Setkání papeže Františka s patriarchou Kirillem

Modlitba bratra Aloise

V návaznosti na oznámení, učiněné katolickou církví a ruskou pravoslavnou církví, o připravovaném setkání mezi papežem Františkem a patriarchou Kirillem, které se uskuteční 12. února na Kubě, napsal bratr Alois tuto modlitbu:


Buď pochválen, Ježíši Kriste, za společenství tvé církve. Přivádíš nás dohromady zpoza všech hranic. Svěřujeme ti nadcházející dlouho očekávané setkání mezi papežem Františkem a patriarchou Kirillem. Kéž je doprovází a povzbuzuje Duch svatý. Zachovávej nás ve své lásce a učiň z nás tvůrce pokoje v celé lidské rodině.

Printed from: http://www.taize.fr/en_article20232.html - 18 July 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France