Týden přemítání pro mladé od 18 do 35 let

V týdnu od 25. srpna do 1. září 2019 se bude v Taizé konat týden přemítání určený pro mladé lidi ve věku 18–35 let. Jsou zváni studenti, mladí pracující, dobrovolníci i ti, kdo si hledají práci.

Vzhledem ke zvláštnímu programu tohoto týdne prosíme, aby si mladší a starší lidé a rodiny s dětmi vybrali k návštěvě Taizé v roce 2019 jiná data.

Cílem týdne je umožnit mladým lidem, aby se setkali a mohli diskutovat o své budoucnosti ve světle víry.

Na konci ranní modlitby každý den bude v kostele biblický úvod pro všechny. Program bude zahrnovat diskuse ve skupinkích, workshopy o duchovních, sociálních, ekonomických i uměleckých tématech. Tyto workshopy povedou různí lidé - ti, kteří se angažují v hnutích solidarity, mezinárodních organizacích, křesťanských společenstvích, mladí z různých světadílů, sestry sv. Ondřeje, bratři z Taizé i lidé z místních solidárních iniciativ. Program doplní sdílení ve skupinkách.

V roce 2019 si nově můžete zvolit také program zaměřený na ekologické otázky.

Z témat roku 2018

 • „Kdyby všechno začínalo důvěrou srdce...“ Nietzsche a bratr Roger: oba odmítli opustit realitu a chteli říct ano životu
 • Jakou Evropu chceme? Rozhovor s László Sólyomem, bývalým maďarským prezidentem, a Jean-Claudem Malletem, francouzským odborníkem na národní bezpečnost
 • Radši radost než já: vybrat si radost, abychom žili pro ostatní. Biblické rozjímání vedené jedním bratrem z Taizé
 • Obnovit vztah s Bohem, s ostatními i se stvořením - co můžeme dělat proti chudobě, nerovnosti a klimatickým změnám? S Mali a Ruth Valeriovou, autorkou píšící o ekologii a ředitelkou jedné křesťanské charity, která pracuje pro udržitelný rozvoj
 • Vymýšlej s Bohem budoucnost, kterou ti dává - jak se v životě rozhodovat. Se sestrami sv. Ondřeje
 • Haydnova skladba Sedm posledních slov Kristových na kříži pro fortepiano. Hudební rozjímání o Ježíšově ukřižování


Typický denní program

 • 8:15 ranní modlitba, po ní biblický úvod v kostele, po té snídaně
 • 11:15 workshopy nebo praktická pomoc
 • 12:20 polední modlitba, po ní oběd
 • 15:00 workshopy nebo praktická činnost
 • 17:00 svačina
 • 17:45 setkání ve skupinkách
 • 19:00 večeře
 • 20:30 večerní modlitba

- Pokud pracujete v době, kdy se setkávají skupinky, můžete se setkat už v 15:25.

- Praktická pomoc bude zorganizována tak, aby se všichni, kdo se na ní podílejí, mohli účastnit workshopů buď dopoledne, nebo odpoledne. (Každý workshop se bude konat jak dopoledne, tak odpoledne.)

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article24982.html - 10 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France