Biblijos apmąstymai

Mėnesio Biblijos apmąstymas pateikiamas norint padėti ieškoti Dievo tyloje ir maldoje, kasdieniame gyvenime. Reikėtų skirti apie valandą pasiūlyto Biblijos teksto su trumpu komentaru skaitymui ir klausimų apmąstymui. Paskui susirinkti trims-dešimčiai žmonių pasidalyti tuo, ką kiekvienas atrado, ir galbūt skirti laiko maldai.

JPEG - 31.8 ko

Biblijos tekstas cituojamas iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
2019

Liepa

Jono 19, 25-27: Prie Jėzaus kryžiaus
Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. (Jono 19, 25-27)

Jėzaus mirtis ant kryžiaus yra pagrindinis krikščioniškojo tikėjimo įvykis. Bet apie jį taip dažnai kalbame, kad kyla pavojus, jog jis nusitrins, pabos ir mums daugiau nebeatrodys toks pribloškiantis, kaip jis atrodė Jėzaus mokiniams.

Akimirką įsivaizduokime, jog esame jų vietoje: jau keletą metų vaikščiojame kartu su Jėzumi. Dažnai jaučiamės gerai, nes patinka tai, ką Jėzus kalba, kaip gydo žmones. Bet būna ir sunkių momentų, nes jis reiklus, o dar ir žmonės jus pašiepia dėl to, jog manote, kad toks paprastas žmogus gali būti Mesijas, Kristus.

Galiausiai nueinate į Jeruzalę, karalių miestą. Ir tikitės, kad Jėzus pagaliau gaus pelnytą vietą. Jis sėdės šlovės soste, o jūs – kaip jis pažadėjo – būsite šalia jo (žr. Mt. 19, 28). Tačiau nieko panašaus neatsitinka: tiesa, iš pradžių miestas jus priima džiaugsmingai, tačiau netrukus viskas pasikeičia, Jėzus suimamas ir kitą dieną miršta ant kryžiaus.

Taigi natūralu, kad mokiniams iškyla didžiulis klausimas dėl to, kokia viso to esmė? Niekas kryžiumi, žinoma, nesibaigia, bet Kristaus prisikėlimas – dar didesnis slėpinys.

Kryžius padeda mums suprasti, jog Kristus lieka ištikimas iki galo. Kai jam tenka pasirinkti, ar daryti tai, ko Tėvas paprašė, ar išlikti gyvam, jis pasirenka vykdyti Tėvo valią. Kryžius taip pat padeda mums geriau suprasti Dievo atleidimą ir gailestingumą. Gailestingumas, kuris taip toli siekia, kad gali atrodyti beveik kaip neteisybė: Kristus prisiima viską ant savo pečių. Kaip sako jo mokinys Petras: „Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą”(1 Pt. 3, 18). Jis yra mūsų kančiose iki pat mirties, kad nuvestų mus į gyvenimą.

Bet ar mes pakankamai aiškiai suvokiame, kad kryžius taip pat reiškia susitaikymą ir bendrystę? Šventasis Paulius tai gerai suprato, kai rašė efeziečiams: „Ir viename kūne kryžiumi abejus sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą“. (Ef. 2, 16)

Jonas savo evangelijoje ir tuo labiau – kančios istorijoje – aprašo Jėzų kaip karalių. Tą taip pat patvirtina – kad ir kaip tai būtų paradoksalu – pats Pilotas užrašu ant kryžiaus „Jėzus iš Nazareto, žydų karaliaus“. Ką karalius daro prieš mirtį? Jis paskiria savo įpėdinį. O kas yra įpėdinis pagal mūsų skaitinį? Tai ne vienas, o du asmenys, ar greičiau – bendrystė, draugystė tarp šių dviejų žmonių – jo motinos ir mokinio. Jėzus tai sakė anksčiau: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“.(Jn. 13, 35)

Jėzaus mirties momentu gimsta nauja šeima, ji nebėra priklausoma nuo kraujo ryšių; jau nebebūtina priklausyti tai pačiai grupei ar tai pačiai tautai: Kristus yra tasai, kuris šią šeimą jungia. Taigi tam tikra prasme Bažnyčia prasideda prie kryžiaus tarp šių dviejų žmonių, kurie nėra pasirinkę vienas kito, bet kurių Kristus prašo mylėti vienas kitą.

- Kaip tai, kad Kristui dovanojant save iš meilės atsirado nauja dvasinė šeima, keičia mano supratimą apie Bažnyčios gyvenimą ir jos tikslą?

- Ką mes galime padaryti, kad mūsų krikščioniškose bendruomenėse atsirastų daug daugiau vietos priimti visus jų neteisiant?

- Ar svarbu eiti į tuos, kurių paprastai iš pirmo žvilgsnio nepasirinktum kaip draugų? Kodėl ar kodėl ne? Kaip tai padaryti?Kiti Biblijos apmąstymai:

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article1469.html - 23 July 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France