Piiblilugemised igaks päevaks

Neid lühikesi piiblitekste loetakse iga päev vennaskonna palvustel Taizés. Antud viide osutab pisut pikemale kirjakohale.
     
2019
Reede, 15. november
Ristil olles ütles Jeesus: „Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad!”
Lk 23:33-34
Laup, 16. november
Püha Paulus kirjutas tessalooniklastele: Meil tuleb alati tänada Jumalat teie eest, vennad ja õed, nõnda nagu on kohus, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil igaühel on üksteise vastu, rohkeneb,
2 Ts 1:1-5
PÜHAP, 17. november
Jeesus ütles oma jüngritele: „Teid kiusatakse taga minu nime pärast ja see annab teile võimaluse tunnistamiseks.”
Lk 21:5-19
Esmasp, 18. november
Sina halastad kõigi peale, Issand, sest et sa suudad kõike, ja vaatad mööda inimeste pattudest, et nad meelt parandaksid. Sest sina armastad kõike, mis olemas on.
Trk 11:21-26
Teisip, 19. november
Ma kogun sind suure halastusega, ütleb Issand, su lunastaja.
Js 54:5-10
Kolmap, 20. november
Paulus kirjutab: Neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal tulla kõik tulla heaks – neile, kes on Tema kavatsuse kohaselt kutsutud.
Rm 8:28-30
Neljap, 21. november
Sel päeval hoiab Issanda poole palju paganaid ja nad saavad Tema rahvaks!
Sk 2:14-17 (10-13)
Reede, 22. november
Aga Jumal, kes on rikas halastusest, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega Ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes.
Ef 2:4-6

Taizé - Igapäevased piiblitekstid  Igapäevased piiblitekstid
Taizé - Androidi rakendus  Androidi rakendus   •   iPhone app

Lae fail alla

PDF

PDF: Horisontaalne: oktoobernovemberdetsember
PDF: Vertikaalne: oktoobernovemberdetsember

Printed from: http://www.taize.fr/et_article151.html - 15 November 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France