Biblijos apmąstymai

Mėnesio Biblijos apmąstymas pateikiamas norint padėti ieškoti Dievo tyloje ir maldoje, kasdieniame gyvenime. Reikėtų skirti apie valandą pasiūlyto Biblijos teksto su trumpu komentaru skaitymui ir klausimų apmąstymui. Paskui susirinkti trims-dešimčiai žmonių pasidalyti tuo, ką kiekvienas atrado, ir galbūt skirti laiko maldai.

JPEG - 31.8 ko

Biblijos tekstas cituojamas iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
2018

Rugsėjis

Sofonijo 3, 14-18: Dievas šoka tau!
Krykštauk iš džiaugsmo, Ziono dukra,
Šauk, Izraeli!
Visa širdimi džiaukis ir džiūgauk,
dukra Jeruzale!
Viešpats panaikino tau padarytą nuosprendį,
nušlavė šalin tavo priešus.
Izraelio karalius, Viešpats, yra tavyje;
tau nelaimės bijoti daugiau nereikės.
Tą dieną Jeruzalei bus sakoma:
„Nebijok, Zionai, nenuleisk rankų!“
Viešpats, tavo Dievas,
pergalę teikiantis galiūnas, yra tavyje:
jis noriai džiaugsi tavimi,
atnaujins tave mylėdamas
ir džiūgaus dėl tavęs giesme,
(Sof 3, 14-17)

„Krykštauk iš džiaugsmo..., šauk..., džiaukis ir džiūgauk...“ ! Šioje pastraipoje matome tris priežastis džiaugtis. „Viešpats panaikino tau padarytą nuosprendį …“, „Viešpats, yra tavyje“, ir „atnaujins tave mylėdamas”.

Šios žinios tonas stebina turint omeny tai, jog knyga prasideda žodžiais: „Šluote nušluosiu visa nuo žemės veido , – tai Viešpaties žodis.” Knyga pilna grėsmės žmonėms ir Izraelio tautai, grėsmės, kurios kulminacija yra Viešpaties dienos aprašymas, kai viskas bus sunaikinta.

Sofonijas nebijo skelbti, jog bus sunaikintos didžiosios jo dienų valdžios jėgos. Kita vertus, jis pasinaudoja labai realiais pavojais, kurie kelia grėsmę Izraeliui, griežtai kritikuodamas daugelio žmonių stabmeldystę ir neteisingą elgesį. Jis nori, kad jie suvoktų, jog jų klaidingi prioritetai ir dėmesio stoka artimui neleidžia jiems gyventi tikro gyvenimo, nors ir suvokia, kad grėsmės ne visada padeda žmonėms pasikeisti.

Kai matome realius ar įsivaizduojamus pavojus, kurie iškyla prieš mus, paprastai į juos nežiūrime kaip į grėsmes, kuriomis Dievas nori mus įspėti. Bet kartais galime suvokti neigiamas savo nuostatų pasekmes ir savęs paklausti, ar mūsų sprendimai yra tinkami. Taigi, kai knygos pabaigoje pranašas pareiškia, kad panaikintas nuosprendis, tai gali mums suteikti vilties ne tik todėl, kad mūsų sprendimų nenumatomumui gali būti suteikta prasmė, bet ir tai, kad šio pasaulio priežastingumo grandinė nebūtinai yra mirtina. Dievo perspektyva peržengia abejonių ir determinizmo, kuriuose, kaip mums atrodo, esame įstrigę, ribas.

„Viešpats, yra tavyje“. Jis yra laisvės erdvė mūsų gyvenimo centre, ir būtent jame šios laisvės naudojimas įgyja tikrąją prasmę. Mūsų dvejonėse ir aklavietėse Dievas atveria kelią naujai pradžiai.

„Viešpats atnaujins tave mylėdamas ir džiūgaus dėl tavęs giesme“, o kai kuriuose vertimuose – džiūgaus dėl tavęs šokiu. Ne dėl mūsų sprendimų, bet dėl jo Dvasios artumo. Tam tikra prasme jis myli save mylėdamas mus ir įtraukdamas mus į savo meilę.

Dievas perduoda savo gyvenimą mums nepaisydamas mūsų netobulų ar netgi netinkamų sprendimų ir nuostatų. Tai yra ir prisikėlimo naujiena: Dievas kuria gyvenimą netgi tarp to, kas gyvenimui netarnauja ar net jam prieštarauja. Dievas sulaužo tai, kas atrodo neišvengiama ir suteikia prasmę mūsų nenumatomumui. Jis yra su mumis ten, kur viskas aišku ir ten, kur viskas neapčiuopiama, atverdamas naujus kelius savo paties džiaugsme ir mums judant link jo.

- Ar kartais bijau ar nerimauju dėl savo sprendimų ar pasirinkimų? Ar mano tikėjimas Dievu leidžia man peržengti tokios situacijos ribas? Kaip tai atsitinka?

- Ar esu patyręs, kad prieš mane atsivertų nauji keliai? Kaip mane šiuo atžvilgiu paskatintų šv. Rašto žmonių patirtis?Kiti Biblijos apmąstymai:

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article1469.html - 21 September 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France