Βαλένθια

Φωτογραφίες

Από την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής συνάντησης


  

Kατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής συνάντησης


Printed from: http://www.taize.fr/el_article19686.html - 23 October 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France