Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2017
ma. 21 augustus
De Heer zei: Ikzelf sta je ter zijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.
Gn 28:10-22
di. 22 augustus
Jezus zegt: Ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.
Mt 12:46-50
wo. 23 augustus
Ik zal de roemrijke daden van de Heer bezingen: alles wat de Heer voor zijn volk heeft gedaan in zijn ontferming.
Js 63:7-14
do. 24 augustus
Jezus zegt: Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Lc 11:9-13
vr. 25 augustus
Jezus zegt: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.
Mt 16:24-26
za. 26 augustus
Paulus schreef: Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
Gal 2:15-21
ZON. 27 augustus
Petrus zei tot Jezus: “U bent de messias, de Zoon van de levende God.” Jezus antwoordde: “Gelukkig ben je, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.”
Mt 16:13-20
ma. 28 augustus
God zei tot zijn volk: Kijk en zie welke vreugde God je brengt.
Bar 4:36-37

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: Juliaugustusseptember
PDF: Portret: Juliaugustusseptember

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 21 August 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France