Fragment z Biblii z komentarzem

Medytacje biblijne są propozycją szukania Boga w ciszy i w modlitwie, w życiu codziennym. Potrzeba około godziny, aby przeczytać zaproponowany fragment Biblii wraz z krótkim komentarzem i pytaniami. Rozważamy je najpierw w długiej chwili ciszy. Potem dobrze jest się spotkać w małych grupach, od 3 do 10 osób i podzielić się przemyśleniami. Spotkanie można zakończyć wspólną modlitwą.
2018

Wrzesień

Księga Sofoniasza 3, 14-18: Bóg tańczy dla ciebie!
Raduj się, Córo Syjonu! Głośno wykrzykuj, Izraelu! Ciesz się i wesel całym sercem, Córo Jerozolimy! Pan cofnął wyrok na ciebie, oddalił od ciebie nieprzyjaciela. Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, zła już więcej się lękać nie będziesz! W tym dniu powiedzą Jerozolimie:
«Nie bój się, Syjonie! Niech nie opadają twoje ręce! Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który cię zbawi! Bardzo się tobą ucieszy, odnowi swoją miłość do ciebie i będzie się tobą radować jak w dniu uroczystego święta» (Księga Sofoniasza 3, 14-18, Biblia ekumeniczna).

„Raduj się...! Głośno wykrzykuj...! Ciesz się i wesel...!” Te zdania wskazują nam, oprócz innych, trzy powody do radości: „Pan cofnął wyrok na ciebie...”; „Pan jest pośród ciebie” i „Odnowi swoją miłość do ciebie”.

Tonacja tej zapowiedzi jest zadziwiająca w kontekście księgi, która zaczyna się od słów: „Doszczętnie zgładzę wszystko na powierzchni ziemi – wyrocznia Pana”. To księga pełna gróźb skierowanych przeciwko narodom i przeciw ludowi Izraela. Kulminacją tych zagrożeń jest opis dnia Pańskiego, w którym wszystko zostanie zniszczone.

Sofoniasz wykazał się odwagą, kiedy sobie wyobraził i przepowiedział zniszczenie wielkich potęg swojego czasu. Z drugiej strony odwołuje się on do zupełnie realnych niebezpieczeństw grożących Izraelowi, żeby z pasją krytykować bałwochwalstwo i niesprawiedliwość panujące wśród znacznej części społeczeństwa. Chciałby, żeby jego rodacy zdali sobie sprawę, że ich fałszywe priorytety i brak wrażliwości na innych ludzi przeszkadzają im żyć, i przestrzega ich nawet wtedy, kiedy później odkrywa, że jego groźby nie zawsze pomagają ludziom odmienić swoje życie.

Kiedy widzimy przed sobą niebezpieczeństwo – realne lub tylko wyobrażone – zwykle nie traktujemy go jako groźby, za pomocą której Bóg chce nas nawrócić. Możemy jednak choć przez chwilę uświadomić sobie konsekwencje naszych postaw i spytać siebie czy dobrze wybraliśmy albo właśnie wybieramy. Kiedy więc pod koniec księgi prorok oznajmia, że nasze wyroki są odwołane, może z tego płynąć nadzieja, że z udziałem Boga nie tylko nasze przypadkowe decyzje mogą zyskać sens, ale też sprawy tego świata nie muszą zmierzać z złym kierunku. Spojrzenie Boga wykracza poza zwątpienie i determinizm, w których możemy się czuć uwięzieni.

„Pan jest pośród ciebie”. Jest tutaj jako przestrzeń wolności w centrum naszego życia i to w Nim korzystanie z tej wolności zyskuje prawdziwy sens. Pośród naszych wahań i ślepych zaułków Bóg toruje drogę, którą możemy wyruszyć na nowo.

„Odnowi swoją miłość do ciebie i będzie się tobą radować”, w niektórych tłumaczeniach Bóg z radości śpiewa, a nawet tańczy – nie dlatego, że zawsze dokonywaliśmy dobrych wyborów, ale dlatego, że On sam przez swojego Ducha jest obecny w naszym życiu. W pewnym sensie Jego miłość do samego siebie polega na tym, że nas kocha i włącza w swoją miłość.

Bóg przekazuje nam swoje życie zawsze, niezależnie od kierunku, w jakim zmierzamy, i niezależnie od naszych niedoskonałych lub nawet fałszywych wyborów. Taka jest nowina płynąca ze zmartwychwstania: Bóg tworzy życie pośród tego, co nie służy życiu, a nawet pośród tego, co jest mu przeciwne. Bóg przezwycięża to, co wydaje się nieuniknione i nadaje sens temu, co przypadkowe. Jest z nami zarówno w tym, co w życiu najbardziej przejrzyste, jak i w tym, co najbardziej niepokojące, i toruje wciąż nowe drogi w radości i do radości.

- Czy czasami obawiam się swoich wyborów lub nie mam pewności, czy są dobre? Czy wiara w Boga pomaga mi w takiej sytuacji? Jak?

- Czy kiedyś już doświadczyłem tego, że otwiera się przede mną nowa droga? W jaki sposób przeżycia osób opisanych w Biblii mogą mi pod tym względem dodać odwagi?Inne medytacje biblijne:

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article174.html - 22 September 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France