Gebeden voor elke dag

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Tijd door het jaar 14

Lied

Psalm

Loof God in zijn heilige woning,
loof hem in zijn machtig gewelf,
loof hem om zijn krachtige daden,
loof hem om zijn oneindige grootheid.

Loof hem met hoorngeschal,
loof hem met harp en lier,
loof hem met dans en tamboerijn,
loof hem met snaren en fluit.

Loof hem met klinkende bekkens,
loof hem met slaande cimbalen.
Alles wat adem heeft, loof de heer.

Psalm 150

Lezing

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

Hebreeën 12:1-3

of

Jezus zei: “Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.”

Johannes 15:9-13

Lied

Stilte

Lofgebed

Met de profeten, en allen die uw komst hebben voorbereid, loven wij u.
– Lof zij u, Christus!

Met de maagd Maria prijst onze ziel de Heer.
– Lof zij u, Christus!

Met de apostelen en de evangelisten danken wij u.
– Lof zij u, Christus!

Met de martelaren van het geloof wijden wij u ons leven toe.
– Lof zij u, Christus!

Met alle heilige getuigen van het evangelie aanbidden wij u.
– Lof zij u, Christus!

Met heel uw Kerk, verspreid op aarde, juichen wij u toe.
– Lof zij u, Christus!

Onze Vader

Gebed

Eeuwige God, Redder van al het leven, in navolging van de heilige getuigen van Christus uit alle tijden, vanaf de apostelen en Maria tot op vandaag, geef dat wij ons dag aan dag instellen om te vertrouwen op het Mysterie van het Geloof.

of

Levende God, wij loven u voor de talloze vrouwen, mannen, jongeren en kinderen die overal op aarde trachten te getuigen van vrede, vertrouwen en verzoening.

Liederen


Andere gebeden

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article1208.html - 26 June 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France