2017

Dny důvěry v Českých Budějovicích

Dny důvěry mají v České republice už desetiletou tradici, která byla zahájena v roce 2007 setkáním ve Zlíně. V roce 2009 se Dny důvěry konaly v Brně, o dva roky později v Olomouci, v roce 2013 se Dny důvěry konaly v Praze a v roce 2015 v Ostravě. Letos jsou mladí lidé ve věku 15–35 let zváni do Českých Budějovic, kde se Dny důvěry uskuteční 17.–19. listopadu 2017.

Od pátku do neděle se účastníci zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu. Stejně jako v Taizé budou na programu biblické úvody, sdílení ve skupinkách, semináře a společné jídlo. Ubytováni budou u místních obyvatel.

Setkání v Českých Budějovicích už nyní začali připravovat tamější mladí lidé. Pokud byste se chtěli do příprav zapojit, můžete napsat na tuto adresu.

Další informace budou postupně zveřejňovány na stránkách komunity Taizé a na webových stránkách setkání [http://www.dnyduvery.cz]. Na těchto stránách bude také možnost se na setkání přihlásit. Sledovat můžete i facebookovou stránku [https://www.facebook.com/dnyduvery].

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article19273.html - 16 July 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France