broederraad 2016

Gebed van broeder Alois

Ook dit jaar kwamen de broeders bijeen voor hun jaarlijkse broederraad van 26 tot en met 31 januari. Op zondagavond werd het afgesloten met een avondgebed, tijdens het gebed is er een moment van prosternatie, zo herdenken de broeders de levensgeloften die ze hebben afgelegd. Hier voor sprak broeder Alois het volgende gebed uit.
Afsluitend gebed

Jezus Christus, wij prijzen u met ons hele zijn. U openbaart ons in volle glorie wat onze harten zich niet eens durven voor te stellen: God geeft zichzelf aan ons als genade. Door de Heilige Geest houdt hij nooit op ons lief te hebben en te helpen.

Op deze manier maakt u ons vrij om met al onze verbeeldingskracht te zoeken hoe we getuigen kunnen zijn van dit geschenk dat u ons geeft. Ja, we willen dat ons leven als broeders een afspiegeling is van uw genade, zowel in Taizé als in onze broederschappen over de hele wereld. Daarom komen we steeds terug om te prijzen. De woorden uit de Psalm helpen ons daarbij: "Laat alles dat leeft en ademt U prijzen!"

We prijzen u voor alle vrouwen en mannen die hun leven wijden aan de armsten, de uitgeslotenen, de buitenlanders. Dat wij een van die mensen mogen zijn. En in deze tijd van onrust in onze samenlevingen, resoneert de roeping van onze regel meer dan ooit: "Wees aanwezig voor jouw generatie".

Om u te volgen, Christus, nodigt u ons uit om alles wat simpeler kan zijn te versimpelen. Toon ons wat werkelijk belangrijk is van alles wat een beroep op ons doet.

U wilt dat wij zowel in ons persoonlijke als in ons gemeenschappelijke leven, ruimte maken voor het belangeloze. Zonder dat verdwijnt onze levensvreugde. Het stelt ons in staat om niet langer bang te zijn voor de kwetsbaarheid van ons leven samen.

Verruim onze harten zodat we de moed hebben voor genade, in ons leven samen en met allen die u ons toevertrouwt.

Houdt ons wakker en waakzaam zodat we ons begrip van uw mysterie en het mysterie van de mensheid meer en meer mogen verdiepen. Moge ons geloof ten alle tijden de frisheid van het Evangelie herontdekken.

Ja, we prijzen u, Jezus Christus. Om de kleine, alledaagse en de grote uitdagingen aan te kunnen, herinnert u ons het hele jaar aan de volgende zaligheid: "Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ontvangen."

En u stelt ons in staat om dit gebed van Broeder Roger te herhalen:

Accepteren dat we alles kwijt raken, zodat wij U winnen - zoals U ons al heeft gewonnen - betekent voor U, Christus, dat we onszelf overgeven aan de levende God en samen met U bidden: "Vader, niet wat ik wil, maar wat U wilt." Alles verliezen om voor u te leven, Christus, betekent durven kiezen: onszelf achterlaten zodat we niet langer twee wegen tegelijk bewandelen, ... nee zeggen tegen alles wat ons tegenhoudt om in uw voetstappen te treden en ja zeggen tegen wat ons leidt naar U en via U, naar hen die U ons toevertrouwt.

En na dit gezang, zullen de broeders die reeds hun levensgelofte hebben afgelegd het gebaar van overgave aan God maken.

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article20215.html - 28 January 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France