Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2018
wo. 12 december
In de woestijn ging de Heer voor zijn volk uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken.
Ex 13:17-22
do. 13 december
Jeremia zei: U kent mij, Heer, u ziet mij, u weet dat ik u in mijn hart draag.
Jr 12:1-3a
vr. 14 december
Heer, weid uw volk, uw geliefde kudde die eenzaam leeft in het woud.
Mi 7:14-20
za. 15 december
God heeft de mens geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen.
W 2:1,12—3:1
ZON. 16 december
Johannes de Doper zei: Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.
Lc 3:15-22
ma. 17 december
Heer, u komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg gaat, met u voor ogen.
Js 64:3-7
di. 18 december
Bij u, God, is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht.
Ps 36
wo. 19 december
Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij – zegt de Heer –, ik zal genezing brengen.
Js 57:14-19

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: NovemberDecemberJanuari
PDF: Portret: NovemberDecemberJanuari

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 12 December 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France