Január 2013

Fotografie z púte do Istanbulu

Po európskom stretnutí v Ríme, v dňoch 3. až 6. januára 2013, sa na pozvanie ekumenického patriarchu Bartolomeja z Konštantínopolu vydali brat Alois spolu s niekoľkými bratmi a stovkou mladých z rozličných krajín na cestu do Istanbulu, aby tu spoločne slávili sviatok Zjavenia Pána a modlili sa spolu s kresťanmi tohto mesta.

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article15126.html - 27 May 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France