Piiblilugemised igaks päevaks

Neid lühikesi piiblitekste loetakse iga päev vennaskonna palvustel Taizés. Antud viide osutab pisut pikemale kirjakohale.
     
2017
Reede, 15. detsember
Jumal on valgus ja Temas ei ole mingit pimedust. Kui me käime valguses, siis on meil osadus omavahel.
1 Jh 1:1-7
Laup, 16. detsember
Jesaja ütles: Paljud rahvad lähevad ning ütlevad: „Tulge, mingem üles Issanda mäele, et Ta meile õpetaks oma teid”
Js 2:2-5
PÜHAP, 17. detsember
Ristija Johannes ütles: „Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee."
Jh 1:19-28
Esmasp, 18. detsember
Paulus kirjutab: Te ootate innukalt meie Issanda Kristuse ilmumist. Ta tahab teid kinnitada otsani.
1 Kr 1:4-9
Teisip, 19. detsember
Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen tõeks hea sõna, mis ma olen rääkinud Iisraeli soo ja Juuda soo kohta! Neil päevil ja sel ajal ma lasen tärgata Taavetile õiguse Võsu, ja Tema teeb siis sellel maal õigust ja õiglust!
Jr 33:14-16
Kolmap, 20. detsember
Kristus on nähtamatu Jumala kuju, tema läbi on loodud kõik, mis on taevas ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu.
Kl 1:15-20
Neljap, 21. detsember
Jeesus on kivi, mille ehitajad on tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks.
Ap 4:1-22
Reede, 22. detsember
Armuanded on küll mitmesugused, aga Vaim on sama; ja ametid on mitmesugused, aga Issand on sama. Ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, kes teeb kõike kõikide sees.
1 Kr 12:3-13

Taizé - Igapäevased piiblitekstid  Igapäevased piiblitekstid
Taizé - Androidi rakendus  Androidi rakendus   •   iPhone app

Lae fail alla

PDF

PDF: Horisontaalne: novemberdetsemberjaanuar
PDF: Vertikaalne: novemberdetsemberjaanuar

Printed from: http://www.taize.fr/et_article151.html - 15 December 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France