikėjimas. Jei klausomės Dievo su pasitikėjimu, viskas yra įmanoma!

Per šią savaitę dvi dienas praleidau tyloje. Tai buvo nuostabi patirtis. Dabar suprantu, kad turėčiau labiau atsakyti už savo žodžius. Dar daugiau, tyloje galiu atverti save Dievo akivaizdai. Tylos dienos buvo geriausias pasiruošimas Sekminių šventei. Žinau, kad pasibaigęs savaitės susitikimas Taizé yra mano asmeninės pasitikėjimo piligrimystės pradžia. Noriu dalintis pasisemtu džiaugsmu ir viskuo ką čia patyriau.


Gegužė: Tarptautiniai susitikimai tęsiasi visą pavasarį

Po Velykų tęsiasi Taizé susitikimai, kiekvieną savaitę sutelkdami nuo 1000 iki 1500 jaunų žmonių, daugiausia iš Vokietijos, Prancūzijos, Olandijos ir Švedijos. Gegužės pradžioje atvyko grupė iš Maskvos lydima stačiatikių šventiko, kuris vienų iš pamaldų pabaigoje pašventino dvi naujas ikonas: "Abraomo svetingumas" (vaizduojančią Trejybę) ir "Kristus Išganytojas", kurios buvo nutapytos vieno iš brolių.

Berlyno susitikime brolis Alois kvietė jaunimą kartu apsvarstyti galimus kelius “siekiant naujojo solidarumo”. Pastarosiomis savaitėmis vienas iš teminių užsiėmimų drauge sutelkė Taizé savanorius ir jaunuosius piligrimus apsvarstyti šią temą: “Solidarumas su visa kūrinija – mūsų atsakomybė už rytdienos pasaulį”. Be to, jaunuoliai buvo kviečiami valgyti pietus mažose grupelėse apgalvojant šį klausimą: “Solidarumas teikia džiaugsmą: ar aš tai patyriau?”.


Prisimenant praėjusių metų piligrimystę Maskvoje

Gijs (Olandija)

Atvykę savaitei į Taizé turėjome progą pasižiūrėti filmą, kuris buvo nufilmuotas prieš vienerius metus, Velykų piligrimystės Maskvoje metu. Po filmo peržiūros dalinomės savo prisiminimais iš Maskvos su susirinkusiais. Ši pilgrimystė daugeliui iš mūsų sukūrė ilgalaikius ryšius ir artumo bei bendrystės su Rusijos stačiatikių bažnyčia, kaip Kristaus kūnu jausmą. Šie ryšiai realizuojasi šios Velykų savaitės pamaldose: per kiekvienas vidurdienio pamaldas giedame “Христос воскресе” (Kristus prisikėlė), giesmę giedamą stačiatikių liturgijoje švenčiant prisikėlimo džiaugsmą. Tikiuosi, kad tai gali tapti pirmuoju mažu žingsniu, padarysiančiu šią bendrystę realia ir pastebima.

Skirtingi, bet neabejingi

Saw Htoo (Mianmaras)

Nuostabu matyti tiek daug žmonių susirinkusių vienybei ir bendroms Dievo valios paieškoms. Įvairaus amžiaus žmonės savanoriauja, kad pasitarnautų. Ši tarnystės dvasia moko mus būti neabejingais. Galime daugeliu atžvilgių būti skirtingais, tačiau jokiu būdu negalime sau leisti būti abejingais. Buvimas skirtingais yra įvairovės ženklu, tuo tarpu buvimas abejingais - pasyvumo. Turime sukurti daugiau vietos mūsų širdyse kitiems žmonėms.


JPEG - 24.3 ko

Velykrytis, Velykų žvakės procesija Susitaikinimo bažnyčioje


Galite pasigrožėti dvejais Didžiosios Savaitės šventimo momentais:

- pasižiūrėti vaizdą nufilmuotą Didyjį penktadienį 15.00 val.

- arba pasiklausyti Velykryčio Eucharistijos šventimo garso įrašą http://www.taize.fr/IMG/mp3/taize_podcast_2012_04_12_easter.mp3


Balandis: Velykos: "Priimame prisikėlimo džiaugsmą!"


JPEG - 24.3 ko

---- Didysis Ketvirtadienis

Artinantis Velykoms, savaitgaliui į Taizé suvažiuoja piligrimai iš visos Europos ir kitų pasaulio kontinentų. Daugelis atvyko pirmą kartą, kiti jau yra susipažinę su gyvenimu ant kalvos. Kiekvienas čia atvyko tam, kad pasidalintų bendru tikėjimu. Didžiojo Ketvirtadienio vakarinės Eucharistijos metu brolis Alois, paskutinės Viešpaties vakarienės atminimui, nuplauna brolių, keletos vaikų ir jaunuolių iš skirtingų žemynų kojas. Kaip ir kiekvieną vakarą, išsakyta maldos intencija už tuos kurie kenčia: už Siriją.

Didysis Penktadienis

Didįjį penktadienį krikščionys prisimena Jėzaus mirtį. Šiandien brolis Alois išvyko į Paryžių, kur jis buvo pakviestas pravesti Kryžiaus kelią Eliziejaus laukuose, dalyvaujant jaunimui iš keturių kontinentų ir šimtams paryžiečių.

Tuo tarpu, 15.00 val Taizé suskambo varpai primindami valandą, kurią Evangelija nurodo kaip momentą, kada Jėzus atsikvėpė paskutinį kartą. Visi, kurie vaikščiojo, kalbėjo, dainavo, dirbo ... sustojo keletos minučių tylai. Daugelis jaunų žmonių buvo ypač sujaudinti šios bendrystės akimirkos, išgyventos tyloje su tūkstančiais kitų piligrimų.

Vakarinių pamaldų metu keletas brolių nešė kryžių per visą Susitaikinimo bažnyčią; vėliau kryžius buvo paguldytas ant grindų, o broliai ir jauni žmonės meldėsi aplink jį visą naktį.

Didysis Šeštadienis

Keletas teminių užsiėmimų, pavyzdžiui Velykiniai Evangelijos skaitiniai arba Švento Mato kančios klausymasis, padėjo jaunimui įsilieti į Velykų tridienio šventimą.

Vidurdienio pamaldų metu bažnyčios viduryje buvo pastatyta Prisikėlimo ikona, vaizduojanti Kristaus nusileidimą į pragarą tam, kad iš ten ištrauktų Adomą ir Ievą. Vakarinių pamaldų metu brolis iš Olandijos davė amžinuosius įžadus. Po to, brolis Alois pasakė velykinį apmąstymą, kuris pasibaigė jaunųjų birmiečių, atvykusių savaitei į Taizé pasveikinimu.

JPEG - 17.4 ko

Velykų Sekmadienis

Esant debesuotam dangui dalis jaunuolių nuo ankstyvo ryto pradėjo ruoštis išvykimui, išardydami palapines ir pakuodami lagaminus. Bet kai visi susirinko į bažnyčią Velykryčio Eucharistijos šventimui, liūdesys greitai virto džiaugsmu. Nuo pirmųjų "Lumen Christi" garsų ir "Aleliuja" giedoto pirmą kartą nuo Pelenų trečiadienio, visi džiaugėsi gerąja naujiena apie Kristaus prisikėlimą. Po Evangelijos skaitinio ir Eucharistijos šventimo, brolis Alois keliolika kalbų pasakė Velykinį pasveikinimą “Kristus prisikėlė” į kurį kiekvienas atsakė savo kalba “Iš tikrųjų prisikėlė!” Pamaldų pabaigoje, skaisčiai šviečiant saulei ir skambant varpams jaunuoliai galėjo džiaugsmingai atsisveikinti.

JPEG - 18.2 ko

Pirmadienis

Per Velykas naujų svečių priėmimo diena yra išimtinai pirmadienis, o ne sekmadienis. Išvyko apie 4000 jaunuolių, o tarp tą pačią dieną naujai atvykusių 4000 piligrimų dauguma buvo vokiečiai.

Bendrų pamaldų metu skaitomuose Švento Rašto skaitiniuose pasakojama apie mokinių susitikimus su prisikėlusiu Kristumi, o giedamos giesmės primena Velyknakčio džiaugsmą.


Pasiruošimas Velykoms

Ant kalvos atėjo pavasaris! Nors vis dar nėra minios piligrimų, aiškiai jaučiasi, kad Velykų šventė artėja. Tarp grupių, kurios per pastarąsias keletą dienų apsilankė Taizé, buvo vaikai iš mūsų regiono, dalyvaujantys "prikėlimo į tikėjimą" programoje, taip pat jauni vokiečiai su negalia, besidžiaugiantys galėdami dalyvauti praktiniuose darbuose ir susipažinti su kitais. Vienas jaunas kunigas pasakė, kad tai buvo tarsi Dievo džiaugsmo atspindys.

Pasiruošimas ateinančioms savaitėms, kada mus aplankys gausus skaičius piligrimų labai pažengęs į priekį. Su jaunųjų svečių pagalba pastatėme daugiau nei 50 didelių palapinių, po žiemos pertraukos vėl veikia didžioji virtuvė, savanoriai rengiasi priėmimo koordinavimui ir praktinių darbų skirstymui.

JPEG - 19.1 ko

Kovas: Gavėnia atsigręžimo į Dievą džiaugsme

Kovo mėnesį bendruomenės gyvenimas ir jaunimo susitikimai vyksta Gavėnios ritmu. Malda šiuo metu įgauna ypatingą atspalvį dėka giedamų įvadų ir atitinkamų atsakų į juos. Jau keletą dienų skaitlingiausią grupę tarp kalvos lankytojų sudaro jaunimas iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Taip pat pas mus trumpai viešnagei atvyko grupelė pastorių iš Indonezijos.

JPEG - 24.1 ko

Dalinami pietūs

Pirmą gavėnios vakarą, vadinamą "Pelenų trečiadieniu", broliai susirinkusių į pamaldas žmonių kaktas tepė pelenais, tuo pat metu kiekvienam tardami šiuos žodžius: “Pasitikėk Evangelija”. Jie atkartoja Jėzaus žodžius: “Prisiartino Dievo karalystė. Atgailaukite ir tikėkite Evangelija” (Mk 1, 15). Brolis Alois tą vakarą meldėsi žodžiais:

Gerasis Dieve, šiandien girdime tavo kvietimą: “Ateikite pas mane su atvira širdimi.” Mes pripažįstame tavo akivaizdoje, kad mums dažnai pritrūksta gailestingosios meilės. Bet Tu juk žinai mūsų vargą ir skurdą ir mes gręžiamės į Tave be baimės, nes Tu esi pilnas švelnumo ir užuojautos. Ir atleidimo džiaugsmas nušviečia mūsų gyvenimus.

Apsilankymas Pasaulio bažnyčių taryboje Ženevoje

Kovo pradžioje brolis Alois kartu su keletu kitų bendruomenės brolių ir jaunimo iš įvairių pasaulio šalių grupe nuvyko į Ženevą, kur susitiko su Pasaulio bažnyčių tarybos generaliniu sekretoriumi Olav Fykse Tveit, taip pat su Pasaulinės Liuteronų federacijos bei Pasaulio reformuotų bažnyčių bendrijos pirmininkais Martin Junge ir Christine Greenaway.

JPEG - 26.2 ko

Bendra malda ekumeninio centro koplyčioje

Po šio vizito Taizé savanoriai dalinasi savo patirtais įspūdžiais:

Clémence (Prancūzija): “Iškart po pasisveikinimo susirinkome į bendras pamaldas su Taizé giesmėmis perpildytas bendrystės su šeimininkais atmosfera. Po to mums aprodytos svarbiausios Bažnyčių tarybos pastato vietos, tokios kaip koplyčia, pasižyminti išskirtine architektūra kupina prasminių detalių. Ji simbolizuoja atvirumą pasauliui, pavyzdžiui, vietoje sienų sumontuotos didžiulės medinės plokštės su kvadratinėmis akutėmis leidžiančioms į koplyčios vidų prasiskverbti šviesai. Gidas mus taip pat nuvedė į konferencijų salę, kurioje pakabintas gobelenas simboliškai vaizduojantis įvairias pasaulio bažnyčias žalios pievos fone.”

Olia (Lenkija): “Susitikimas didelėje grupėje prasidėjo nuo labai naudingos apžvalgos kaip ekumenizmas yra išgyvenamas mūsų trijose bendruomenėse: Taizé, Ženevoje ir Bossey. Vėlesnės diskusijos mažose grupelėse leido kiekvienam aktyviai įsijungti į minčių apsikeitimą ir atvirai išsakyti savo nuomonę. Galiausiai vėl susirinkome visi kartu aptarti skirtingus iššūkius su kuriais susiduriame šiuolaikiniame pasaulyje ir apmąstyti kokias priemones mes kaip krikščionys galime pasitelkti reaguodami į šiuos iššūkius.”

Jessica (Naujoji Zelandija). “Man buvo labai įdomu išgirsti apie jų daromą darbą, kuris apima probleminių klausimų diskutavimą su įvairiomis bažnyčiomis ir jų lyderiais, siekiant skirtingų bažnyčių tarpusavio supratimo. Jų darbo patirtis siekiant ekumenizmo per dialogus su skirtingomis bažnyčiomis labai skiriasi nuo mano ekumeninio gyvenimo Taizé savanorių bendruomenėje patirties. Vis dėlto visi suprantame iššūkius, o taip pat ir grožį bendro gyvenimo, bendros maldos ir darbo su žmonėmis iš kitų šalių, kultūrų ir religijų.”

Sinjo (Indija). “Man svarbiausia buvo energija, kurią bažnyčių lyderiai skiria vienybės tarp krikščionių kūrimui, o tuo pačiu įgalindami geresnį skirtingų pasaulio kultūrų supratimą.”


Vizija bendro gyvenimo su kitais

Tania (Ukraina)

Septyni mėnesiai, kuriuos praleidau Taizé buvo man ženklu, kad priklausau tikrai krikščioniškai šeimai. Dabar aš turiu tiek daug brolių ir seserų visame pasaulyje! Supratau, kad būti apsuptai tikinčiųjų kasdieniame gyvenime yra didelė dovana. Kartais gyvenimas su tikėjimu visuomenėje gali būti tikru iššūkiu. Bet kai žinai, kad tavo gyvenimo vizija vadovaujasi ir kiti, lengviau būti savimi. Aš supratau, kad kažkas daugiau nei kraujas ar kalba daro žmones broliais, tai tikėjimas, kuris tikrai vienija.

Kita vertinga dovana man buvo malda tyloje. Ne per ilga ir ne per trumpa, bet pakankama atvirai pasikalbėti su Dievu. Dėka reguliarios maldos supratau kaip per Bibliją Dievas mus palaiko ir veda kasdienybėje.

2012 m. kovo 1 d. ketvirtadienis
JPEG - 26.6 ko

Jaunimo komanda statanti palapines


Vasaris: žiemos speige

Kaip ir beveik visur Europoje, ant Taizé kalvos nusistovėjo žiemiškas šaltis. Nors esame toli nuo didelių miestų, broliai ir jaunimas savo maldose prisimena žmones kenčiančius nuo atšiaurių klimato sąlygų, ypač tuos, kurie mūsų labai išsivysčiusiose visuomenėse neturi stogo virš galvos. Vasario pradžioje mus aplankė lenkų jaunimo grupė iš Lublino regiono našlaičių namų, čia taip pat svečiavosi daug čekų. Vidurinėse mokyklose prasidėjo atostogos, todėl dabar didžiausia grupė yra studentai iš pietų Prancūzijos.

Pastorė Sofija Schlumberger apsilankė mūsų bendruomenėje ir praleido visą dieną dalindamasi su broliais savo Biblijos apmąstymų įžvalgomis ir temomis ruošiamomis ateinančių mėnesių susitikimams. Jos vyras, Pastorius Laurent Schlumberger, Prancūzijos Reformuotų Bažnyčių nacionalinės tarybos pirmininkas, turėjo susitikimą su jaunaisiais Taizé savanoriais.


Pasitikėjimas tarp žmonių

Lorenz (Vokietija)

Per apmąstymų savaitę vasario pradžioje nagrinėjome temą "pasitikėjimas tarp žmonių." Po kelių dienų dalijimosi mintimis apie pasitikėjimo žmonių santykiuose vertę ir sunkumus, taip pat apie pasitikėjimo realizavimą gyvenimiškose situacijose, susitikome su pastoriumi Laurent Schlumberger, Prancūzijos Reformuotų Bažnyčių nacionalinės tarybos pirmininku, kuris tuo metu lankėsi Taizé.

Apmąstydamas pasitikėjimo klausimą, jis padėjo mums suprasti besąlygišką Dievo meilę kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo veiksmų ir sprendimų. Aiškiai ir neabejotinai išdėstė savo įsitikinimą: Dievas duoda kiekvienam iš mūsų gyvenimo prasmę, Jis suteikia kiekvienam savo vietą.

Bet kaip konkrečiai mes suprantame vietą, kurią Dievas mums paruošia? Pastoriaus atsakymas buvo stebinantis: "Aš nežinau ... ir dėl to nesijaudinu.” Dievas rūpinasi mumis ir tuo pačiu suteikia mums pasitikėjimą. Pasitikėjimą, kuris leidžia mums suprasti, kad esame Jo vaikai, ir turime pasitikėti vienas kitu bei mylėti vienas kitą.

Iškilo klausimų: Kaip aš galiu būti tikras, kad Dievas manimi pasitiki? Koks yra ryšys tarp pasitikėjimo ir nepasitikėjimo bei savanaudiškumo, kurie atrodo tokie natūralūs žmogui? Kartu apsvarstėme galimus atsakymus, kol laikas skirtas šiam susitikimui išseko ir dėl to turėjome nutraukti šią įdomią popietę.


2012 m. vasario 14 d. antradienis

Sausis: Susitikimai Taizé tęsiasi

Po susitikimo Berlyne, broliai, seserys ir savanoriai grįžo į Taizé ir iš kart pradėjo priimti naujus piligrimus. Savaitiniai jaunimo susitikimai šiais metais prasidėjo su trisdešimčia jaunų amerikiečių, daugiausia presbiterionų. Sekmadienį, minint Trijų karalių šventę, po Eucharistijos šventimo, broliai ir visi esantys Taizé susirinko priešais Susitaikinimo bažnyčią paskutinį kartą pagiedoti
prie Kalėdų prakartėlės. Sausio 12 dienos maldos, praėjus lygiai dvejiems metams po žemės drebėjimo [Haityje> Art9734], vyko bendrystėje su šia skaudžiai išgyvenusia tauta.

Gerumo Dieve, padėk mums priimti Tavo gailestingą meilę. Tegul ji pripildo mūsų gyvenimus ir tarnauja visiems tiems, kuriuos mes sutinkame. Ypatingai šiandien mes Tau pavedame Haičio žmones, kurie dalyvauja atstatant šalį. Ir mes dėkojame Tau už tikėjimą ir ištvermę, kurie palaiko šią mylimą tautą.


Mikaël (Prancūzija, Tulūza)

Berlyno susitikime, brolis Alois kalbėjo apie Taizé siūlomas tylos rekolekcijas. Aš ką tik tokias patyriau vaikinų name, vadinamu "le Puits (Šulinys)".

Per tas kelias dienas daug atradau: apie savo gyvenimą, apie save ir Bibliją. Įvairiose Biblijos vietose skelbiamos Kristaus mirties ir prisikėlimo apmąstymas leido man suprasti, kokia svarbi yra Jėzaus asmenybė, ne tik pasaulio istorijoje, bet pirmiausia mano gyvenime. Dėka dviejų savanorių, kurie visą savaitę rūpinosi mūsų maitinimu, ir kasdienių susitikimų su vienu iš Taizé brolių, mums pavyko per kelias dienas pasiekti santykinę vidinę tylą - akis į akį susidurti su pačiu savimi, o tai leidžia atskleisti daugelį dalykų, kurie yra paslėpti giliai mumyse. Man pavyko atrasti daug teigiamų savo asmenybės savybių, tačiau vienatvė taip pat atskleidė mažiau pagirtinus mano charakterio bruožus, kurių atžvilgiu dabar turiu būti atidesnis.

Ilgas popietes išnaudodavau pasivaikščiojimams po Taizé apylinkes ir meditacijai aplinkinių kaimelių bažnyčiose. Sąlytyje su gamta atradau ramesnį gyvenimo būdą ir labiau patrauklų ritmą, kurį stengsiuosi išlaikyti net kitokioje aplinkoje. Tai buvo labai praturtinanti patirtis, bet turiu pripažinti, kad paskutinę dieną po Eucharistijos šventimo, aš labai džiaugiausi, kad pagaliau vėl galėjau kalbėtis ir juoktis kartu su draugais!

2012 m. sausio 20 d. penktadienis

Jei esi dalyvavęs susitikimuose Taizé ir norėtum atsiųsti savo apmąstymus ar paveikslėlį/nuotrauką šiam puslapiui, rašyk šiuo el. pašto adresu echoes taize.fr.
Atnaujinta: 2012 m. gruodžio 25 d.