Uttalande av broder Alois

Att ta reda på sanningen

Tisdagen den 4 juni 2019

I en tid när samhället och kyrkan försöker klarlägga fall av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp, särskilt sådana som har drabbat minderåriga och människor som lever i utsatthet, bedömer mina bröder och jag också det som nödvändigt att tala.

I flera årtionden har vi i Taizé tagit emot tusentals unga och lite-mindre-unga människor från Europa och från hela världen vecka efter vecka.

Vi har varit medvetna om vårt ansvar och om den tillit som dessa unga människor och deras familjer och gruppledare visar oss, och vi har alltid försökt försäkra oss om att detta välkomnande görs på bästa möjliga sätt, med respekt för varje individs övertygelser och med djup uppmärksamhet på allas trygghet och integritet.

Ändå har integritetskränkningar ägt rum bland mötenas deltagare — unga har kränkt andra ungas integritet, och vuxna har kränkt ungas integritet. När vi får veta att något sådant har hänt är vi noga med att lyssna till de drabbade och också med att informera både berörda myndigheter och berörda kyrkliga instanser.

En av åtgärderna är att vi sedan 2010 har en sida på vår webbplats [http://www.taize.fr/en_article21953.html] för skydd av individer och en särskild e-postadress för att det ska vara enkelt att rapportera övergrepp. I själva Taizé delar en broder och en person som inte tillhör kommuniteten på ansvaret för att lyssna om det finns någon som har sett eller upplevt ett övergrepp av sexuell natur eller någon annan form av våld, särskilt sådant som riktas mot minderåriga. Detta finns med i den information som alla deltagare får vid ankomsten.

Att jag gör detta uttalande idag, och gör det med djup sorg, beror på att jag har fått reda på att det finns fall där bröder från kommuniteten nämns. Dessa fall är gamla, men vi i kommuniteten känner att vi måste tala om dem. Det gäller fem fall av olämpligt beteende av sexuell natur mot minderåriga, det tidigaste under 1950-talet och det senaste under 1980-talet, och de gäller tre olika bröder, varav två är döda sedan mer än femton år.

När jag fick höra om dessa anklagelser var jag först och främst angelägen om att lyssna till de drabbade tillsammans med andra bröder, med absolut respekt för deras ord, att höra deras lidande och att finnas där bredvid dem på bästa möjliga sätt, så bra vi kunde.

Under de senaste året har förståelsen för allvaret i varje övergrepp mot en människas integritet lyckligtvis fördjupats i samhället och i kyrkan. Detta speglas också i hur fransk lag har utvecklats, och den kräver att varje fall rapporteras, oavsett när brottet begicks.

För att fortsätta vårt arbete med att ta reda på och fastställa sanningen, och efter att ha talat med de drabbade, har jag nu informerat en åklagare om dessa fem situationer.

Vi vet nu att dessa övergrepp som bröder har begått i det förgångna också är en del av vår historia. För oss är kontakten med åklagaren en del av ett försök att ta reda på sanningen, ett försök som började redan när vi lyssnade till de drabbade. Fortfarande är dem vi tänker på först och främst. När vi hör om vad de har upplevt och hur de har lidit känner vi skam och djup sorg. Det är möjligt att detta uttalande kan uppmuntra andra drabbade, om de finns, att ta kontakt med oss. Vi kommer att lyssna till dem och finnas vid deras sida i de steg som de väljer att ta.

Vi är övertygade om att det enbart är genom att föra dessa handlingar fram i ljuset som vi, med hjälp av människor utanför kommuniteten, kan hjälpa till att på ett effektivt sätt skydda alla dem som visar oss sin tillit genom att komma till Taizé. När jag talar idag är det för att vi är skyldiga de drabbade detta, och deras närstående, och alla de människor som i Taizé söker en tillitens plats, en trygg plats, en plats för sanning.

Broder Alois

*Taizékommuniteten använder, i linje med de olika ländernas nuvarande språkbruk, ordet "survivors" på engelska och "personnes victimes" på franska.

Varje aggressiv handling, i det förgångna eller närmare i tid, som har begåtts mot en minderårig eller mot en vuxen, av en broder som missbrukar sin ställning eller av någon annan, kan rapporteras till adressen protection taize.fr, eller till någon av de nationella hjälplinjer som Taizés webplatslänkar till [http://www.taize.fr/en_article22173.html].


Uppdatering av information den 19 juli 2019

Efter broder Alois meddelande den 4 juni har flera personer skrivit till adressen protection taize.fr. Detta har fått broder Alois att ta kontakt med åklagare och förmedla två berättelser från 1960- och 1970-talet om sexuella övergrepp på minderåriga, begångna av en broder som är död sedan mer än tjugo år och en annan broder som lämnade kommuniteten för mer än fyrtio år sedan. Dessutom har det kommit fler berättelser som berör en av de bröder som nämndes i det tidigare meddelandet, en som dog för mer än femton år sedan. De handlar om missbruk av en maktposition gentemot unga vuxna och om olämplig beröring.


Uppdatering den 18 och 21 oktober 2019

Efter publiceringen av brevet den 4 juni, "Att ta reda på sanningen", har broder Alois nyligen fått ett vittnesmål från en kvinna som beskriver en dominerande kontroll som en broder har utövat över henne. Enligt hennes redogörelse började detta 2003, när hon som ung vuxen deltog i ett internationellt möte i Taizé.

Broder Alois tog genast kontakt med relevanta myndigheter, och polisen har tagit emot offrets vittnesmål. Brodern i fråga har åtalats för våldtäkt och sexuellt övergrepp och är fortsatt häktad. Det är nu domstolen som får klarlägga omständigheterna och utifrån dem avgöra frågan juridiskt.

Broder Alois säger: "Jag och mina bröder befinner oss i ett chocktillstånd. Vi vill att allt ska komma ut i ljuset. Varje form av dominans, på vilket sätt det vara må, är helt oförenlig med vårt liv. Jag står tillsammans med kvinnan som har blivit utsatt för detta, och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att stötta henne."

Arbetet med att ta reda på sanningen fortsätter, och kommuniteten vill upprepa att olika åtgärder har vidtagits för att den ska kunna ta emot rapporter. En av dem är e-postadressen protection taize.fr.
— -

Utdrag ur broder Alois meditation den 22 oktober, "Att lyfta fram allt i ljuset"

Jag måste också berätta för er att vi, samtidigt som vid fortsätter att leda denna "pilgrimsfärd för tillit" med stor glädje", nyligen har fått ta itu med en mycket mörk verklighet och att det är viktigt att jag talar med er om den nu.

De senaste månaderna har vi arbetat med att ta reda på sanningen när det gäller anklagelser om sexuella övergrepp som har begåtts av bröder mot minderåriga mellan åren 1950 och 1980.

Efter att vi hade rapporterat dessa anklagelser till myndigheterna och berättat offentligt om detta fick jag nyligen ett nytt och chockerande vittnesbörd där en broder anklagades för andlig, psykisk och sexuell manipulation och trakasserier under många år. För att allt ska kunna komma ut i ljuset kontaktade jag genast berörda myndigheter. För några dagar sedan blev den broder det gällde arresterad, åtalades för våldtäkt och sexuellt övergrepp och placerades i häkte.

Naturligtvis måste vi vänta på att sanningen kommer fram i ljuset. Men vi måste säga detta tydligt: om det som vi har fått veta är sant, då betyder det att denne broder har svikit den tillit som har visats honom. Först och främst tilliten hos den som har drabbats, men också tilliten hos alla som kommer hit, och tilliten hos alla hans bröder.

(...) Att jag har bestämt mig för att tala om ett så allvarligt ämne ikväll beror på att vi i vår kommunitet vill göra allt vi kan så att Taizé kan fortsätta vara en plats där man blir välkomnad som man är och respekterad fullt ut på alla sätt.

Hela texten på engelska


Om du vill skicka din respons på uttalandena kan du använda formuläret här nedanför.


Intervju i den franska tidningen La Croix (Juni 2019)

Broder Alois svarar på frågor från den franska tidningen La Croix i en intervju med titeln "Vi är skyldiga de unga människorna som kommer till Taizé klarhet" (intervjuare: Anne-Bénédicte Hoffner).

- Vad gjorde du när du först blev medveten om de här fallen där Taizébröder ska ha gjort sig skyldiga till olämpligt beteende av sexuell natur mot minderåriga?

  • Broder Alois: När jag fick höra om dem lyssnade jag först, tillsammans med andra bröder, till de drabbade, i absolut respekt för deras ord och för att höra deras lidande. Eftersom de inte ville att deras vittnesmål skulle föras vidare till rättssystemet framstod det för mig som att vi först och främst måste lyssna till dem och stötta dem på bästa möjliga sätt. Vi kunde hålla kontakten med flera av dem och också ta emot dem i Taizé. Jag slogs av att se att något befriades i dem när deras ord togs på allvar. De var förvånade att jag trodde dem. De väntade sig inte det.

- Varför har du idag fattat beslutet att rapportera dessa uppgifter till rättssystemet?

  • Broder Alois: Genom att lyssna till de drabbade förstod jag hur allvarligt varje sexuellt övergrepp är, varje angrepp på en människas integriet. Det var bara genom att vandra tillsammans med dem som jag förstod att rättvisa är ett så grundläggande behov hos dem, en förutsättning för läkning. Detta övertygade mig om att vi måste gå vidare. Måndagen den 3:e juni informerade jag en åklagare.

- Är det fråga om våldtäkt?

  • Broder Alois: Nej, såvitt jag vet har det inte begåtts någon våldtäkt. Men det gör inte offrens lidande mindre på något sätt. Från och med nu är dessa uppgifter i åklagarens händer, och det är upp till honom att kategorisera dem.

- Har du berättat för offren om ditt beslut att gå till myndigheterna?

  • Broder Alois: Ja, vi kontaktade dem först för att informera dem om den här processen som vi påbörjar för att reda ut och erkänna sanningen. De samtyckte.

- Delar hela kommuniteten din känsla att det behövs en rättsprocess?

  • Broder Alois: Jag kände att jag kunde räkna med kommunitetens mognad — den mognaden gjorde processen möjlig och också nödvändig. När jag berättade för mina bröder om min önskan att reda ut de här situationerna på ett juridiskt sätt reflekterade vi tillsammans i smågrupper, och våra bröder som lever i grupper i andra länder var också med. Det är klart att vi var oroliga för konsekvenserna, men ingen av oss gav uttryck för någon motvilja. Även om det faktum att vi rapporterar detta till myndigheterna skulle kunna skada oss blev det tidigt tydligt att vi måste göra det. Samtidigt förstod vi snabbt att det är viktigt att arbeta igenom sanningen för våra närståendes skull och för våra besökares skull — de tiotusentals unga och äldre som varje år kommer till Taizé.

Samtal med KNA (Tysk katolsk nyhetsbyrå) — juni 2019

(intervjuare: Volker Hasenauer)

Din kommunitet har offentliggjort anklagelser om sexuella övergrepp riktade mot tre bröder. Hur säker kan du vara på att det inte finns några fall av sexuellt våld i Taizé nu?

  • Broder Alois: Vi kan inte vara helt säkra. Men redan 2010 inrättade vi en e-postadress dit människor kan skriva om det har hänt något. Det som vi just har offentliggjort kan kanske uppmuntra andra att rapportera om det har hänt något. Genom kontakt med de människor som det gäller har vi lärt oss hur viktigt det är för dem att ha någon som lyssnar till dem förbehållslöst och utan att ifrågasätta deras ord.

Varför har dessa övergrepp inte upptäckts på så länge, eller varför offentliggör du dem först nu, när de första signalerna kom redan år 2010?

  • Broder Alois: Det jag var angelägen om först var att lyssna till dem som hade blivit utsatta och att göra det med absolut respekt för deras ord. Vi ville visa dem att vi tog det som hade hänt dem på allvar. Vid den tiden ville de berörda inte att det som hade hänt skulle bli offentligt. Men med tiden blev det tydligare och tydligare att vi inte kunde stanna där. Vi var skyldiga dem och deras familjer, och alla som litar på oss och kommer med unga människor till Taizé, att berätta.

Två av de anklagade lever inte längre. Kan den tredje brodern som har blivit anklagad fortsätta som medlem i er kommunitet?

  • Broder Alois: Den broder som det gäller har inte haft någon uppgift i mötena för unga på länge. Men han kan inte leva ensam, och vi har fortfarande ett ansvar för honom.

Hur kan ni vara säkra på att det inte begås nya brott?

  • Broder Alois: När jag blev medveten om anklagelserna vidtog jag flera åtgärder utöver att ta kontakt med de drabbade för att värna tryggheten och integriteten för alla som litar på oss. Bland annat har vi länge haft regeln att föra enskilda samtal enbart på platser som är skapade för det syftet, med insyn. Tillsammans med kompetenta människor som inte är medlemmar ikommuniteten har vi reflekterat — och det fortsätter vi med — över vad vi skulle kunna göra, särskilt när det gäller kontakten med de ledare som kommer med grupper till Taizé och när det gäller våra bröders utbildning (engelskans ord är formation — övers anm).

I vilken omfattning underminerar de här fallen Taizés längtan att vara en öppen och fridfull plats för bön och samtal och gemenskap för unga människor runtom i världen?

  • Broder Alois: Det är sant att många unga människor litar mycket på oss. Så dessa fall i vår historia är ännu mer allvarliga på det viset. Men vi är övertygade om att vi kan leva upp till den tilliten enbart genom att öppet tala om det som händer. Detta kan också hjälpa människor att inte idealisera Taizé och oss bröder. Vi vill att mötena ska vara fast grundade i verkligheten, så att unga människor också i fortsättningen kan hitta en plats för sanna möten och tillit i Taizé.

— 

Printed from: http://www.taize.fr/sv_article26253.html - 28 January 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France