Bijbelteksten voor elke dag

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan.
De bijbelteksten op deze pagina zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
     
2019
wo. 26 juni
De Heer zegt: Ik weet van uw ellende en armoede, hoewel u rijk bent. Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven.
Apk 2:8-11
do. 27 juni
Jezus zegt: Degene die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt, lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde.
Lc 6:46-49
vr. 28 juni
Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.
Joh 13:1-15
za. 29 juni
PETRUS EN PAULUS
Paulus schreef aan Timoteüs: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, weerleg, berisp, bemoedig met alle geduld dat het onderricht vereist.
2 Tim 3:14—4:2
ZON. 30 juni
Iemand zei tegen Jezus: “Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.” Jezus zei tegen hem: “De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.”
Lc 9:57-62
ma. 1 juli
Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
Joh 12:47-50
di. 2 juli
Juich, hemel! Jubel, aarde! De Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft zich over de armen ontfermd.
Js 49:13-26
wo. 3 juli
TOMAS
Loof de Heer, alle volken, prijs hem, alle naties: zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de Heer.
Ps 117

Taizé - Dagtekst  Dagtekst
Taizé - Android app  Android app   •   iPhone app

Bestand downloaden

PDF

PDF: Landschap: MeiJuniJuli
PDF: Portret: MeiJuniJuli

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article158.html - 26 June 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France