Biblická čtení na každý den

Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2018
NE, 22. července
Ježíš a jeho učedníci odešli stranou na pusté místo. Mnozí se tam ze všech měst sběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš uviděl velký zástup, bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře.
Mk 6,30-44
po, 23. července
Hospodin mě učinil volným; ubránil mě, protože si mě oblíbil.
Ž 18
út, 24. července
Ježíš řekl: Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal.
L 9,46-48
st, 25. července
Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.
Jk 1,12-18
čt, 26. července
Nyní vás Pán učinil světlem, žijte proto jako děti světla  ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.
Ef 5,8-14
pá, 27. července
Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil; až ty budeš jednou prosit, budou i tobě hříchy odpuštěny.
Sír 28,2-7
so, 28. července
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Pán je blízko.
Fp 4,4-7
NE, 29. července
Po rozmnožení chlebů říkali lidé o Ježíši: „Opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět.“ Když Ježíš poznal, že se ho chtějí zmocnit, aby ho provolali králem, odešel opět na horu, zcela sám.
J 6,1-15

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ČervenČervenecSrpen
PDF: na výšku: ČervenČervenecSrpen

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article147.html - 22 July 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France