Biblijos apmąstymai

Mėnesio Biblijos apmąstymas pateikiamas norint padėti ieškoti Dievo tyloje ir maldoje, kasdieniame gyvenime. Reikėtų skirti apie valandą pasiūlyto Biblijos teksto su trumpu komentaru skaitymui ir klausimų apmąstymui. Paskui susirinkti trims-dešimčiai žmonių pasidalyti tuo, ką kiekvienas atrado, ir galbūt skirti laiko maldai.

JPEG - 31.8 ko

Biblijos tekstas cituojamas iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
2018

Lapkritis

Mato 9, 9-13: Gailestingumo galia
Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matas, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai jis Mato namuose sėdosi prie stalo, ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir jo mokinių. Fariziejai, tai išvydę, prikišo jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“ (Mato 9, 9-13)

Nebuvo jokios ypatingos priežasties domėtis Matu. Jei žmonėms, praeinantiems pro jo darbo vietą, nereikėjo mokėti jokių mokesčių, jie tikriausiai jo net nepastebėdavo arba jį ignoruodavo. Matas buvo Romos mokesčių administracijoje dirbantis žydas. Labai tikėtina, kad ne kartą užsidirbo papildomą pinigėlį nesąžiningu būdu. Galbūt jis nebuvo labai patenkintas savo padėtimi, tačiau darbo tikrai nebūtų metęs ar jį keitęs.

Tuo metu pro šalį ėjo Jėzus. Jėzus Mato neignoravo, pažvelgė į jį taip, lyg jis būtų buvęs labai ypatingas. Jam Matas buvo unikalus žmogus. Ir dar nuostabiau yra tai, kad Jėzus pakvietė jį būti vienu iš savo artimiausių draugų. Dauguma žmonių teisė ar tiesiog ignoravo Matą. Jėzus patikėjo juo ir pakvietė sekti paskui jį.

Tada Jėzų matome su mokesčių surinkėjais ir nusidėjėliais. Fariziejai mokė, kad nusidėjėliai turėtų valgyti su kitais nusidėjėliais, o teisieji – su teisiaisiais. Jei Jėzus ir jo mokiniai būtų buvę nusidėjėliai, fariziejų tai nebūtų jaudinę. Bet jie buvo pasipiktinę, nes jie gerbė Jėzų. Jie taip labai jį gerbė, kad jam net neišsakė kritikos tiesiogiai, bet tik per jo mokinius: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su nusidėjėliais?“ Jie niekaip negalėjo suprasti, kaip šventas žmogus kaip Jėzus gali bendrauti su blogos reputacijos žmonėmis. Ar taip peržengdamas šią ribą jis nekelia pavojaus šventumui?

Jėzus pateisina savo elgesį pristatydamas save kaip gydytoją. Gydytojai negali pabėgti nuo ligonių. Jie turi susitikti su jais ir net juos liesti. Jėzus kviečia nusidėjėlius į savo kompaniją, nes šie jo draugijoje gyja ir keičiasi. Matas pasikeitė dėl Jėzaus jam parodyto pasitikėjimo. Jėzaus šventumas yra atviras, o ne uždaras. Jėzaus taikomas gydymas – gailestingumas pagal Dievo žodį, kurį sakė pranašas Ozėjas „Aš noriu gailestingumo, o ne aukos“.

- Ką Jėzuje pamatė Matas, kad nedvejodamas pakilo ir nusekė paskui jį?

- Kaip priimti Jėzaus man suteikiamą pasitikėjimą?

- Kokias šių dienų pasaulio žaizdas galėtume savo gailestingumu padėti gydyti žengdami Jėzaus pėdomis?Kiti Biblijos apmąstymai:

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article1469.html - 18 November 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France