Среща в Базел

Практическа информация

Дати

Четвъртък 28ми декември 2017 г. до понеделник 1ви януари 2018 г.

Пристигане рано като доброволец

Доброволците помощници трябва да пристигнат на 26ти декември. Те помагат с:
- посрещане на хората, които пристигат на 28ми декември;
- работят с хора (раздаване на храна, чистене, приготвяне на молитвените зали и т. н.);
- подпомагат организационна група към местна църква;
- пеят в хор (посочете във вашата регистрация).

Тези, които пристигнат на 26ти декември участват напълно в програмата на срещата от 28ми декември нататък.

Не забравяйте: Младите хора, които пристигат на 28ми декември, също могат да помагат в работните групи или в хора.

Възраст

Европейските срещи са за млади хора на възраст от 17 до 35 години.

Младежи под 18 години

Младежите на възраст под 18 години трябва да носят със себе си формуляр, удостоверяващ родителско разрешение. На формуляра също трябва да бъде написано името на човека, който ще бъде юридически отговорен за тех по време на срещата.

Моля, проверете дали разрешението е нужно също и за излизане от вашата държава.

16 годишни

16 години е минималната възраст за участниците. 16-годишните трябва да пристигнат на 28ми декември и да бъдат придружавани от водач (един мъж-водач за всеки две момчета и една жена-водач за всеки две момичета). Тези водачи остават със 16-годишните през целата среща и ще бъдат настанени на квартира със същото семейство.

Възрастни над 35 години и семейства

Европейските срещи не са планирани за възрастни над 35 години, освен ако те не водят група от млади хора. Вместо това, други възрастни и семейства с деца са също сърдечно поканени да гостуват в Тезе.

Квартира

Семейства ще приютят участниците на срещата. Някои може да имат нужда да останат в залите на църквите, училищата, и др. Вие трябва да носите лагерен дюшек и спален чувал. Младите хора с увреждания трябва да се регистрират през октомври и новембри най-късно, така че да може да се намери подходяща квартира.

Цени

Вашето съдействеие покрива храна, местен транспорт, наем и оборудване на Изложбената зала и други разноски за срещата. Нивото на съдействието се различава според държавата според техните разноски за живеене.

Исканото съдействие за хората от България е:
45 EUR (за млади хора), 70 EUR (за възрастни над 35 години)

Младите хора, които пристигат на 26ти декември съдействат със същата сума.

Пътуване и подготовка

Планирайте да пристигнете на сутринта на 28ми декември между 8:00 и 12:00, или преди 15:00 на 26ти декември. Не е възможно да пристигнете на 25ти или 27ми декември! Отпътуването е на 1ви януари след 16:00.

Регистрация

Регистрация ще бъде възможна след средата на септември.

Краен срок за регистрация: 1ви декември.

Printed from: http://www.taize.fr/bg_article12253.html - 20 April 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France