Bezpieczeństwo i ochrona osób

W 2010 roku ta strona została opublikowana, aby przypomnieć i wyjaśnić kwestie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony osób. Ważne, aby każda osoba jeszcze przed przyjazdem do Taizé zapoznała się z tymi informacjami. Ponadto, już od lat, po przyjeździe podczas przyjęcia wszyscy uczestnicy otrzymują program z informacjami praktycznymi, które zawierają także najistotniejsze elementy opisanych poniżej kwestii ochrony osób.

Dla wielu osób Taizé jest miejscem, gdzie jest wzajemne zaufanie. Wszyscy muszą czuwać nad tym, by było ono bezpiecznym miejscem dla tych, którzy tu przyjeżdżają. Wspólnota szczególnie liczy na odpowiedzialność i czujność osób odpowiedzialnych za grupy.

Bezpieczeństwo

W ramach wzmożonych środków bezpieczeństwa na terenie całej Francji, miejsca wielkich zgromadzeń zostały przez władze objęte szczególną ochroną.

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, by nie pozostawiać bagaży bez opieki lub bez zawieszek z nazwiskiem właściciela. Prosimy też, aby nie zabierać torebek i plecaków do kościoła. Grupa młodych ludzi przy wejściu sprawdza, czy jest to przestrzegane.

Prosimy, aby nie spacerować w pojedynkę drogami, które się oddalają od Taizé.

Ochrona osób

Gdybyś się dowiedział, że integralność jakiejś osoby, szczególnie niepełnoletniej, została naruszona przez agresję o charakterze seksualnym lub inną formę przemocy, czy też o jakimkolwiek innym budzącym niepokój zachowaniu, prosimy powiedz o tym niezwłocznie bratu odpowiedzialnemu za ochronę osób w Taizé, z którym można się skontaktować w budynku La Morada. Możesz także porozmawiać z inną osobą, której ufasz: z odpowiedzialnym za grupę, z jedną z sióstr, które pomagają braciom w przyjmowaniu młodych ludzi lub z osobami odpowiedzialnymi za punkt pierwszej pomocy medycznej. Są one dostępne w dzień i w nocy w El Abiodh. Wszystkie takie przypadki, niedawne lub sprzed lat, można zgłaszać braciom pisemnie na adres protection taize.fr lub dzwoniąc na ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy, tzw. „niebieską linię” : +48.801.120.002.

Prosimy także informować nas niezwłocznie o jakichkolwiek sytuacjach używania narkotyków lub nadużycia alkoholu.

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article22170.html - 16 September 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France