Popiežius Pranciškus priėmė brolį Alois

Šį pirmadienį, kovo 12 d., Taizé bendruomenės priorą, brolį Alois, privačioje audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus. Kaip ir kiekvienais metais, brolis Alois norėjo nuvykti į Romą tam, kad informuotų popiežių apie iniciatyvas, kurių ėmėsi bendruomenė ekumeninėse paieškose ir jaunimo priėmime. Jis kalbėjo daugelio šalių jaunimo vardu, padėkodamas popiežiui už pastoracinę tarnystę, kurią jis atlieka kaip pasaulinis ganytojas.

Brolis Alois papasakojo apie artėjančius bendruomenės organizuojamus jaunimo susitikimus Lvove (Ukrainoje) balandžio mėnesį, Honkonge rugpjūčio mėn. ir Europos susitikimą šių metų pabaigoje Madride. Jis taip pat paminėjo pabėgėlių priėmimą, kuriam bendruomenė yra įsipareigojusi jau nuo labai seniai ir kuris pastaraisiais metais labai išsiplėtė. [1]

[1Nuotrauka (C) Vatican Media-Foto

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article23760.html - 21 February 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France