Budúce európske stretnutie

Koniec roku 2018 v Madride

41. európske stretnutie mladých pripravované komunitou z Taizé sa bude konať na konci roku 2018 v Madride. Brat Alois to oznámil v Bazileji, 30. decembra večer:

V priebehu roka 2018 budeme prosiť o dar Ducha Svätého k príprave k tomu, aby sme sa prostredníctvom našich životov stávali svedkami zmierenia a pokoja. A preto budeme pokračovať v púti dôvery na zemi...

Minulý rok sme boli na severe Európy v Rige. Budúci rok pôjdeme na juh, do mesta, kde dosiaľ nebolo európske stretnutie. Na juhu, na libérijskom polostrove sme už boli srdečne prijatí niekoľkokrát v Barcelone, tiež v Lisabone a vo Valencii.

Budúci rok, od 28. decembra 2018 do 1. januára 2019 sme pozvaní k stretnutiu v meste Madrid.


Krátke video, ktoré bolo 30. decembra večer publikované na Facebookovej stránke Taizé [http://www.facebook.com/taize].


Printed from: http://www.taize.fr/sk_article23843.html - 17 June 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France