Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2017
ZON. 30 april
Toen de opgestane Jezus met twee leerlingen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik.
Lc 24:13-35
ma. 1 mei
Mozes zei tot het volk: Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag nog zal redden.
Ex 14:5-31
di. 2 mei
In de woestijn verzamelde het volk het manna dat de Heer hen gaf. Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet te veel, en zij die weinig verzameld hadden niet te weinig.
Ex 16:1-18
wo. 3 mei
Hoed degenen waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil en met belangeloze toewijding.
1 Pe 5:1-4
do. 4 mei
God geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Js 40:25-31
vr. 5 mei
De dood is niet door God gemaakt. God vindt geen vreugde in de ondergang van enig levend wezen. Hij heeft alles geschapen om het te laten bestaan.
W 1:11-15
za. 6 mei
Door toedoen van de dienaar van de Heer slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.
Js 52:13—53:12
ZON. 7 mei
Jezus zegt: Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid.
Joh 10:1-10

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: MaartAprilMei
PDF: Portret: MaartAprilMei

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 30 April 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France