Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2019
wo. 13 november
De opgestane Jezus zei tot Paulus: Ik zend je naar alle volken, zodat ze, door het geloof in mij, vergeving krijgen voor hun zonden.
Hnd 26:1-23
do. 14 november
Je God zal in je midden zijn. Hij zal vol blijdschap zijn, in zijn liefde zal hij over je jubelen.
Sef 3:14-18a
vr. 15 november
Aan het kruis zei Jezus: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.
Lc 23:33-34
za. 16 november
Pauls schreef aan de Tessalonicenzen: broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.
2 Tes 1:1-5
ZON. 17 november
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie zullen worden vervolgd omwille van mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen.
Lc 21:5-19
ma. 18 november
Omdat u alles kunt, Heer, ontfermt u zich over iedereen; u ziet voorbij aan de zonden van mensen, opdat zij naar u terugkeren. Alles wat er is hebt u lief.
W 11:21-26
di. 19 november
Ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde, zegt de Heer, die je vrijkoopt.
Js 54:5-10
wo. 20 november
Paulus schreef aan de Romeinen: Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Rom 8:28-30

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: OktoberNovemberDecember
PDF: Portret: OktoberNovemberDecember

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 13 November 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France