Piiblilugemised igaks päevaks

Neid lühikesi piiblitekste loetakse iga päev vennaskonna palvustel Taizés. Antud viide osutab pisut pikemale kirjakohale.
     
2018
Teisip, 20. märts
Sinu riik on kõigi ajastute riik ja Sinu valitsus kestab igast rahvapõlvest teise! Issand toetab kõiki, kes on langemas, ja Tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud!
Ps 145
Kolmap, 21. märts
Jeesus ütles: „Ei ole arsti vaja tervetele, ainult haigetele! Ma ei ole tulnud õigeid kutsuma meeleparandusele, vaid patuseid!”
Lk 5:29-32
Neljap, 22. märts
Paulus kirjutab: Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses!
1 Kr 1:1-9
Reede, 23. märts
Issand ütleb: Siis on nad mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks. Ma ei loobu tegemast neile head; ja ma annan neile südamesse minu kartuse, et nad ei lahkuks minust.
Jr 32:37-41
Laup, 24. märts
Issand ütleb: Pöörduge minu poole kõigest südamest. Pöörduge Issanda, oma Jumala poole, sest Tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest.
Jl 2:12-13
PÜHAP, 25. märts
Palmipuudepüha
Võttes orja näo, sai Kristus inimeste sarnaseks. Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Sellepärast ongi Jumal Tema ülendanud kõrgele ja andnud Temale nime üle kõigi nimede.
Fl 2:1-11
Esmasp, 26. märts
Jeesus ütles: „Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle.”
Mt 10:38-39
Teisip, 27. märts
Kristus on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud.
2 Kr 5:13-17

Taizé - Igapäevased piiblitekstid  Igapäevased piiblitekstid
Taizé - Androidi rakendus  Androidi rakendus   •   iPhone app

Lae fail alla

PDF

PDF: Horisontaalne: veebruarmärtsaprill
PDF: Vertikaalne: veebruarmärtsaprill

Printed from: http://www.taize.fr/et_article151.html - 20 March 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France