Pamaldų laikas Taizé

Nuo pirmadienio iki šeštadienio

8.15 rytinės pamaldos
12.20 vidurdienio pamaldos
20.30 vakarinės pamaldos

Penktadienio vakare

Po 20.30 vakarinių pamaldų – malda prie kryžiaus

Šeštadienio vakare

20.30 vakarinių pamaldų metu – Prisikėlimo šviesos liturgija

Sekmadienį

10.00 Eucharistijos šventimas
20.00 malda už taiką tyloje
20.30 vakarinės pamaldos

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article1366.html - 21 February 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France