Biblické rozjímání

Tato biblická rozjímání jsou cestou k hledání Boha v tichu a modlitbě uprostřed každodenního života. Stačí si najít chvíli o samotě k přečtení doporučeného biblického úryvku doplněného krátkým komentářem a otázkami k zamyšlení. Můžete se také pokusit vytvořit skupinku 3–10 lidí, kteří se jednou za měsíc sejdou, aby se podělili o to, co každý z nich ve svém osobním rozjímání objevil; setkání lze případně spojit se společnou modlitbou.
2017

Říjen

Matouš 12, 46–50: Bratrství mezi lidmi
Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit“ On však odpověděl tomu, kdo to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.“ (Mt 12, 46–50)

Ježíš řekl: „Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“ (Mt 12, 50) Těmito slovy Ježíš popisuje neslýchanou blízkost mezi lidmi, kteří nejsou pokrevně příbuzní. Je pravda, že v modlitbě nebo službě nejpotřebnějším se můžeme cítit velmi blízko lidem, které sotva známe.

Obzvlášť silně toto spolčenství pociťujeme v modlitbě. Když se společně modlíme, přibližujeme se jeden druhému. To platí zvlášť pro křesťany. V Taizé často vídáme, jak společná modlitba způsobí, že si lidé začnou vážit jeden druhého, i ti, kteří nemohli mezi svými církvemi najít nic, na čem by se shodli.

Toto společenství se uplatňuje i mezi těmi, kteří nesdílejí náš vztah ke Kristu. Mnozí z nás mají takovouto zkušenost: někteří lidé, i když nemají vědomou vazbu s Otcem, jeho vůli plní tak, že vynakládají energii na službu lásky k bližnímu.

Takoví lidé dělají stejně láskyplná gesta jako křesťané. Někdy dokonce, troufneme si to říct, je dělají lépe než my. Spíš než mezi sebou soupeřit nebo jim upírat spojení s Boží vůlí, můžeme tyto lidi podporovat modlitbou. Svými chválami můžeme být vláknem, třeba jen slabým, které je bude spojovat s Bohem, aniž bychom vrhali stín na svobodu jejich svědomí.

Pokud si přivykneme cítit, nakolik se Kristus raduje z nádherných věcí, které spolu děláme, objevíme, jak mocně Duch svatý mluví k srdci každého člověka. V prvních stoletích křesťanští myslitelé mluvili o „semenech Slova“, která přicházejí zúrodnit kultury a náboženství, která nejsou křesťanská.

Globalizace způsobuje, že ještě nikdy po světě neputovaly myšlenky, informace, zdroje a zboží tak rychle. Tato bouřlivost nás může znepokojovat. Strach z migrace způsobuje, že se vše dává do pohybu, s výjimkou většiny obyvatelstva země, z nichž mnoho překročit hranice nemůže.

Z toho důvodu se potkáváme, aniž bychom se setkali. Někdy je mezi námi jakoby přepážka, často nás rozdělují špatné zprávy a ještě častěji uzavíráme obchody, aniž bychom spolu doopravdy mluvili.

Snažit se pochopit, jak dech Boží zasévá semínka v lidských životech, může být úžasnou příležitostí poznat se vzájemně v pravdě a ocenit jeden druhého navzdory nedostatkům, které nacházíme v kultuře a chování ostatních. Jakmile se budeme vzájemně lépe znát, můžeme jedni z druhých dostat to nejlepší, můžeme se vzájemně inspirovat a tak pozměnit ve svém chování, co je nutné změnit.

Jak píše bratr Alois v Podnětech pro rok 2017: „Vytrvejme na místech rozdělení. Stavějme mosty. Modleme se za ty, kterým nerozumíme a kteří nerozumí nám.“ Semena Slova nám pomohou si vzájemně porozumět lépe. Duch svatý mluví řečí srdce, která ví, jak se nechat zaslechnout i přes naše jazykové a kulturní překážky.

Naslouchejme tedy tomu, co Bůh šeptá v kráse každé kultury. V tomto šepotu je jeho vůle, kterou sami naplnit nemůžeme. Bůh nám svěřuje zodpovědnost jedněch za druhé. Poznejme, že jsme pro ostatní na cestě k Bohu nepostradatelní.

- Existují lidé, kteří jsou mi bližší než členové vlastní rodiny? Proč? Je možné vnímat každého člověka jako bratra či sestru? Co to konkrétně znamená?

- Jak můžeme přetvářet svá křesťanská společenství více v rodinu?

- Jaké mosty můžeme budovat s lidmi, kteří nesdílejí naši víru? Co se od nich můžeme naučit?Další biblická rozjímání:

Printed from: http://www.taize.fr/cs_article3564.html - 18 October 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France