Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2017
ZON. 25 juni
Jezus zegt: Niet één mus zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd.
Mt 10:26-33
ma. 26 juni
Jezus zegt: Wie mijn woorden hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
Mt 7:24-27
di. 27 juni
Paulus schreef: Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.
2 Tim 1:6-14
wo. 28 juni
Zing een lied voor de Heer: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten. Jubel en juich, want groot is hij die in jullie midden woont.
Js 12:1-6
do. 29 juni
PETRUS EN PAULUS
Paulus schreef: Ik heb de goede strijd gestreden, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer aan mij zal geven.
2 Tim 4:6-18
vr. 30 juni
De Heer zegt: Weet dat ik je zal genezen, ik zal je wonden helen. Jullie zullen mijn volk zijn, en ik zal jullie God zijn.
Jr 30:17-22
za. 1 juli
Jezus zegt: Jullie zijn het licht in de wereld. Jullie licht moet schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Mt 5:13-16
ZON. 2 juli
Jezus zegt: Wie zijn leven geeft omwille van mij, die zal het vinden, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.
Mt 10:38-39

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: MeiJuniJuli
PDF: Portret: MeiJuniJuli

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 25 June 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France