Bibeltexter med kommentarer

Dessa bibeltexter och kommentarer är avsedda att vara en hjälp att söka Gud i tystnad och bön mitt i vår vardag. Ta en stund under dagen till att läsa bibelstället med den korta kommentaren och reflektera över frågorna som följer. Efteråt kan en liten grupp på 3 till 10 personer mötas och dela det de har upptäckt och kanske ha en stunds bön.

JPEG - 31.8 ko

Ingen text tillgänglig


Andra bibelmeditationer:

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article176.html - 5 June 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France