Hälsofrågor

Hälsofrågor

Ta med dig relevanta sjukförsäkringspapper och försäkringspapper när du kommer för att delta i ungdomsmöten.

Ungdomar under 18 år måste ta med sig en ifylld blankett som ger dem föräldrarnas tillåtelse att delta i mötena. Blanketten ska fyllas i med namnet på en ledare som är juridiskt ansvarig för dem under deras vistelse i Taizé och som är ansvarig för eventuella beslut om medicinsk behandling om det uppstår en situation där detta behövs.

Deltagare som bor inom den europeiska unionen bör ta med sig sitt europeiska sjukförsäkringskort (beställs i Sverige från Försäkringskassan, https://www.forsakringskassan.se/se... [https://www.forsakringskassan.se/servicewebb/start.do?op=12011]). Detta kort behövs för att den som blir sjuk ska kunna få återbetalning av sjukvårdskostnader.

Se till att dina vaccinationer är uppdaterade, särskilt när det gäller mässling, påssjuka, röda hund, kikhosta, stelkramp och polio. Om du har haft en infektionssjukdom nyligen, kontrollera så att smittorisken är över när du kommer till Taizé.

Om du blir sjuk under din vistelse, gå genast till första hjälpen-mottagningen i El Abiodh där en sjuksköterska alltid finns tillgänglig.

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article14752.html - 7 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France