Panused kulude katteks

Palun lugege infot leheküljel Panuse andmine kulutuste katteks, kus on kirjas, kuidas arvutada soovituslikku panust ning kuidas seda meile tasuda.

Soovituslikud panused Eestile ühe päeva ning ühe inimese eest 2017. aastal

Alla 30-aastased noored

6 – 9 eurot

Söögipakk reisile kaasa: 3 eurot

Üle 30-aastased täiskasvanud

12 – 18 eurot, juhul kui kasutatakse oma telki/haagiselamut või 15 – 23 eurot Taizé majutuse korral

Lastele vanuses 0 kuni 14 aastat, kes tulevad oma vanematega, arvestage 3 eurot päevas.

Söögipakk reisile kaasa: 3 eurot

Täiskasvanud, kes on ühtlasi noortegrupi juhid (ööbivad ja söövad koos nendega), võivad soovi korral tasuda samaväärselt noortega.

Printed from: http://www.taize.fr/et_article14786.html - 23 October 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France