Jak vypadá každodenní program?

Komunita Taizé od svého začátku směřovala ke dvěma věcem: žít ve společenství s Bohem skrze modlitbu a touhou stát se v lidské rodině kvasem pokoje a důvěry.

Cesta do Taizé je pozvání k hledání společenství s Bohem v modlitbě, zpěvu, tichu a rozjímání. Je možné znovu objevit vnitřní pokoj, smysl života a získat nové podněty.

Zážitek jednoduchého života, který sdílíme s ostatními, nám připomíná, že naše každodenní realita je místem, kde nás Kristus očekává.

Někteří mladí lidé hledají, jak celým svým životem následovat Krista. Pobyt v Taizé jim může pomoci rozeznat, kterou cestou se dát.

- Každý den vedou bratři komunity biblické úvody, po kterých následuje čas ticha a sdílení ve skupinkách.

- Semináře, které se konají odpoledne, pomáhají prohlubovat vztah mezi vírou a životem především v oblastech práce, sociálních otázek, umění a kultury, hledání světového míru...

- Mladí lidé, kteří si to přejí, mohou strávit týden nebo víkend v tichu, aby měli čas naslouchat, jak k nim Bůh hovoří v modlitbě, Písmu nebo skrze události jejich života.

Typický den v Taizé

Od pondělí do pátku

8:15 ranní modlitba, snídaně

10:00 denní úvod s bratrem komunity, po kterém následuje tiché rozjímání nebo sdílení ve skupinkách

12:20 polední modlitba, oběd

14:00 nácvik zpěvu

během odpoledne: setkání v mezinárodních skupinkách nebo praktická pomoc

17:15 svačina

17:45 tematické semináře (od úterý)

19:00 večeře

20:30 večerní modlitba, po té vigilie se zpěvy v kostele a následně noční klid

Pátek – po večerní modlitbě následuje modlitba okolo kříže

Sobota

15:15 tematické semináře

20:30 večerní modlitba se svíčkami na oslavu velikonočního tajemství

Neděle

8:45 snídaně

10:00 eucharistie

13:00 oběd

19:00 večeře

20:30 večerní modlitba

Týdenní program

Program se liší podle věku účastníků

17 až 29letí

Téma pro tento rok můžete najít na stránce Témata pro setkání v Taizé.

Budete ve skupině s dalšími mladými lidmi, kteří budou přibližně ve vašem věku. Odpoledne se budou konat semináře na nejrůznější témata, ze kterých si budete moci vybrat. V týdnech s nižším počtem účastníků setkání bude k dispozici pouze jedna skupina pro všechny věkové kategorie. Vyberete si také, zda se chcete zúčastnit biblického úvodu ráno a v malých skupinkách pokračovat odpoledne, nebo mít biblický úvod během jedné poloviny dne a druhou polovinu věnovat nějaké praktické pomoci.

Další možností je strávit týden v tichém ústraní. To poskytuje víc prostoru k osobnímu rozjímání a modlitbě. Další informace najdete na stránce Týden v tichu.

- Během některých týdnů, převážně v létě, se mohou mladí, kteří v Taizé tento rok už týden strávili, zúčastnit skupiny, která se hlouběji zabývá tématy Dopisu.

25 až 35letí

V některých týdnech se organizuje zvláštní skupina pro lidi tohoto věku (většinou okolo Velikonoc a v červenci a srpnu).

15 až 16letí

Mladí lidé tohoto věku mohou být přijati pouze, pokud přijedou s dostatečným počtem zodpovědných osob a jsou dobře připraveni na povahu setkání. Mohou přijet na týden nebo na víkend (od čtvrtka nebo pátku do neděle).

Jeden z bratrů představí každé ráno téma dne. Každé odpoledne se konají různé aktivity (praktická práce, sdílení ve skupinkách, ztvárnění nějaké biblické pasáže atd.).

Prosím přečtěte si pozorně informace na stránce Přijet se skupinou mladých lidí a zvláštní pozornost věnujte informacím, které se vztahují k této věkové skupině.

Nad třicet let

Pokud byste si přáli zúčastnit se setkání dospělých, přečtěte si pozorně stránku Setkání dospělých nad 30 let. V článku Data najdete informace o termínech pro letošní rok. Můžete se předběžně zaregistrovat pomocí online přihlášky, ale počkejte, prosíme, na naše potvrzení, než si naplánujete cestu.

Rodiče s dětmi ve věku od několika měsíců do 14 let

Rodiče s dětmi zveme, aby přijeli v době, kdy se pořádají setkání pro rodiny. Pokud byste si přáli zúčastnit se setkání pro rodiny, přečtěte si pozorně stránku Setkání rodin. V článku Data najdete informace o termínech pro letošní rok. Můžete se předběžně zaregistrovat pomocí online přihlášky, ale počkejte, prosíme, na naše potvrzení, než si naplánujete cestu.

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article14582.html - 20 February 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France