Piiblilugemised igaks päevaks

Neid lühikesi piiblitekste loetakse iga päev vennaskonna palvustel Taizés. Antud viide osutab pisut pikemale kirjakohale.
     
2020
PÜHAP, 19. jaanuar
Ristija Johannes ütles Jeesuse kohta: „Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitas veega ristima, tema ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu laskuvat ja tema peale jäävat, see ongi, kes ristib Püha Vaimuga.“
Jh 1:29-34
Esmasp, 20. jaanuar
Jeesus ütles: Õndsad on need, kellel nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse.
Mt 5:1-12
Teisip, 21. jaanuar
Jeesus ütles: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki.”
Jh 3:1-8
Kolmap, 22. jaanuar
Ja Hanna palvetas ning ütles: „Mu süda rõõmutseb Issandas ja ma olen rõõmus tema abi pärast! Ükski pole nii püha kui Issand, ükski pole kalju nagu meie Jumal.”
1 Sm 2:1-4
Neljap, 23. jaanuar
Issand ütleb: Mu sulane ei kisenda ega karju. Ta levitab ustavalt õigust! Tema ei nõrke ega murdu, kuni Ta maa peal on rajanud õiguse.
Js 42:1-4
Reede, 24. jaanuar
Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma lasen tõusta ühe õige võsu; ja tema päevil päästetakse mu rahvas. Ja see on nimi, millega teda hüütakse: „Issand, meie õigus”.
Jr 23:1-8
Laup, 25. jaanuar
Väeülem ütles Jeesusele: „Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb!”
Mt 8:5-13
PÜHAP, 26. jaanuar
Jeesus ütles: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!”
Mt 4:12-23

Taizé - Igapäevased piiblitekstid  Igapäevased piiblitekstid
Taizé - Androidi rakendus  Androidi rakendus   •   iPhone app

Lae fail alla

PDF

PDF: Horisontaalne: detsemberjaanuarveebruar
PDF: Vertikaalne: detsemberjaanuarveebruar

Printed from: http://www.taize.fr/et_article151.html - 19 January 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France