Bibeltexter för varje dag

Dessa korta bibeltexter blir lästa dag efter dag i bönerna i Taizé. Bibelhänvisningen gäller en lite längre text.
     
2020
ons, 19 Februari
Jakob skriver: Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död.
Jak 2:14-26
tor, 20 Februari
Jag sa: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du, Herre, förlät min synd och skuld.
Ps 32
fre, 21 Februari
Paulus skriver: Lev i herren Kristus Jesus, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda.
Kol 2:6-13
lör, 22 Februari
Paulus sa: Det är i Gud vi lever, rör oss och är till.
Apg 17:22-28
SÖN, 23 Februari
Jesus sa: Älska era fiender och be för dem som gör er illa; då blir ni er himmelske faders barn.
Matt 5:38-48
mån, 24 Februari
Jesus berättade en liknelse i vilken en herre sa till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt.
Luk 14:12-24
tis, 25 Februari
Jesus sa: Bekymra er inte för mat och dryck och kläder... Är inte livet mer än födan? Er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer.
Matt 6:25-34
ons, 26 Februari
ASKONSDAG
Paulus skriver: Jag är Kristi sändebud och ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Nu är den rätta stunden, nu är det frälsningens dag.
2 Kor 5:20—6:2

Taizé - En bibeltext för varje dag  En bibeltext för varje dag
Taizé - Android-app  Android-app   •   iPhone app

Ladda ner filen

PDF

PDF: Liggande format: JanuariFebruariMars
PDF: Stående format: JanuariFebruariMars

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article161.html - 19 February 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France