Stretnutie v Bazileji

Praktické informácie

Termín

Od štrvtku 28. decembra 2017 do pondelka 1. januára 2018.

Prísť dva dni pred stretnutím

Dva dni pred začiatkom hlavného stretnutia je treba istý počet mladých, aby mohlo všetko dobre fungovať. Dobrovoľníci, ktorí prídu 26. decembra môžu pomôcť vo viacerých smeroch:
- s príjmom tých, ktorí prídu 28. decembra
- v pracovných skupinách (rozdávanie jedla, poriadok, príprava hál na modlitbu,...)
- ako podpora pri animácii programu vo farnosti, či inom prijímacom centre;
- so spevom v zbore počas spoločných modlitieb (uvádza sa do prihlášky) .

Tí, ktorí prídu 26. decembra sa od 28. decembra plne zúčastňujú stretnutia.

Mladí, ktorí prídu 28. decembra takisto môžu pomôcť s praktickými úlohami alebo v zbore.

Vek

Európske stretnutie je určené predovšetkým mladým vo veku od 17 do 35 rokov.

Neplnoletí

Tí, ktorí majú menej ako 18 rokov musia so sebou mať rodičovské oprávnenie, ktoré im dovoľuje zúčastniť sa európskeho stretnutia v sprievode dospelej osoby (ktorá je vo veku od 18-35 rokov).

Prosíme, aby ste si overili, či je rodičovské oprávnenie potrebné aj na vycestovanie zo Slovenska.

16-roční

Výnimkou pre účasť neplnoletých na stretnutí, môžu byť mladých starší ako 16 rokov. Pre tých existuje možnosť zúčastniť sa stretnutia od 28. decembra a to len v sprievode dospelej osoby od 18 do 35 rokov. (1 dospelý môže sprevádzať 2 mladých; jeden muž na dvoch chlapcov a jedna žena na dve dievčatá). Dospelý sprevádzajúci musí počas celého stretnutia zostať s mladými. Budú ubytovaní spoločne na jednom mieste.

Dospelí nad 35 rokov a rodiny

Európske stretnutia nie sú určené pre dospelých nad 35 rokov okrem prípadu, že prichádzajú ako vedúci skupiny mladých. Ostatní dospelí a rodiny sú pozvaní prísť do Taizé. Pre viac informácií o stretnutiach pre dospelých a rodiny kliknite sem.

Ubytovanie

Ubytovanie bude zabezpečené u obyvateľov Valencie a prihľahlého regiónu alebo v rôznych ubytovacích priestoroch (napr. vo farských halách, na školách, atď.) Všetci účastníci musia mať so sebou spacák a karimatku. Mladí ľudia s postihnutím by sa mali prihlásiť on-line registráciou do 1. < sup>er novembra, aby sme pre nich mohli nájsť vhodné ubytovanie.

Ak máte vlastné ubytovanie

V duchu púte dôvery vás povzbudzujeme, aby ste sa nechali prijať miestnymi obyvateľmi, a tak poznať ľudí, ktorých ste ešte nestretli. Ak však máte počas stretnutia vlastné ubytovanie, je kľúčové, aby ste do prihlášky uviedli adresu, kde budete bývať. Aj tak treba prísť na príjem, aby ste sa tak zaregistrovali na stretnutie a dostali program, lístky, atď. a tam vysvetlíte, že máte vlastné ubytovanie. Vaši hostitelia vo Valencii by mali kontaktovať najbližšiu farnosť a vysvetliť, že sa zúčastníte stretnutia.

Príspevok na náklady

Váš príspevok slúži na pokrytie nákladov spojených s výdavkami na stravu, cestovné lístky, prenájom priestorov, zariadenia a ďalšie výdavky spojené s organizáciou stretnutia. Výška príspevku nie rovnaká pre všetkých, ale prispôsobená situácii v danej krajine.

Presná výška príspevku bude známa a zverejnená v priebehu októbra na tejto stránke. Výška príspevku sa líši podľa ekonomickej situácie v každej krajine.
Zatiaľ je odhadovaná suma výšky príspevku pre tých, ktorí prichádzajú zo Slovenska:
Mladí do 35 rokov: 60€
Dospelí nad 35 rokov: 90€
Deti: 30€
Pre tých, ktorí prichádzajú zo Srbska:
Mladí do 35 rokov: 45€
Dospelí nad 35 rokov: 70€

Mladí, ktorí pricestujú 26. decembra prispievajú rovnakou čiastkou. Ak starší dospelí prichádzajú so skupinou mladých ako vedúci, môžu prispieť rovnakou čiastkou ako mladí.

Ako odovzdať váš príspevok

Najvhodnejšia forma príspevku je priamo prostredníctvom vašej prihlášky kreditnou kartou niekoľko dní pred stretnutím. Prosíme však, aby ste brali na vedomie, že tento príspevok nemôžeme vrátiť.

Ak potrebujete poslať váš príspevok vopred inou cestou, prosíme, aby ste nám napísali na meetings taize.fr.

Ak to nie je možné inak, môžete odovzdať príspevok pri príchode. V prípade, že tak zamýšľate urobiť, prosíme, aby ste mali pripravenú presnú sumu v eurách alebo švajčiarskych frankoch vopred.

N.B. Ak potrebujete účtenku, je nevyhnutné, aby ste o ňu požiadali v momente, keď uhrádzate príspevok.

Cesta a príprava

Príchod do Rigy treba naplánovať 28. decembra dopoludnia medzi 8:00 - 12:00 hod. alebo 26. decembra do 15 hod. Nebude možné vás prijať 26. alebo 28. decembra! Odchod je stanovený na 1. januára. Skupiny prichádzajúce autobusom by mali odchod naplánovať po 16:00 hod a neskôr.

Podnety ako sa najlepšie pripraviť na stretnutie budú publikované v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Na Facebooku [https://www.facebook.com/taize] nájdete správy a fotky z príprav na stretnutie z viacerých krajín.

Prihlasovanie

Prihlásiť sa online >>>

Vedúci skupín by sa mali prihlásiť čím skôr (do 1. novembra) s prvotnými informáciami s odhadom počtu účastníkov svojej skupiny. Ďalšie detaily možno vložiť neskôr. Prihlasovací deadline: 1. Decembra.

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article6989.html - 18 June 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France