Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2018
za. 18 augustus
Jezus zegt: Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.
Joh 4:5-42
ZON. 19 augustus
Jezus zegt: Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken.
Joh 6:51-58
ma. 20 augustus
Jezus zegt: Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.
Lc 18:15-17
di. 21 augustus
De Heer zei tot zijn volk: Bewaar de vrede door rechtvaardig recht te spreken. Houd de vrede en waarheid in ere!
Zach 8:16-19
wo. 22 augustus
Paulus schreef: Omwille van Christus heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn.
Fil 3:1-9
do. 23 augustus
De groep eerste christenen leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk.
Hnd 4:32-34
vr. 24 augustus
Paulus schreef: Al doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
1 Kor 13:1-13
za. 25 augustus
Jezus zegt: Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.
Mt 11:25-30

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: Juliaugustusseptember
PDF: Portret: Juliaugustusseptember

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 18 August 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France