Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
     
2019
šešt, balandžio 20 d.
Kristus kūnu numarintas, o dvasia atgaivintas. Nužengęs žemyn, jis tąja Dvasia skelbė Evangeliją tiems, kurie kadaise buvo atsisakę tikėti.
1 Pt 3,18-22
SEKM, balandžio 21 d.
VELYKOS
Prie Jėzaus kapo angelas tarė moterims: Nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs.
Mt 28,1-10
pirm, balandžio 22 d.
Viešpats sako: Štai jau kuriu naują dangų ir naują žemę. Džiaukitės ir linksminkitės, nes aš kuriu savo tautą kaip ‘Džiaugsmą’.
Iz 65,17-18
antr, balandžio 23 d.
Jėzus sakė: Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane.
Jn 6,51-58
treč, balandžio 24 d.
Tasai, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis.
2 Kor 4,7-15
ketv, balandžio 25 d.
ŠV. MORKUS
Jėzus išsiuntė mokinius tardamas: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.
Mk 16,15-20
penkt, balandžio 26 d.
Dievas sako: „Žinokite, kad aš esu Dievas“. Su mumis Viešpats, Jokūbo Dievas – mūsų tvirtovė.
Ps 46
šešt, balandžio 27 d.
Pažinę Prisikėlusį Jėzų, mokiniai iš Emauso sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius Vienuolika, kurie sakė: „Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui“.
Lk 24,13-34

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: KovasBalandisGegužė
PDF: Portretas: KovasBalandisGegužė

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article866.html - 20 April 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France