Животът в Тезе: филм

Този кратък (15 минута) филм се движи бързо чрез историята на Тезе да се съсредоточи върху седмичните срещи на младите хора.


Life at Taizé [https://vimeo.com/10433263] from Taize [https://vimeo.com/taize] on Vimeo [https://vimeo.com].

Това е версията на английски език. Можете да гледате и на други езици, като промените настройките на езика в горния ляв ъгъл на страницата.

Printed from: http://www.taize.fr/bg_article17545.html - 21 September 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France