Portugalia 2011

Modlitwa wieczorna w Porto

Wieczorem 19 lutego 2011 największy kościół w Porto nie był w stanie pomieścić tych wszystkich, którzy zgromadzili się, by wspólnie świętować pierwszą rocznicę pielgrzymki zaufania do „źródeł radości”.

Razem było około 1500 osób: setki młodych ludzi, ale także rodziny, które gościły młodych pielgrzymów rok temu, i reprezentanci Kościoła katolickiego, Kościoła metodystycznego oraz Kościoła starokatolickiego. W spotkaniu uczestniczył też brat z Taizé pochodzący z Chile. Modlitwa, transmitowana przez internet za pośrednictwem kamery internetowej, była oglądana przez wielu młodych, którzy nie mogli przybyć osobiście do Porto.
Na początku biskup Porto, Mgr Manuel Clemente, zwrócił się do obecnych z następującymi słowami:

Rok temu chcieliśmy iść do źródeł radości, radości, która trwa. Teraz zwracamy się myślą ku temu, co wtedy nas zadziwiło. Ale jest w tym także wezwanie: wezwanie do odpowiedzi na to pragnienie, które wyrażacie i które ja także dzielę, pragnienie pogłębionej relacji z Bogiem i z innymi poprzez Boga. To pragnienie Wspólnota z Taizé ofiarowuje nam od wielu lat; nim właśnie podzieliła się z nami rok temu.
 
Od lutego 2010 w diecezji pojawiło się wiele spotkań o charakterze modlitewnym. Musimy spróbować zrozumieć przyczynę, dla której tak wielu ludzi bierze w nich udział, a przede wszystkim dlaczego są w tym tak wytrwali. Myślę, że spotykamy tu serce Boga. Odkrywamy na nowo serce Kościoła i wspólnot chrześcijańskich jako tych, które ofiarowują światu miejsca spotkania z Bogiem i z innymi. Bóg mówi nam to poprzez naszą wytrwałość, poprzez naszą modlitwę i otwartość. W tym widzimy przyszłość, której pragnie Bóg!

Brat Alois przekazał przesłanie, które zostało odczytane przed modlitwą wokół krzyża:

Trudności ekonomiczne, które ciążą coraz bardziej, złożoność naszych społeczeństw, które nas czasami przytłaczają, zniechęcenie, które nas ogarnia, gdy patrzymy na przyszłość Europy, a nawet całej planety, to wszystko przygniata wzrastające sadzonki nadziei. Dlatego tak ważne jest, by tworzyć w życiu chwile, które pomogą nam uzmysłowić sobie, że Ewangelia mówi prawdę. I to właśnie robicie poprzez to nowe spotkanie.
 
Aby być świadkami Ewangelii pośród tych, którzy zostali nam zawierzeni, każdy z nas jest wezwany do pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem: zwracając się ku Jego światłu, odkrywając wciąż i wciąż na nowo ufność, że Bóg nas kocha i że my kochamy Boga.
 
I jest jeszcze jedna droga odnowienia naszej komunii z Bogiem: to nasza wrażliwość na najbiedniejszych. Może być ona wyrażona poprzez nasze zaangażowanie w społeczeństwie, poprzez zewnętrzną działalność. Na najgłębszym poziomie jest to postawa otwartości względem wszystkich, którzy zostali nam powierzeni, i którzy są, w pewnym sensie, ubogimi, którzy nas potrzebują.
 
Chciałbym także wypowiedzieć ponownie ostatnie słowa, które powiedziałem rok temu, na zakończenie naszego pięknego spotkania: czyż naszą odpowiedzią na próby, przez które przechodzimy my sami, i na te, przez które przechodzą inni, nie jest kochać więcej?

Dzieląc się swoim przeżyciem spotkania rok temu, jeden z młodych ludzi napisał:

„Jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem” (Psalm 133)
 
Gdyby było zdanie zdolne, choćby częściowo, opisać uczucia, radość, przyjaźń, pokój, miłość, dobroć, pracę i wysiłek tych, którzy marzą o stworzeniu nowego świata, byłby nim ten werset Psalmu 133. I właśnie spotkanie Taizé w Porto dało nam możliwość przeżycia tej harmonii pomiędzy braćmi i siostrami.
 
Tak, „bracia i siostry”, to z pewnością właściwa definicja relacji pomiędzy tymi, którzy wzięli udział w tym spotkaniu. Odkładając na bok uprzedzenia, religijne, kulturowe, społeczne czy etniczne, gromadząc się, by dzielić się naszym życiem, jakkolwiek ubogie czy proste by ono nie było, wzbogaciliśmy się dzięki doświadczeniom tych, którzy, nawet nocą, kroczą razem tą samą drogą poszukując „wody żywej”.
 
W nocy naszego życia drugi człowiek pozostaje dla każdego z nas światłem, prostym i jedynym w swoim rodzaju, które może oświetlić i ogrzać nasze serce. Drugi człowiek jest tym wszystkim ponieważ w nim lub w niej napotykamy Chrystusa.
 
„Bóg jest miłością. Miejcie odwagę żyć dla miłości!”

Raz w miesiącu młodzi ludzie organizują otwartą dla wszystkich mieszkańców miasta modlitwę w centrum Porto. Wiele parafii również organizuje regularne modlitwy ze śpiewami z Taizé.

Zdjęcia z modlitwy wieczornej w Porto [http://www.flickr.com/photos/budakhan/sets/72157625966061061/with/5460515670/].

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article12135.html - 5 June 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France