Nuorten aikuisten tapaamiset

Entä kustannukset?

Tapaamisista aiheutuviin menoihin ei saada mitään ulkopuolisia avustuksia. Järjestelyt riippuvat kokonaan osallistujien suorittamista maksuista ja niistä summista, joita jotkut ovat voineet antaa solidaarisuusrahastoon.

Maksamasi summa kattaa ateriat, majoituksen ja muut tapaamisista aiheutuneet kulut. Maksua määriteltäessä on otettu huomioon osallistujan kotimaan varallisuustaso. Annetuissa rajoissa voit itse päättää, millä summalla osallistut kuluihin. Jos tarvitset kuittia, ole hyvä ja pyydä sitä maksaessasi.

Alle 30-vuotiaat

Vuonna 2016 Suomi ja Skandinavia: 7.50-10.50 euroa.
Eväspaketin maksu : 3.50 euroa.

Yli 30-vuotiaat ja perheet

Ehdotettu maksu yli 30-vuotiaille päivää kohti vuonna 2016: Suomi ja Skandinavia: 15.00-21.00 euroa omassa teltassa/asuntoautossa ja 18.00-26.00 euroa yhteisön järjestämässä majoituksessa. Vanhempiensa kanssa matkustavilta 0-14 -vuotiailta maksu on 3.50 euroa päivältä. Alle 30-vuotiaiden perheet voivat maksaa saman summan kuin nuoret aikuiset.

Miten maksamme osuutemme kuluista?

Mikäli mahdollista, välttäkää käteismaksuja.

Voitte maksaa osuutenne luottokortilla (Visa, Eurocard, Mastercard, Maestro) tai tarvittaessa käteisellä.

Voitte myös maksaa Ranskassa hyväksytyillä shekeillä tai matkashekeillä.

Ottakaa huomioon, että on parasta etukäteen tarkistaa, kelpaavatko käyttämänne shekit Taizéssä.

Jos suunnittelette maksavanne jollakin muulla maksuvälineellä kuin yllä mainitut, ottakaa etukäteen yhteyttä welcome team, samoin jos toivotte voivanne maksaa jo etukäteen. Merkitkää silloin sähköpostiviestinne aiheeksi "costs of stay".

Printed from: http://www.taize.fr/fi_article5531.html - 21 July 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France