Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2017
do. 23 november
Moge in de dagen van de Messias de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft.
Ps 72
vr. 24 november
Paulus schreef: Toen ik kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde.
1 Kor 2:1-9
za. 25 november
Jesaja zei: Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.
Js 40:1-5
ZON. 26 november
Jezus zegt: Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.
Mt 25:31-40
ma. 27 november
Dit zegt de Heer: Ik genees mijn volk van zijn ontrouw, mijn hart gaat naar hen uit.
Hos 14:2-9
di. 28 november
Paulus schreef: Oefen jezelf in een vroom leven, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.
1 Tim 4:7-16
wo. 29 november
Jakobus schreef: Denk aan de profeten die in de naam van de Heer spraken: neem een voorbeeld aan hun geduldige lijden. Degenen die standhielden prijzen we gelukkig!
Jak 5:7-11
do. 30 november
ANDREAS
Paulus schreef: Er is geen onderscheid tussen mensen, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen.
Rom 10:11-13

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: OktoberNovemberDecember
PDF: Portret: OktoberNovemberDecember

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 23 November 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France