Czytania biblijne na każdy dzień

Te krótkie fragmenty Pisma Świętego, proponowane do codziennego rozważania, są czytane w Taizé podczas modlitwy południowej. Odsyłacz wskazuje, skąd pochodzi wybrany tekst, a czasami odsyła do dłuższego fragmentu, jeśli ktoś chciałby poznać kontekst.
     
2019
sob, 19 października
Św. Jan pisze: Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!
1 J 3,14-20
NDZ, 20 października
Jezus mówi: Czyż Bóg nie weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego?
Łk 18,7-8
pon, 21 października
Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, Panie, duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu.
Iz 26,7-9
wt, 22 października
Bóg wylał Ducha Świętego na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, odziedziczyli — w co ufamy — życie wieczne.
Tt 3,4-7
śr, 23 października
Św. Paweł pisze: Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra.
1 Kor 12,4-11
czw, 24 października
Dodajcie do wiary waszej cnotę, przyjaźń braterską, miłość. One zaowocują w was przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2 P 1,5-8
pt, 25 października
Św. Piotr mówi: Bóg wywyższył Jezusa ukrzyżowanego po prawicy swojej, jako Zbawiciela, aby dać swojemu ludowi przemianę serc i odpuszczenie grzechów.
Dz 5,17-33
sob, 26 października
Św. Paweł pisze: Znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w nas.
2 Kor 4,8-12

Taizé - Dzisiejsze czytanie biblijne  Dzisiejsze czytanie biblijne
Taizé - Aplikacja Android  Aplikacja Android   •   iPhone app

Pobierz plik

PDF

PDF: Poziomo: WrzesieńPaździernikListopad
PDF: Pionowo: WrzesieńPaździernikListopad

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article26.html - 19 October 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France