Apmąstymų savaitė skirta 18-35 m. asmenims

Nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 1 d. Taizé vyks susitikimas skirtas 18-35 m. asmenims. Visi patenkantys į šį amžiaus intervalą - studentai, savanoriai, jauni specialistai, darbo ieškantys asmenys ar verslo žmonės, yra kviečiami atvykti.

Dėl šios priežasties prašome 15-17 m. jaunimą, suaugusius virš 35 m. ir šeimas su vaikais 2019 metais į Taizé atvykti kitu laiku.

Šios savaitės tikslas yra sudaryti sąlygas tos pačios amžiaus grupės jaunimui susitikti ir apsvarstyti savo ateitį tikėjimo šviesoje.

Rytinių pamaldų pabaigoje vyks Biblijos įvadas. Programa apims pasidalijimo grupeles, seminarus dvasinėmis, ekonominėmis, politinėmis, socialinėmis ir meninėmis temomis, kuriuose pasisakys skirtingų žemynų jaunimo, tarptautinių organizacijų ir krikščioniškų bendruomenių atstovai, o taip pat solidarumo akcijų iniciatoriai, Taizé broliai ir Šv. Andriejaus seserys.

Norintieji galės pasirinkti 2019 m. startuojantį ekologiniams klausimams skirtą kursą.

Kai kurios temos aptartos per 2018 m. 18-35-mečių apmąstymų savaitę

 • „Jei pasitikinti širdis būtų viso ko pradžia...“ Nyčė ir brolis Roger: abu atsisako bėgti nuo realybės ir nori pasakyti „taip“ gyvenimui.
 • Kokios Europos norime? Nuomonėmis dalinasi László Sólyom, buvęs Vengrijos Respublikos prezidentas ir Jean-Claude Mallet, tarptautinių ir saugumo klausimų specialistas (Prancūzija)
 • Nori džiaugtis savimi: pasirink džiaugsmą gyventi kitiems. Biblijos apmąstymas su vienu iš Taizé brolių.
 • Atkurti santykius su Dievu, vienas su kitu, ir su kūrinija. Ką galime padaryti kovodami su skurdu, nelygybe ir klimato kaita? Pasidalinimas su Mali ir Ruth Valerio, rašytoju ekologijos temomis ir krikščioniškos asociacijos už tvarų vystymąsi direktore.
 • „Išrasti savo ateitį su Dievu, kuris ją tau duoda“. Kaip daryti gyvenimo pasirinkimus? Apmąstymas su viena iš Šv. Andriejaus seserų.
 • „Septyni paskutiniai Jėzaus žodžiai ant kryžiaus“ Haydno fortepijonui. Muzikinė Jėzaus nukryžiavimo meditacija.


Tipiška dienos programa

 • 8:15 rytinės pamaldos, su Biblijos apmąstymu bažnyčioje, po to pusryčiai
 • 10:15 teminiai užsiėmimai arba praktinis darbas
 • 12:20 vidurdienio pamaldos, po to pietūs
 • 15:00 teminiai užsiėmimai arba praktinis darbas
 • 17:00 pavakariai
 • 17:45 susitikimai ir pasidalijimai grupelėse
 • 19:00 vakarienė
 • 20:30 vakarinės pamaldos

- Pasidalijimai grupelėse vyks nuo 17:45. Tuo metu dirbantys, pasidalijimui gali susitikti 15:15.

- Praktiniai darbai bus paskirstomi taip, kad juos atliekantys galėtų pinai dalyvauti programoje iš ryto arba po pietų.

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article24985.html - 11 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France