Gezondheids- en veiligheidszaken

Gezondheid

Als je deel gaat nemen aan de jongerenontmoetingen, vragen wij je na te gaan of je een geschikte ziektekostenverzekering hebt.

Jongeren onder 18 jaar moeten een ingevuld formulier meenemen waarin hun ouders schriftelijk toestemming geven voor deelname aan de ontmoeting. In dit formulier moet ook de naam van de begeleider vermeld worden die wettelijk verantwoordelijk is voor hen tijdens het verblijf en voor beslissingen betreffende eventuele medische behandeling. De begeleider moet bereikbaar zijn via de mobiele telefoon.

Je moet, als je in een land woont dat behoort tot de Europese Unie, een Europese gezondheidskaart [http://www.ehic.nl] meenemen voor terugbetaling van eventuele medische onkosten.

Zorg ervoor dat je vaccinaties up-to-date zijn, vooral die voor mazelen, bof, rodehond en kinkhoest, evenals voor tetanus en polio. Als je onlangs een besmettelijke ziekte had, zorg er dan voor dat je niet meer besmettelijk bent vóór je komst naar Taizé.

Als je ziek wordt tijdens je verblijf, vragen we je om direct naar de eerstehulppost in El Abiodh te gaan. Daar is altijd een verpleegkundige aanwezig of oproepbaar.

Persoonlijke veiligheid

De broeders van de gemeenschap willen dat Taizé een plaats van vertrouwen is; dat het een veilige plaats is voor iedereen die op zoek is naar innerlijke vrede. Daarvoor is het nodig dat we samen waken over ieders persoonlijke veiligheid. De gemeenschap rekent dan ook op de groepsleiders om verantwoordelijkheid te nemen en oplettend te zijn.

In Frankrijk worden plaatsen waar grote bijeenkomsten zijn extra beveiligd, vaak door militairen.

Alle bagage moet gelabeld zijn en niet alleen gelaten worden. We vragen van iedereen om geen tassen naar de kerk te brengen. Een team van jongeren bij de deur zorgt ervoor dat deze regels worden nageleefd.

Als je merkt dat de integriteit van een ander - in het bijzonder van een minderjarige - wordt geschonden, bijvoorbeeld door seksueel misbruik, dan verzoeken wij je dit onmiddellijk te melden bij of de leider(s) van jouw groep, of bij een broeder van de gemeenschap, of bij een zuster (in Taizé is er dag en nacht een zuster, die verpleegkundige is, bereikbaar in El Abiodh). Doe hetzelfde als het gaat om drugsgebruik of overmatige alcoholconsumptie.

Als je alweer thuis bent en een bovengenoemde gebeurtenis wilt melden, dan kun je een e-mail sturen aan community taize.fr, of hierover contact opnemen met een vertrouwenspersoon in je eigen omgeving.

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article14738.html - 4 June 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France