Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
     
2020
penkt, sausio 24 d.
Taip kalba Viešpats: ateina metas, kai išauginsiu teisią Atžalą. Jo dienomis mano tauta bus išgelbėta. Jis bus vadinamas šitokiu vardu: „Viešpats – mūsų teisumas.“
Jer 23,1-8
šešt, sausio 25 d.
Šimtininkas tarė Jėzui: Viešpatie, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį, ir mano tarnas pasveiks.
Mt 8,5-13
SEKM, sausio 26 d.
Jėzus sako: Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė!
Mt 4,12-23
pirm, sausio 27 d.
Teisiajam tu padarai lygų kelią, Viešpatie. Tavo teismų takuose, mes laukiame tavęs. Tavo vardą minėti ir tavo mokymo laikytis – vienintelis mūsų troškimas.
Iz 26,7-13
antr, sausio 28 d.
Visa širdimi pasitikėk Viešpačiu ir nesiremk vien savo įžvalga.
Pat 3,3-6
treč, sausio 29 d.
Jėzus sako: Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas.
Jn 12,20-33
ketv, sausio 30 d.
Siekite santaikos su visais. Žiūrėkite, kad kokia karti žalinga šaknis neišleistų daigų.
Hbr 12,12-24
penkt, sausio 31 d.
Paulius rašė: Dievo malonės dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami.
Rom 11,29.33-36

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: GruodisSausisvasario
PDF: Portretas: GruodisSausisvasario

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article866.html - 24 January 2020
Copyright © 2020 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France