Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2018
ma. 23 april
Het Woord was het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
Joh 1:1-18
di. 24 april
Paulus schreef: Toen ik bij u kwam om het geheim van God te verkondigen, beschikte ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. Uw geloof moet niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.
1 Kor 2:1-5
wo. 25 april
MARCUS
Na Jezus’ hemelvaart gingen zijn leerlingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij.
Mc 16:15-20
do. 26 april
In Christus hebt u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest.
Ef 1:3-14
vr. 27 april
Paulus schreef: Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven.
Rom 6:4-11
za. 28 april
De Heer zegt: Ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling?
Js 51:12-16
ZON. 29 april
Jezus zei: Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Joh 15:1-8
ma. 30 april
Het oog van de Heer rust op wie hopen op zijn trouw: bij hongersnood zal hij hun leven sparen.
Ps 33

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: MaartAprilMei
PDF: Portret: MaartAprilMei

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 23 April 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France