Συναντήσεις στο Ταιζέ το 2018

Ημερομηνίες

Παρακαλείσθε να ελέγξετε τις σχετικές ημερομηνίες με την συνάντηση στην οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε και να τις λάβετε υπ’όψιν σας προτού να εγγραφείτε.

Συναντήσεις νέων

- Νέοι 18-29 ετών: η εβδομάδα από τις 19 μέχρι τις 26 Αυγούστου θα είναι αφιερωμένη για νέους μεταξύ 18 και 35 ετών. Τακτικές συναντησεις κάθε εβδομάδα από τις 6 Ιανουαρίου μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου.

- Νέοι 15-17 ετών: κάθε εβδομάδα όλο το χρόνο από τις 6 Ιανουαρίου μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, εκτός την εβδομάδα από τις 19 μέχρι τις 26 Αυγούστου.

Οι συναντησεις διαρκούν από Κυριακή σε Κυριακή. Επίσης νέοι μπορούν να έρθουν Σαββατόβραδα αν και εφόσον σκοπεύουν να παραμείνουν την επόμενη εβδομάδα. Στην περίπτωση αυτή θα τους ζητηθεί να βοηθήσουν και στο καλωσόρισμα των νέων επισκεπτών. Εβδομαδιαία διαμονή από Τετάρτη ή Παρασκευή μέχρι την Κυριακή είναι επίσης δυνατή.

Εξαιρέσεις στον κανόνα αυτόν είναι η Μεγάλη εβδομάδα και η Διακαινήσιμος, που τότε η Δευτέρα του Πάσχα λειτουργεί σαν μέρα αναχώρησης και άφιξης.

Για το 2018 αυτό σημαίνει:

- Μεγάλη Εβδομάδα, Κυριακή 25/03 – Δευτέρα 02/04
-  Εβδομάδα του Πάσχα, Δευτέρα 02/04 – Κυριακή 08/04

Συναντήσεις ενηλίκων

Για το 2018, συναντήσεις ενηλίκων άνω των 30 ετών θα γίνουν από την Κυριακή 18/03 έως την Κυριακή 21/10, εκτός την εβδομάδα από τις 19 μέχρι τις 2- Αυγούστου. Οι ενήλικοι 30-35 ετών μπορούν να έρθουν για την ειδική συνάντηση από τις 19 μέχρι τις 26 Αυγούστου.

Οι συναντήσεις διαρκούν από Κυριακή σε Κυριακή. Εβδομαδιαία παραμονή από την Τετάρτη ή την Παρασκευή έως την Κυριακή είναι δυνατή.

Εξαιρέσεις για αυτόν τον κανόνα σχετικά με την Κυριακή είναι η Μεγάλη Εβδομάδα και η Εβδομάδα του Πάσχα όπου και η Δευτέρα του Πάσχα εξυπηρετεί ως ημέρα αναχώρησης και άφιξης καθώς και η Πεντηκοστή όπου η Δευτέρα έχει παρόμοιο ρόλο.

Για το 2018 αυτό σημαίνει:

- Μεγάλη Εβδομάδα, Κυριακή 25/03 – Δευτέρα 02/04
- Εβδομάδα του Πάσχα, Δευτέρα 02/04 – Κυριακή 08/04

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες στο πεδίο Meetings for adults over 30 προτού προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες.

Ενήλικες οι οποίοι και επιθυμούν να περάσουν μια εβδομάδα στην σιωπή παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά αυτό Μια εβδομάδα σε σιωπή προτού αποφασίσουν πότε να έρθουν.

Συναντήσεις Οικογενειών

Για το 2018, συναντήσεις που αφορούν οικογένειες με παιδιά κάτω των 15 ετών θα γίνουν τις κάτωθι εβδομάδες:

- Μεγάλη Εβδομάδα, Κυριακή 25/03 – Δευτέρα 02/04
- Εβδομάδα του Πάσχα, Δευτέρα 02/04 – Κυριακή 08/04
- Εβδομάδα της Πεντηκοστής, Κυριακή 20/05 – Κυριακή 27/05
-  Από Κυριακή σε Κυριακή από τις 01/07 έως 19/08
- Από Κυριακή σε Κυριακή από τις 26/08 έως 02/09

Οικογένειες οι οποίες έρθουν εκτός των παραπάνω χρονικών πλαισίων δεν μπορούν να μείνουν παραπάνω από τρεις νύχτες και οπωσδήποτε πρέπει να συμμετέχουν στις συναντήσεις ενηλίκων. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δυστυχώς οικογένειες καθόλου τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω Meetings for families προτού προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες.

Εξ αιτίας της Ευρωπαϊκής συνάντησης το Ταιζέ είναι κλειστό το διάστημα μεταξύ 22 Δεκεμβρίου και 6 Ιανουαρίου και δεν δέχεται εκείνη την περίοδο επισκέπτες.

Printed from: http://www.taize.fr/el_article14940.html - 24 September 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France