Bibeltexter för varje dag

Dessa korta bibeltexter blir lästa dag efter dag i bönerna i Taizé. Bibelhänvisningen gäller en lite längre text.
     
2017
mån, 20 November
Jesaja skriver: De som litar till Herren får ny kraft. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas.
Jes 40:29-31
tis, 21 November
Johannes döparen sa: Jag har döpt er med vatten, han som kommer efter mig ska döpa er med helig ande.
Mark 1:1-8
ons, 22 November
Daniel sa: I min syn fick jag se en som liknade en människoson. Alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, och hans rike ska aldrig gå under.
Dan 7:9-14
tor, 23 November
När Messias kommer ska rättvisa grönska, fred och välgång råda tills ingen måne lyser mer. Han ska rädda den fattige som ropar, den arme som ingen hjälper.
Ps 72
fre, 24 November
Paulus skriver: När jag kom till er var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av, när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus.
1 Kor 2:1-9
lör, 25 November
En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!
Jes 40:1-5
SÖN, 26 November
Jesus sa: Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.
Matt 25:31-40
mån, 27 November
Så säger Herren: Jag ska bota mitt folk från dess trolöshet, jag ska älska dem av hjärtat.
Hos 14:2-9

Taizé - En bibeltext för varje dag  En bibeltext för varje dag
Taizé - Android-app  Android-app   •   iPhone app

Ladda ner filen

PDF

PDF: Liggande format: OktoberNovemberDecember
PDF: Stående format: OktoberNovemberDecember

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article161.html - 20 November 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France