Be tillsammans

För fler böner, se längst ner på sidan.

De flesta av bönerna på denna sida finns också i boken "Be tillsammans": Böcker, CD-skivor, videor [en_article957.html?lang=sv]

Påsk 1

Sång

Psaltarpsalm

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.

Jag ropade till Herren i mitt trångmål.
Herren svarade, han förde mig ut i frihet.
Herren är med mig – jag har ingenting att frukta.

Det är bättre att ty sig till Herren
än att lita på människors hjälp.
Det är bättre att ty sig till Herren
än att lita på mäktiga män.

De trängde mig hårt, jag var nära att falla,
men Herren kom mig till hjälp.
Herren är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.
Hör, hur segerropen skallar,
jubel stiger från de trognas läger:

Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.
Jag skall inte dö, jag skall leva,
och vittna om Herrens gärningar.

ur Psaltaren 118

Textläsning

Paulus skriver: Om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

Kolosserbrevet 3:1-4

eller

Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: ”De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.” Petrus och den andre lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen.

Johannesevangeliet 20:1-10

Sång

Tystnad

Förbön

Vi tillber dig, Jesus, vår Frälsare, du som besegrat döden med ditt kors.

Du är stenen som husbyggarna ratade, du har blivit en hörnsten: gör oss alla till levande stenar i din Kyrka.

Vi ber till dig för alla kristna, att de ska leva i din uppståndelses glädje, och att deras broderliga kärlek blir ett synligt tecken på din närvaro i världen.

Vi ber till dig för dem som bär ansvar i din Kyrka, att de finner ny kraft att tjäna dig när de firar din uppståndelse tillsammans med alla troende.

Vi ber till dig för dem som bär ansvar bland folken, att de utövar sina ämbeten i fredens och rättvisans tjänst.

Vi ber till dig för dem som lider av sorg eller sjukdom, av att bli gamla eller att leva på flykt från sitt land, att de finner tröst och hjälp i din uppståndelse.

Herrens bön

Bön

Uppståndne Jesus, ibland ropar vårt hjärta till dig: jag är inte värdig att du går in hos mig, men säg bara ett ord, så blir jag helad. I vårt livs djupaste tomrum är ditt Evangelium ett ljus i oss, är din Nattvard en närvaro i oss.

eller

Jesus vår glädje, hos dig finner vi förlåtelsen, som en källa med friskt vatten. När vi törstar efter Guds verklighet upptäcker vi att du finns hos oss, du Uppståndne. Och alldeles som mandelträdet slår ut i blom när vårsolen lyser på det, så får du allt att blomma, till och med själens öken.

Sånger


Fler böner

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article1437.html - 23 April 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France