Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2019
do. 18 april
Jezus zegt: Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Joh 15:9-17
vr. 19 april
GOEDE VRIJDAG
Aan het kruis gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
Mt 27:45-46
za. 20 april
Naar het lichaam werd Christus gedood maar naar de geest tot leven gewekt. Zo is hij gegaan om het evangelie te verkondigen aan hen die destijds zich niet lieten overtuigen.
1 Pe 3:18-22
ZON. 21 april
PASEN
Bij het graf van Jezus zei de engel tot de vrouwen: Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.
Mt 28:1-10
ma. 22 april
De Heer zegt: Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er zal alleen maar blijdschap zijn om wat ik schep. Ik schenk mijn volk vreugde.
Js 65:17-18
di. 23 april
Jezus zei: De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij.
Joh 6:51-58
wo. 24 april
God die de Heer Jezus heeft opgewekt, zal ook ons, net als Jezus, opwekken en ons naar zich toe voeren.
2 Kor 4:7-15
do. 25 april
MARCUS
Jezus zond zijn leerlingen uit en zei: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.
Mc 16:15-20

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: MaartAprilMei
PDF: Portret: MaartAprilMei

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 18 April 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France