Be tillsammans

För fler böner, se längst ner på sidan.

De flesta av bönerna på denna sida finns också i boken "Be tillsammans": Böcker, CD-skivor, videor [en_article957.html?lang=sv]

Kyrkans tid 2

Sång

Psaltarpsalm

Herren är mitt ljus och min räddning,
vem skulle jag frukta?
Herren är ett värn för mitt liv,
vem skulle jag bäva för?

Om en krigshär hotar mig
känner jag ingen fruktan,
om kriget kommer
är jag ändå trygg.

Ett enda ber jag Herren om,
detta begär jag:
att få vara i Herrens hus
varje dag i mitt liv
för att se Herrens ljuvlighet
och söka svar i hans tempel.

Ty han gömmer mig i sin hydda
på olyckans dag,
han gömmer mig i sitt tält,
han räddar mig upp på klippan.

ur Psaltaren 27

Textläsning

Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.

Första Johannesbrevet 3:16-20

eller

Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och
ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”

Matteusevangeliet 11:25-30

Sång

Tystnad

Förbön

Gud vår Far, fyll våra liv med din barmhärtighet, så att vi också kan ge andra en förlåtelse utan gränser.

För dem som inte kan tro, men som viger sina liv till att tjäna andra, ber vi till dig.

För Kyrkan ber vi dig, Herre, låt ditt ansikte lysa över henne så att hon kan skapa gemenskap mellan människor.

Kristus, himmelska ljus, kom och var hos dem som har det mörkt i sina liv; visa dem din kärleks väg.

Var ett stöd för dem som möter motgångar och förlorar sitt mod, du som är allt livs och all förtröstans källa.

Led oss med din Ande att göra din kärleksfulla vilja, ge oss ett
nytt hjärta.

Herrens bön

Bön

Jesus, du vår frid, om våra läppar tiger, lyssnar vårt hjärta och
talar också med dig. Och du säger till var och en: Överlämna
helt enkelt dig själv till ett liv i den Heliga Anden, din lilla tro
räcker till.

eller

Välsigna oss, Jesus Kristus, din kärlek till oss, var och en, lämnar
oss aldrig.

Sånger


Fler böner

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article1437.html - 12 November 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France