Ryga 2016

Filmas

Šis filmas taip pat naudojamas Latvijoje susitikimo pristatymui ir kvietimui prisijungti prie susitikimo paruošimo.

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article20952.html - 16 September 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France