Stretnutie v Bazileji

Predbežný program stretnutia


Zúčastniť sa stretnutia v Bazileji - v troch krajinách naraz! - a ...

... modliť sa spevom a tichom.

... pripojiť sa k tisíckam mladých z Európy aj mimo nej v prehlbovaní a chápaní viery.

... zakúsiť pohostinnosť a spolu s ostatnými zdielať jednoduchosť.

... stretnúť sa s ľuďmi, ktorí žijú evanjelium uprostred výziev dneška.

Štvrtok 28. decembra 2017

Príchod do Bazileja, kde dostanete všetky potrebné informácie. Prvé stretnutie s vašimi hostiteľskými spoločenstvami a rodinami.

Večera a po nej modlitba v St Jakobshalle alebo v St. Jakob-Arene.

Piatok 29. a sobota 30. decembra

Ranná modlitba v hostiteľkých farnostiach, potom zdieľanie v skupinkách a stretnutia s ľuďmi angažovanými v živote miestneho spoločenstva. Obed z balíčkov.

Čaj sa bude rozdávať v centre mesta.

Poludňajšia modlitba v kostoloch v centre mesta.

Popoludňajšie aktivity v centre mesta a na výstavisku: workshopy na témy sociálnej angažovanosti, viery a vnútorného života, umeleckej tvorby, ...

Večera a po nej modlitba v St. Jakobshalle alebo v St. Jakob-Arene.

Nedeľa 31. decembra

Účasť na dopoludňajších modlitbách a stretnutiach v hostiteľských spoločenstvách, potom obed z balíčka ešte pred odchodom do centra mesta a začiatkom popoludňajších stretnutiach podľa krajín.

Večera a po nej modlitba v St. Jakobshalle alebo v St. Jakob-Arene.

31. decembra: modlitbové bdenie za svetový mier, po ktorom bude nasledovať "Festival národov" v vašich hostiteľských farnostiach.

Pondelok 1. januára

Účasť na ranných bohoslužbách v miestnych farnostiach, potom spoločný obed s hostiteľmi.

Odchod po 16h popoludní.

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article4854.html - 18 June 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France