Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2020
wo. 8 april
Jezus zegt: Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Joh 12:20-30
do. 9 april
Voor zijn lijden zei Jezus tot zijn leerlingen: Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.
Joh 16:20-22
vr. 10 april
GOEDE VRIJDAG
Aan het kruis riep Jezus met luide stem: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
Mc 15:33-39
za. 11 april
Naar het lichaam werd Christus gedood maar naar de geest tot leven gewekt. Zo is hij gegaan om het evangelie te verkondigen aan hen die destijds zich niet lieten overtuigen.
1 Pe 3:18-22
ZON. 12 april
PASEN
De leerling van Jezus ging het lege graf in. Hij zag en geloofde.
Joh 20:1-9
ma. 13 april
De opgestane Christus zegt: Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd.
Apk 3:7-8
di. 14 april
Paulus schreef: Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Wij zullen door Christus allen levend worden gemaakt.
1 Kor 15:12-22
wo. 15 april
De opgestane Jezus maakte het verstand van zijn leerlingen ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: “Er staat geschreven dat de messias zal lijden en zal opstaan uit de dood.”
Lc 24:35-48

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: MaartAprilMei
PDF: Portret: MaartAprilMei

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 8 April 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France