Susitikimas Vroclave: Numatoma susitikimo programa

Dalyvauti Europos jaunimo susitikime Vroclave, tai:

... melstis giedant ir būnant tyloje;

... drauge su tūkstančiais jaunų žmonių eiti prie tikėjimo ir bendrystės šaltinių;

... būti priimtam Vroclavo gyventojų ir dalintis vieni su kitais paprastumu;

... susitikti su žmonėmis gyvenančiais Evangelija dabartinių iššūkių sūkuryje;

... ieškoti naujo impulso Europos solidarumui.


Nuotrauka: Piotr Mitelski

2019 m. gruodžio 28 d., šeštadienis

Ryte – atvykimas ir priėmimas Vroclave, išsamios informacijos suteikimas. Pirmas susitikimas su priimančios parapijos bendruomene ir priimančia šeima.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

Vakarienė, po to vakarinės pamaldos Hala Stulecia (Šimtmečio) salėje ir Pola Marsowe (Marso laukai).


Nuotrauka: Wiesia Klemens

2019 m. gruodžio 29 d., sekmadienis

Ryte mišios arba pamaldos priimančiose parapijose. Po to susitikimai su vietos bendruomenės gyvenimui atsidavusiais žmonėmis. Vėliau valgomas pietų maisto davinys.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

Po pietų miesto centre vyks teminiai susitikimai tikėjimo, dvasinio gyvenimo, socialinio aktyvumo, meninės kūrybos ir kitomis temomis.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

Vakarienė, po to vakarinės pamaldos Hala Stulecia (Šimtmečio) salėje ir Pola Marsowe (Marso laukai).

2019 m. gruodžio 30 d., pirmadienis

Ryte pamaldos priimančiose parapijose, po jų – pokalbiai grupelėse ir susitikimai su vietos bendruomenės gyvenimui atsidavusiais žmonėmis. Po to valgomas pietų maisto davinys ir vykstama į miesto centrą.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

Dalinama karšta arbata, po to vidurdienio pamaldos bažnyčiose miesto centre.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

Po pietų miesto centre vyks teminiai susitikimai tikėjimo, dvasinio gyvenimo, socialinio aktyvumo, meninės kūrybos ir kitomis temomis.

Vakarienė, po to vakarinės pamaldos Hala Stulecia (Šimtmečio) salėje ir Pola Marsowe (Marso laukai).


Nuotrauka: Wiesia Klemens

2019 m. gruodžio 31 d. antradienis

Ryte pamaldos priimančiose parapijose, po jų – pokalbiai grupelėse ir susitikimai su vietos bendruomenės gyvenimui atsidavusiais žmonėmis. Po to valgomas pietų maisto davinys ir vykstama į miesto centrą.

Dalinama karšta arbata, po to vidurdienio pamaldos bažnyčiose miesto centre.

Po pietų vyks šalių susitikimai.

Vakarienė, po to vakarinės pamaldos Hala Stulecia (Šimtmečio) salėje ir Pola Marsowe (Marso laukai).

23.00 val. maldos vigilė už taiką pasaulyje, po jos – „Tautų šventė“ priimančiose parapijose.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

2020 m. sausio 1 d. trečiadienis

Ryte mišios arba pamaldos priimančiose parapijose, po jų - pietūs šeimose.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

Išvykimas - nuo 16.00 val.


Nuotrauka: Wiesia Klemens

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article15462.html - 8 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France