Bijbelteksten met uitleg

Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen. Vervolgens kun je in een kleine groep van 3 à 10 personen samenkomen om kort met elkaar te delen wat ieder ontdekt heeft. Dit kan eventueel afgesloten worden door een tijd van gebed.

JPEG - 31.8 kB

De bijbeltekst op deze pagina is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
2018

November

Matteüs 9:9-13: Barmhartigheid als medicijn
Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem. Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’" (Matteüs 9:9-13)

Matteüs gaf geen speciale aanleiding voor interesse in hem. Als iemand langs zijn tolhuis liep, maar niets hoefde te betalen, zou hij hem waarschijnlijk niet eens opmerken of hem anders negeren. Matteüs was een Jood die werkte voor de Romeinse belastingadministratie. Zeer waarschijnlijk verdiende hij er op een oneerlijke manier wat extra bij. Ook al was hij misschien niet gelukkig met deze situatie, hij kon niet zomaar van baan veranderen.

Dan komt Jezus voorbij. Jezus negeert Matteüs niet, maar merkt hem op en kijkt hem aan alsof hij een bijzonder iemand is. Hij ziet in Matteüs een uniek persoon. En wat nog verbazingwekkender is: Hij nodigt hem uit om één van zijn beste vrienden te worden. De meeste mensen oordeelden over Matteüs of ze negeerden hem. Jezus vertrouwde hem en vroeg hem om Hem te volgen.

Dan zien we Jezus aan tafel met tollenaars en zondaars. De farizeeën dachten en leerden dat zondaars samen met andere zondaars moesten eten, en rechtvaardige mensen met rechtvaardigen. Als Jezus en zijn leerlingen zondaars waren geweest, hadden de farizeeën zich niet druk gemaakt. Maar ze waren verontwaardigd omdat ze respect hadden voor Jezus. Ze hadden zoveel respect voor Hem, dat ze Hem niet eens direct durfden aan te spreken met hun kritiek, maar alleen via zijn leerlingen: “Waarom eet uw meester met zondaars?” Ze begrepen niet hoe een heilige man als Jezus zich kon in laten met mensen met een slechte reputatie. Bracht hij de heiligheid niet in gevaar door de scheiding te doorbreken?

Jezus verantwoordt zijn gedrag door zichzelf als een dokter voor te stellen. Dokters rennen niet weg van zieken. Ze moeten juist dichtbij hen komen en hen zelfs aanraken. Jezus roept zondaars bij zich omdat ze in zijn aanwezigheid worden genezen en omgevormd. Matteüs werd omgevormd door het vertrouwen dat Jezus in hem stelde. Jezus’ heiligheid is niet defensief, maar communicatief. En het medicijn dat Jezus gebruikt, is barmhartigheid, volgens het woord dat God sprak door de profeet Hosea: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.”

- Wat zag Matteüs in Jezus waardoor hij zonder aarzeling opstond en Hem onmiddellijk volgde?

- Hoe kan ik het vertrouwen dat Jezus in mij stelt op een goede manier ontvangen?

- Welke wonden van deze wereld zouden wij kunnen helpen genezen met barmhartigheid als medicijn, als we in Jezus’ voetstappen zouden treden?Andere bijbelteksten met uitleg:

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article173.html - 17 November 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France