Zvláštní týden pro mladé ve věku 18–35 let

V týdnu od 19. do 26. srpna se bude v Taizé konat setkání zvlášť určené pro mladé lidi ve věku 18–35 let. Jsou zváni všichni, kdo spadají do této věkové kategorie.

Vzhledem ke zvláštnímu programu tohoto týdne prosíme, aby si mladší a starší lidé a rodiny s dětmi vybrali k návštěvě Taizé v roce 2018 jiná data.

Cílem týdne je umožnit mladým lidem, aby se setkali a mohli diskutovat o své budoucnosti ve světle víry.

Na konci ranní modlitby každý den bude biblický úvod pro všechny. Dále budou na programu workshopy, kterých se budou účastnit mladí lidé z různých kontinentů, lidé, kteří se angažují v mezinárodních organizacích nebo křesťanských společenstvích či místních solidárních aktivitách. Program doplní sdílení ve skupinkách.

V roce 2017 mezi témata speciálního týdne pro 18–35leté patřila tato:

 • Výzvy pro demokracii v době globalizace a populismu; workshop vedli jeden belgický člen Evropského parlamentu, jeden německý zástupce neziskové organizace Germanwatch a jeden maďarský expert na zahraniční otázky.
 • Násilí v Koránu a v Novém zákoně; workshop vedli členové francouzské skupiny islámsko-křesťanského přátelství
 • Fairtrade, sociální podnikání...: můžeme skutečně skloubit solidaritu s obchodem a výdělkem ve světě obchodování a bank? Workshop vedl spoluzakladatel etické banky (Chorvatsko) a člen jedné libanonské fairtradové neziskové organizace.
 • Spletené sestry: Lea a Ráchel v Bibli, v židovské tradici a v našem životě. Workshop vedl jeden profesor hebrejské a židovské kultury z Polska a jeden bratr komunity Taizé.
 • Velebte Pána, struny a klapky: naslouchání duchovní hudbě hrané na klavír.

Článek o tomto srpnovém týdnu najdete v různých jazycích zde [http://www.taize.fr/en_article22603.html].

Typický denní program

 • 8:15 ranní modlitba, po ní biblický úvod v kostele, po té snídaně
 • 10:15 workshopy nebo praktická pomoc
 • 12:20 polední modlitba, po ní oběd
 • 15:15 workshopy nebo praktická pomoc
 • 17:00 svačina
 • 17:45 setkání ve skupinkách
 • 19:00 večeře
 • 20:30 večerní modlitba

- Setkání skupinek se odehrávají v podvečer. Ti, kdo v té době budou pracovat, se mohou setkat v 15:15.

- Praktická pomoc bude zorganizována tak, aby se všichni, kdo se na ní podílejí, mohli plně zapojit do programu buď dopoledne, nebo odpoledne.

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article19887.html - 17 August 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France