Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2019
wo. 18 september
God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, is trouw.
1 Kor 1:4-9
do. 19 september
Jezus zegt: Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden.
Mt 6:25-34
vr. 20 september
De Heer zei tot zijn volk: Als ik mijn verbond met jou heb gesloten, zul je beseffen dat ik de Heer ben; je zult van schaamte geen woord durven zeggen, omdat ik je alles heb vergeven wat je hebt gedaan.
Ez 16:60-63
za. 21 september
MATTEÜS
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.
Ef 4:1-6
ZON. 22 september
Jezus zegt: Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de geldduivel.
Lc 16:1-13
ma. 23 september
Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw wil niet voor mij. Mijn ziel kwijnt weg van verlangen ernaar.
Ps 119:17-24
di. 24 september
Jezus zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: “Volg mij!” Levi stond op, liet alles achter en volgde hem.
Lc 5:27-32
wo. 25 september
In zijn grote barmhartigheid heeft God ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.
1 Pe 1:3-9

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: augustusseptemberOktober
PDF: Portret: augustusseptemberOktober

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 18 September 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France