Bibeltexter för varje dag

Dessa korta bibeltexter blir lästa dag efter dag i bönerna i Taizé. Bibelhänvisningen gäller en lite längre text.
     
2018
SÖN, 22 April
Jesus sa: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.
Joh 10:11-15
mån, 23 April
Johannes skriver: Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, har kommit in i världen.
Joh 1:1-18
tis, 24 April
Paulus skriver: När jag kom till er var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av, när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft.
1 Kor 2:1-5
ons, 25 April
EVANGELISTEN MARKUS
När Jesus hade blivit upptagen till himlen gick lärjungarna ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet.
Mark 16:15-20
tor, 26 April
I Kristus har ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning, och genom att lita på det har ni fått den utlovade heliga anden.
Ef 1:3-14
fre, 27 April
Paulus skriver: När vi nu har dött med Kristus, är vår tro att vi också ska leva med honom.
Rom 6:4-11
lör, 28 April
Så säger Herren: Jag är den som tröstar er. Varför fruktar du människor, de dödliga?
Jes 51:12-16
SÖN, 29 April
Jesus sa: Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.
Joh 15:1-8

Taizé - En bibeltext för varje dag  En bibeltext för varje dag
Taizé - Android-app  Android-app   •   iPhone app

Ladda ner filen

PDF

PDF: Liggande format: MarsAprilMaj
PDF: Stående format: MarsAprilMaj

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article161.html - 22 April 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France