Be tillsammans

För fler böner, se längst ner på sidan.

De flesta av bönerna på denna sida finns också i boken "Be tillsammans": Böcker, CD-skivor, videor [en_article957.html?lang=sv]

Kyrkans tid 8

Sång

Psaltarpsalm

Lova Herren, min själ,
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
minns allt det goda han gör:

Han förlåter alla mina synder
och botar alla mina sjukdomar,
han räddar mig från graven
och kröner mig med nåd och barmhärtighet,
han fyller mitt liv med allt gott,
och jag blir ung på nytt som en örn.

Herren handlar rättfärdigt
och ger de förtryckta deras rätt.
Mose fick lära känna hans gärningar,
Israels folk hans verk.

Barmhärtig och nådig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Han handlar inte mot oss som vi förtjänar,
han ger oss inte våra synders lön.

Ty så hög som himlen välver sig över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som söker honom.
Så långt som öster är från väster
så långt från oss förvisar han vår synd.

ur Psaltaren 103

Textläsning

Hur kan du säga: Jag vandrar osedd av Herren, min Gud tar sig inte an min sak. Har du inte förstått, inte hört? Herren är en evig Gud, han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla, men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas.

Jesaja 40:27-31

eller

Jesus sade: "Till er som vill lyssna säger jag: Älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem. Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. (...) Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda."

Lukasevangeliet 6:27-32, 35

Sång

Tystnad

Lovprisning

Herre vår Gud, du ser i oss något som ingen annan ser, du ser in i vårt hjärta, du är förlåtelse.

Herre vår Gud, du ger oss ständigt på nytt frid i vårt hjärta och en stilla glädje.

Uppståndne Kristus, du är hos oss, också hos dem som inte är medvetna om att du finns där.

Uppståndne Kristus, i våra hjärtan lägger du en längtan efter ditt Rike.

Uppståndne Kristus, du kallar oss att dela jordens och arbetets frukter.

Herre vår Gud, i Kristus erbjuder du oss livets fullhet.

Herre vår Gud, i dina händer återlämnar vi hela vårt liv.

Herrens bön

Bön

Jesus vår frid, i den Heliga Anden kommer du alltid till oss. I djupet av vår själ överraskar oss din närvaro. Vår bön kan vara svag, men du ber i vårt inre.

eller

Välsignad är den som söker Gud och Kristus, som Gud sänt.
Välsignad är den som har ett enkelt hjärta, så som Evangeliet lär oss.

Sånger


Fler böner

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article1437.html - 20 September 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France