Tervishoid ja turvalisus

Tervishoid

Kui te võtate osa Taizé noortekohtumistest, siis palun võtke kaasa vastav tervisekindlustus.

Alla 18-aastased noored peavad kohtumistel osalemiseks kaasa võtma vanemate loa, mille blanketi leiavad nad siit. Selle dokumendi järgi on grupijuht nende eest täielikult vastutav kogu reisi ajal ning vastutab ka vajadusel meditsiiniliste otsuste tegemise üle.

Euroopa Liidus elavad inimesed peavad kaasa võtma Euroopa ravikindlustuskaardi (vt http://ec.europa.eu/social/main.jsp... [http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=et]). Te vajate seda igasuguste ravikulude hüvitamiseks.

Palun kontrollige, et teie vaktsiinid oleksid kehtivad, eriti mis puudutab leetreid, mumpsi, punetisi ja läkaköha, aga ka teetanus ja lastehalvatus. Kui teil on hiljuti olnud mõni nakkushaigus, siis palun kontrollige enne Taizésse tulemist, et te ei ole enam nakkusohtlik.

Kui te olete haige või haigestute Taizés, minge kohe medpunkti El Abiodhis. Seal on medõde alati olemas.

Turvalisus

Vennaskonna vennad soovivad, et Taizé oleks usalduse paik, koht, kuhu saavad tulla need, kes otsivad sisemist rahu. Sellega peavad kõik arvestama. Vennaskond arvestab eriti rühmajuhtide vastutuse ja tähelepanelikkusega.

Kuna praegu kehtivad Prantsusmaal erilised turvameetmed, turvatakse suuri kogunemispaiku erilise hoolega, sageli teevad seda sõjaväepatrullid.

Kaasavõetud pagasil peaksid olema nimesildid peal ning seda ei tohi jätta valveta. Palume ka käekotte ja seljakotte kirikusse mitte võtta. Uksel olev noorte meeskond jälgib, et seda nõuet täidetaks.

Kui te saate teada, et keegi on langenud seksuaalse või muud tüüpi vägivalla ohvriks, siis palume sellest kohe meile teada anda, eriti kui see isik on alla 18-aastane. Rääkige sellest turvalisuse eest vastutavale vennale, keda saab alati La Moradast kätte. Võite soovi korral rääkida ka El Abiodhis mõnele õele või esmaabipunktis töötavatele inimestele. Samuti võite helistada oma kodumaa abiliinile.

Palume kokkusaamistel osalevatel inimestel pöörata erilist tähelepanu inimestele, kes mingilgi moel kahtlaselt käituvad, olenemata sellest, kas nad osalevad kokkusaamistel või mitte. Andke meile teada ka siis, kui näete kedagi narkootikume tarvitamas või alkoholiga liialdamas.

Turvalisuse küsimustes võite alati võtta vennaskonnaga ühendust aadressil protection taize.fr.

Printed from: http://www.taize.fr/et_article14778.html - 24 April 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France