Bibeltexter för varje dag

Dessa korta bibeltexter blir lästa dag efter dag i bönerna i Taizé. Bibelhänvisningen gäller en lite längre text.
     
2018
tor, 13 December
Jeremia sa: Herre, du ser mig och känner mig, du har prövat mitt hjärta, min trohet mot dig.
Jer 12:1-3a
fre, 14 December
Herre, valla ditt folk med din herdestav, den hjord som är din egendom och lever ensam i en vildmark.
Mik 7:14-20
lör, 15 December
Gud skapade människan till odödlighet och gjorde henne till en bild av sitt eget väsen.
Vis 2:1,12—3:1
SÖN, 16 December
Johannes döparen sa: “Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld.”
Luk 3:15-22
mån, 17 December
Du, Herre, tar dig an dem som med glädje gör det rätta, dem som följer dig och tänker på dig.
Jes 64:3-7
tis, 18 December
Hos dig, Gud, är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.
Ps 36
ons, 19 December
Frid och lycka åt alla, fjärran och nära, säger Herren, jag skall bota dem.
Jes 57:14-19
tor, 20 December
Paulus skriver: Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.
Gal 5:16-26

Taizé - En bibeltext för varje dag  En bibeltext för varje dag
Taizé - Android-app  Android-app   •   iPhone app

Ladda ner filen

PDF

PDF: Liggande format: NovemberDecemberJanuari
PDF: Stående format: NovemberDecemberJanuari

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article161.html - 13 December 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France