Saugumas ir asmens apsauga

Bendruomenės broliai nori, kad Taizé būtų pasitikėjimo vieta, kur būtų saugu tiems, kurie čia atvyksta ieškoti vidinės ramybės. Visi turi išlaikyti budrumą. Bendruomenė ypač tikisi atsakomybės ir akylumo iš grupių vadovų.

Viena iš saugumo priemonių, kurių ėmėsi Prancūzija – viešose susibūrimų ir maldos vietose patruliuojantys kariškiai.

Visas bagažas turi būti paženklintas. Būkite atsargūs ir nepalikite jo be priežiūros. Prašome į bažnyčią nesinešti rankinių ir kuprinių. Prie įėjimo budintys jauni žmonės užtikrina, kad būtų laikomasi šių nurodymų.

Nedelsdami mus informuokite, kai sužinote apie seksualinio išnaudojimo ar bet kokio smurto atvejį, ypač, jei nukentėjęs asmuo yra jaunesnis nei 18 metų. Pasakykite apie tai savo grupės vadovui/-ei arba bendruomenės broliui ar seseriai (seserį slaugę galite rasti El Abiodh visą parą). Taip pat galite kreiptis į savo šalies pagalbos liniją.

Prašome visus susitikimuose dalyvaujančius žmones atkreipti ypatingą dėmesį į įtartino elgesio asmenis, nežiūrint to ar jie dalyvauja susitikimuose ar ne. Praneškite sužinoję apie narkotikų vartojimą ar girtuokliavimą.

Dėl visų klausimų, susijusių su apsauga, prašome nedvejojant kreiptis į bendruomenę: protection taize.fr.

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article22040.html - 22 September 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France