Biblická čtení na každý den

Uvádíme úryvky z Písma k denní meditaci, jak se čtou při polední modlitbě v Taizé. Biblické odkazy vyznačují většinou delší text, ze kterého úryvek pochází.
     
2017
pá, 20. října
Ježíš řekl: „Království Boží je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí.“
L 13,18-21
so, 21. října
Pavel píše: Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte.
1 Te 2,1-13
NE, 22. října
Pavel napsal Tesalonickým: Naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti.
1 Te 1,1-5
po, 23. října
Hospodin řekl: „Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci.“
Iz 55,10-11
út, 24. října
Daniel se modlil slovy: „Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš. Vždyť ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby, ale pro tvé velké slitování.“
Da 9,18-19
st, 25. října
Jan píše: Kdo říká, že zůstává v Kristu, musí žít tak, jak žil on.
1 J 2,1-6
čt, 26. října
Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.
Žd 13,14-19
pá, 27. října
Ježíš řekl: „Nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“
L 6,39-45

Taizé - Biblická čtení na každý den  Biblická čtení na každý den
Taizé - Aplikace pro Android  Aplikace pro Android   •   iPhone app

Stáhnout soubor

PDF

PDF: na šířku: ZáříŘíjenListopad
PDF: na výšku: ZáříŘíjenListopad

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article147.html - 20 October 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France