Gebeden voor elke dag

Onderaan deze pagina kunt u andere gebeden vinden.

De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

Tijd door het jaar 2

Lied

Psalm

De heer is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.

Ik vraag aan de heer één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de heer
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de heer te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.

Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
hij verbergt mij veilig in zijn tent,
hij tilt mij hoog op een rots.

Uit: Psalm 27

Lezing

Wat liefde is, hebben we geleerd van Jezus die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles.

1 Johannes 3:16-20

of

In die tijd zei Jezus : “Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Matteüs 11:25-30

Lied

Stilte

Voorbeden

God onze Vader, vervul ons leven met uw barmhartigheid, opdat wij leven in vergeving die vrijgevig geschonken wordt.

Voor degenen die niet kunnen geloven en die hun leven ten dienste van anderen stellen, bidden wij u.

Voor de Kerk, zuurdesem van gemeenschap: Heer, doe uw aanschijn over haar lichten.

Christus, licht uit de hoogte, kom allen bezoeken die in duisternis dwalen, toon hun de weg van uw liefde.

U bent de bron van vertrouwen en leven: wees de steun voor hen die moeilijkheden en ontmoediging kennen.

Leid ons door uw Geest om de wil van uw liefde te vervullen, geef ons een nieuw hart.

Onze Vader

Gebed

Jezus, onze vrede, ook als onze lippen het stilzwijgen bewaren, luistert ons hart naar u en spreekt tot u. En u zegt tot ieder van ons: “Geef je eenvoudig over aan het leven van de heilige Geest, je weinige geloof is genoeg.”

of

Zegen ons, Christus Jezus, uw liefde voor ieder van ons zal nooit wijken.

Liederen


Andere gebeden

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article1208.html - 17 October 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France