Bibeltexter för varje dag

Dessa korta bibeltexter blir lästa dag efter dag i bönerna i Taizé. Bibelhänvisningen gäller en lite längre text.
     
2019
tor, 12 December
Paulus skriver: Gud har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.
2 Kor 3:4-6
fre, 13 December
Petrus skriver: Kristus led men svarade inte med skymford när han skymfades. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten.
1 Pet 2:19-25
lör, 14 December
Petrus skriver: Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk.
1 Pet 2:4-10
SÖN, 15 December
Jesus talade om Johannes döparen och sa: Det är om honom det står skrivet: “Se, jag sänder en budbärare före dig, han ska bereda vägen för dig.”
Matt 11:2-15
mån, 16 December
Om dagen ska Herren skänka sin nåd, om natten ska jag sjunga till hans ära och be till Gud som ger mig liv.
Ps 42
tis, 17 December
Paulus skriver: Liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra.
Rom 12:3-8
ons, 18 December
Gud, du som älskar ett uppriktigt hjärta, skapa i mig ett rent hjärta och ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Ps 51
tor, 19 December
Låt oss träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.
Heb 10:19-25

Taizé - En bibeltext för varje dag  En bibeltext för varje dag
Taizé - Android-app  Android-app   •   iPhone app

Ladda ner filen

PDF

PDF: Liggande format: NovemberDecemberJanuari
PDF: Stående format: NovemberDecemberJanuari

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article161.html - 12 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France