Reflectieweek voor jongeren van 18 tot 35 jaar

Themaweek over klimaatvraagstukken

Zoals er in juli 2017 een speciale week was georganiseerd omtrendt het thema migratie, nodigen we dit jaar jongeren uit samen na te denken over de vraagstukken die klimaatverandering met zich meebrengt. Het betreft een thematisch programma in het kader van de reflectieweek voor jong-volwassenen van 18 tot 35 jaar oud, van 25 augustus tot 1 september 2019.

 [1]

Hoogtepunten uit het programma

  • Elke morgen: bijdragen en forumdiscussies met experts gespecialiseerd in klimaatvraagstukken en ecologie. Dit zijn thematische activiteiten die deel uit maken van het themaprogramma, bestemd voor diegenen ingeschreven als deelnemer aan dit keuzeprogramma.
  • Elke middag: workshops opengesteld voor alle deelnemers aan de reflectieweek.
  • Elke dag:, praktische en artistieke activiteiten in Wanagi Tacanku
  • Op verschillende momenten in de week gespreksgroepjes om verder na te denken over de besproken themas tijdens de week.

Thema’s voor het morgenprogramma

De komende maanden zal het programma verder uitgewerkt worden, maar hierbij alvast een voorlopige lijst met mogelijke thema’s voor het ochtendprogramma:

  • De huidige stand van zaken wat betreft actuele klimaatverandering: getuigenissen uit verschillende landen.
  • De blik van de wetenschap op de huidige stand van zaken, om beter zicht te kunnen krijgen op de huidige ontregeling waarmee we te maken hebben.
  • Hoop voor de schepping: gelovigen geconfronteerd met klimaatvraagstukken.
  • Geconfronteerd met klimaatverandering zijn er verschillende initiatieven mogelijk voor (ecologisch) verantwoord handelen.
  • Jongeren bevragen politici over het thema.

Twee morgens is het programma gecentreerd op concrete initiatieven in specifieke domeinen: biodiversiteit, energie, recycling, zeevervuiling (plastic), etc.

De komende maanden zullen er meer details bekendgemaakt worden over sprekers die al toegezegd hebben te komen, op de sociale media en de website van Taizé.

Workshops in Wanagi Tacanku

Sinds 2015 is Wanagi Tacanku de plaats in Taizé die is toegewijd aan kunstzinnige creatie. Voor deze themaweek is het idee om vanaf het voorjaar hier een plaats te creëren waar op praktische en creatieve wijze vormgegeven kan worden aan een manier van leven die meer respectueus is voor onze leefomgeving. We zoeken hiervoor naar jongeren, verenigingen of stichtingen die bereid zouden zijn hier suggesties te doen of concreet activteiten te ontplooien die hiertoe een bijdrage zouden kunnen leveren. (zie verder onderaan deze pagina)


Om deel te kunnen nemen

Het is vanaf nu mogelijk je in te schrijven voor deze bijeenkomst, zoals gebruikelijk via de pagina Contact et inschrijving.

Gelieve bij de inschrijving in het commentaar het woord "ECO" te vermelden om zo aan te kunnen geven dat je deel zou willen nemen aan dit speciale programma.
Merci de noter dans le commentaire de l’inscription le mot-clé "ECO" pour signaler que vous souhaitez participer à ce programme spécial.

Om mee te helpen met de voorbereiding

Als je graag mee zou willen helpen met de voorbereiding voor deze week, of een spreker of thema zou willen voorstellen, dan kun je je richten aan het volgende e-mail adres: solidarity taize.fr.

[1Foto’s: Cédric Nisi

Printed from: http://www.taize.fr/nl_article25618.html - 21 October 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France