Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
     
2019
ketv, birželio 20 d.
Paulius rašė: Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui – jo nariai.
1 Kor 12,12-30
penkt, birželio 21 d.
Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs tikėjimo apšviesti ištvėrėte didžią kentėjimų kovą. Jūs linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį.
Hbr 10,32-39
šešt, birželio 22 d.
Viešpats sako: Argi man prie širdies šitoks pasninkas – diena, kai žmogus nusižemina? Štai pasninkas, kokio aš noriu: nuimti neteisėtai uždėtus pančius, duoti laisvę pavergtiesiems, dalytis su alkstančiu savo duona.
Iz 58,5-12
SEKM, birželio 23 d.
Paėmęs penkis kepalėlius ir dvi žuvis, Jėzus pažvelgė į dangų, palaimino, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė ir pasisotino.
Lk 9,11-17
pirm, birželio 24 d.
ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS
Prieš Jėzui ateinant, Jonas Krikštytojas paskelbė atsivertimo krikštą visai tautai.
Apd 13,22-26
antr, birželio 25 d.
Paulius rašė: Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save.
Ef 5,1-4.8-11
treč, birželio 26 d.
Viešpats sako: Aš žinau tavo priespaudą ir tavo neturtą – o vis dėlto tu turtingas! Nebijok būsimųjų kentėjimų. Būk ištikimas iki mirties, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką.
Apr 2,8-11
ketv, birželio 27 d.
Jėzus sako: Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos vykdo, panašus į namą statantį žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo pamatus ant uolos.
Lk 6,46-49

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: GegužėBirželisLiepa
PDF: Portretas: GegužėBirželisLiepa

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article866.html - 20 June 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France