Wrocław

Zgłoszenie udziału w Spotkaniu

Jeżeli zamierzasz wziąć udział w Spotkaniu we Wrocławiu prześlij nam swoje zgłoszenie korzystając z poniższego linku. Formularz służy do zgłoszeń indywidualnych i grupowych. Po 10 grudnia link nie będzie działał.

Zgłoszenie udziału w Spotkaniu Europejskim we Wrocławiu>>> [https://register.taize.fr/entryPoint.xhtml?meeting=47&language=pl]

Jeśli zamierzasz zorganizować grupę młodych ludzi na Spotkanie...

- Wypełnij jak najszybciej zgłoszenie udziału nawet jeśli nie znasz jeszcze dokładnej liczby uczestników i innych szczegółów. Możesz podać przewidywaną liczbę osób na końcowej stronie zgłoszenia.
- Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz e-mailem kod zgłoszenia, dzięki któremu będziesz mógł uzupełniać dane dotyczące grupy.
- Ostateczną listę uczestników musimy otrzymać do 1 grudnia.
- Osoba, której nazwisko i adres e-mailowy wybrano jako "Osoba Kontaktowa" otrzyma dalsze informacje o Spotkaniu. Będzie ona odpowiedzialna za przekazanie tych informacji wszystkim członkom grupy.

Zanim przejdziesz do formularza zgłoszenia zapoznaj się z informacjami na stronie Informacje praktyczne.

Printed from: http://www.taize.fr/pl_article5270.html - 8 December 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France