Bijbelteksten met uitleg

Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen. Vervolgens kun je in een kleine groep van 3 à 10 personen samenkomen om kort met elkaar te delen wat ieder ontdekt heeft. Dit kan eventueel afgesloten worden door een tijd van gebed.

JPEG - 31.8 kB

De bijbeltekst op deze pagina is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
2020

Maart

Een nachtelijke strijd: Genesis 32:23-31
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei hij: Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’ (Genesis 32:23-31)

Ook al begrijpen wij misschien niet alle details van dit oeroude verhaal, het beschrijft op wonderlijke wijze het mysterie van een godsontmoeting. Het is een belangrijk moment in het leven van aartsvader Jakob: Hij verneemt dat Esau, de broer van wie hij de zegen van hun vader Isaak heeft gestolen en die hem dreigde te vermoorden (Genesis 27), naar hem toe komt. Om zich op dit twijfelachtige weerzien voor te bereiden, wil Jakob alleen zijn (v. 25). Het is nacht.

In deze hulpeloze staat ontmoet Jakob de HEER. Maar op het moment zelf weet hij dat niet. Wat hij ervaart, is dit: ’s Nachts worstelt hij met ’iemand’ die zijn naam niet wil onthullen. Ook al lijkt hij de winnaar van het gevecht, zijn lichaam blijft er voor de rest van zijn leven de sporen van dragen (v. 26). En de vreemdeling laat twee ’geschenken’ bij hem achter: een nieuwe naam en een zegen. Met andere woorden: Deze ontmoeting openbaart hem zijn ware identiteit en ze wordt bron van een nieuw leven, dat hem in staat stelt om de onzekere toekomst tegemoet te treden. Pas achteraf beseft Jakob dat hij de levende God heeft ontmoet in deze ervaring van nachtelijke strijd.

- Hoe kan deze tekst ons helpen om Gods aanwezigheid in ons leven en de consequenties daarvan beter te begrijpen?

- Heb jij wel eens, achteraf, beseft dat God in jouw leven was binnengetreden? Wanneer en hoe?

- Kan de ervaring van innerlijke strijd een nieuwe manier van ontmoeting met de HEER bemiddelen?Andere bijbelteksten met uitleg:

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article173.html - 29 March 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France