Modlitby na každý deň

Ďalšie modlitby nájdete v odkaze v dolnej časti stránky.

Väčšinu modlitieb z tejto stránky nájdete v spevníku "Spevy a modlitby z Taizé" . Pozri Knihy, CD, videokazety [en_article957.html?lang=sk]

Cezročné obdobie 12

Pieseň

Žalm

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;
ty vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:

Či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.
A všetky moje cesty sú ti známe.
Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku,
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.

Obklopuješ ma spredu i zozadu
a kladieš na mňa svoju ruku.
Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť;
je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.

Kam môžem ujsť pred tvojím duchom
a kam utiecť pred tvojou tvárou?
Ak vystúpim na nebesia, ty si tam;
ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.

I keby som si pripäl krídla zorničky
a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,
ešte aj tam ma tvoja ruka povedie
a podchytí ma tvoja pravica.

Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje
a namiesto svetla ma zahalí noc,“
pre teba ani tmy tmavé nebudú
a noc sa rozjasní ako deň.
Tebe je tma ako svetlo.

zo Žalmu 139

Čítanie

Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.
Každý, kto má túto nádej v neho usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.

1 Jánov 3,1-3

alebo

Ježiš povedal, “Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.”

Ján 3,16-17

Pieseň

Ticho

Prosby

Zmŕtvychvstalý Kriste, ty napĺňaš naše životy svojím súcitom, aby sme ťa stále hľadali.

Zmŕtvychvstalý Kriste, ty poznáš naše očakávanie: veď nás na ceste večnosti.

Zmŕtvychvstalý Kriste, prosíme ťa za tých, ktorí ťa začínajú spoznávať.

Zmŕtvychvstalý Kriste, prosíme ťa za tých, ktorí nemôžu veriť: tvoja láska sa stále dáva.

Zmŕtvychvstalý Kriste, ty si oporou tých, čo prežívajú ťažkosti a malomyseľnosť: veď nás na ceste večnosti.

Zmŕtvychvstalý Kriste, prosíme ťa za tých, čo sa stali obeťou násilia a poníženia: uzdrav ich rany.

Zmŕtvychvstalý Kriste, ty nás vedieš svojím Duchom: zhromaždi všetky národy vo svojom kráľovstve.

Otče náš

Modlitba

Ježišu, naša radosť, svojou neustálou prítomnosťou v nás nás vedieš k tomu, aby sme dali svoj život. Hoci my na teba zabúdame, tvoja láska zostáva a ty na nás vylievaš svojho Ducha Svätého.

alebo

Požehnaj nás, Ježišu Kriste, ty, v ktorom si naše srdcia môžu odpočinúť.

Piesne


Ďalšie modlitby

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article6241.html - 16 October 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France