Modlitwa na każdy dzień

Więcej modlitw znajdziesz na końcu tej strony.

Większość modlitw, które znajdują się na tej stronie, możesz znaleźć w książce “Modlitwa na każdy dzień”. Zobacz Książki, CD i wideo [en_article957.html?lang=pl]

Wielkanoc 5

Śpiew

Psalm

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów,
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

Ps 23

Czytanie

Chrystus cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.

1 P 2, 21-23

lub

Jezus mówi: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

J 10, 11-18

Śpiew

Cisza

Modlitwa uwielbienia

Wysławiamy Cię, Chryste Zmartwychwstały, Ty żyjesz na wieki. – Bądź pochwalony, Panie Zmartwychwstały!

Zstąpiłeś do otchłani, aby objawić miłość Ojca do każdego człowieka. – Bądź pochwalony, Panie Zmartwychwstały!

Wstąpiłeś do nieba, do Twojego Ojca i naszego Ojca. – Bądź pochwalony, Panie Zmartwychwstały!

O Chryste, na każdego z nas tchniesz Ducha Świętego, jak w wieczór Twego Zmartwychwstania. – Bądź pochwalony, Panie Zmartwychwstały!

Ofiarowujesz nam łaskę bycia świadkami Twej obecności. – Bądź pochwalony, Panie Zmartwychwstały!

Ojcze nasz

Modlitwa

Jezu, Miłości przewyższająca wszelką miłość, Twe współczucie nie zna granic. Dusza nasza pragnie Ciebie, który mówisz: Dlaczego się boisz? Nie lękaj się niczego! Ja jestem!

Śpiewy


Inne modlitwy

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article403.html - 19 May 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France