Video

Savaitė Taizé

Šiame 15 min. filmuke pateikiamas trumpas pasakojimas apie Taizé, pagrindinį dėmesį skiriant savaitę trunkantiems jaunimo susitikimams.

Taip pat yra išleistas ir DVD šiomis kalbomis: anglų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, švedų, olandų, lenkų, chorvatų ir lietuvių. Smulkesnę informaciją apie galimybę įsigyti įvairiose šalyse galite rasti skyrelyje Knygos, CD, DVD [article957.html?lang=lt].

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article4773.html - 22 June 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France