Bijbelteksten met uitleg

Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen. Vervolgens kun je in een kleine groep van 3 à 10 personen samenkomen om kort met elkaar te delen wat ieder ontdekt heeft. Dit kan eventueel afgesloten worden door een tijd van gebed.

JPEG - 31.8 kB

De bijbeltekst op deze pagina is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
2019

Maart

Lucas 10:38-42: Gelukkig wie luistert naar Gods woord
Toen Jezus en zijn leerlingen onderweg waren, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’ (Lucas 10:38-42)

In deze tekst is Jezus onderweg met zijn leerlingen. Een vrouw, Marta, nodigt hem uit in haar huis, waar ook haar zus Maria woont. De twee zussen gedragen zich heel verschillend: Marta is actief, druk bezig, zelfs in beslag genomen door alles wat er moet gebeuren, terwijl Maria aan de voeten van de Heer gaat zitten en luistert naar wat hij zegt.

Als we horen dat Jezus deze tweede houding waardeert, moeten we allereerst duidelijk zien dat hij daartoe wordt aangemoedigd door de dringende vraag van Marta. Zij is het die hem dwingt om partij te kiezen tussen de twee zussen, als ze zegt: "Kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen?" Er is moed en spontaniteit voor nodig om Jezus met zo’n vraag te onderbreken!

Het is wel jammer dat deze kritiek de prachtige dienstbaarheid van Marta op een bepaalde manier in vraag lijkt te stellen, of in elk geval het gratuite en belangeloze karakter ervan aantast. Het is alsof zij naar een beloning verlangt, of zelfs hoopt dat de Meester haar zus terecht zal wijzen…

Volgens sommige vertalingen zegt Jezus dat Maria ’het beste deel heeft gekozen’ - een vergelijkende uitdrukking die helaas het idee geeft van rivaliteit, terwijl de originele tekst eenvoudigweg zegt dat ze heeft gekozen wat haar het beste leek. Jezus geeft hier dus geen oordeel over wie het beste handelt, maar onderstreept vooral hoe goed de houding van Maria is.

Wat is nu dat ’ene noodzakelijke’ waar Jezus over spreekt? Een vers uit het volgende hoofdstuk kan ons helpen bij deze vraag: wat Jezus in ieder geval waardeert in Maria’s houding, is haar bekwaamheid om te luisteren. Als hij door een vrouw uit de menigte wordt ondervraagd, zegt Jezus haar: "Gelukkig zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven!" (Lucas 11:28)

Als Jezus ons Maria tot voorbeeld geeft, is dat omdat zij de ideale houding van een leerling aanneemt: luisteren op zo’n manier dat het leidt tot het in praktijk brengen van het woord, tot het ’ernaar leven’. Anders gezegd: we moeten Jezus’ opmerking niet opvatten als kritiek op dienstbaarheid. Zelf waste hij op de laatste avond van zijn leven de voeten van zijn leerlingen! (zie Johannes 13) Toen deed hij precies hetzelfde als Marta, terwijl hij zei: "Ik ben in jullie midden als iemand die dient" (Lucas 22).

Een ander vers dat ook nieuw licht werpt op deze ontmoeting, staat in het voorafgaande hoofdstuk: ’Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem.’ (Luc 9:51) Letterlijk staat er ’Hij draaide vastberaden zijn gezicht’ naar Jeruzalem, de plaats van zijn veroordeling en zijn glorievolle doortocht naar de Vader.

Dit tekstdetail kan ons tot bewondering brengen voor de houding van Maria. Het lijkt wel of zij, meer dan wie ook, begrepen had dat dit waarschijnlijk Jezus’ laatste bezoek zou zijn. Elk woord, elke gelijkenis is voor haar als een uitdrukking van zijn laatste wil.

Ja, Maria heeft het goede gekozen: aandachtig zijn voor de woorden van Jezus – omdat hij er niet altijd zal zijn. Zij maakt in haar eigen leven waar wat haar raakt in Christus zelf: een welwillende blik en een luisterende houding, zonder oordeel.

Laten wij ons op onze beurt laten bevragen door deze tekst: hoe kunnen we, in al onze activiteiten en engagementen, een plaats vrijhouden voor het noodzakelijke, een plaats van herbronning? Ja, het woord van God is een onuitputtelijke bron, die ons nooit zal verleiden om activiteit en contemplatie tegenover elkaar te zetten, maar, integendeel, ons aanmoedigt om ze allebei een plaats te geven in ons leven.

Maria heeft dit goed begrepen en wij kunnen het op onze beurt ontdekken: een ontvangende, aandachtige houding die ons, doorheen ons dagelijks leven, helpt om lief te hebben. Misschien is dat wel het enige dat de dood ons leert: hoe dringend de liefde is.

- Welk deel van jou en van jouw levenshouding staat dicht bij Marta, en welk deel dicht bij Maria?

- Wat is voor jou ’het ene noodzakelijke’ in jouw relatie met God? En in mijn relatie met anderen?Andere bijbelteksten met uitleg:

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article173.html - 20 March 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France