Korizmena konferencija u Parizu

U nedjelju, 8. ožujka, brat Alois je održao jednu od korizmenih konferencija u katedrali Notre Dame u Parizu, na temu »Život koji postaje znakom«. Tekst konferencije može se naći (na francuskom) na mrežnim stranicama [Pariške nadbiskupije - >http://www.paris.catholique.fr/conference-de-careme-a-notre-dame-17925.html [http://www.paris.catholique.fr/conference-de-careme-a-notre-dame-17925.html]].

Printed from: http://www.taize.fr/hr_article19296.html - 31 May 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France