Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
     
2019
šešt, sausio 19 d.
Dievas apsigyvens pas savo žmones, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių.
Apr 21,1-7
SEKM, sausio 20 d.
Stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.
Jn 2,1-12
pirm, sausio 21 d.
Viešpats tarė Abraomui: „Eik iš savo gimtojo krašto, savo tėvo namų, į kraštą, kurį tau parodysiu“. Abraomas išėjo, kaip Viešpats jam buvo liepęs.
Pr 12,1-5
antr, sausio 22 d.
Karštai iš širdies mylėkite vieni kitus.
1 Pt 1,22-25
treč, sausio 23 d.
Mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad, kai jis pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra.
1 Jn 3,1-3
ketv, sausio 24 d.
Kas Viešpačiu pasitiki, tas supras tiesą; ištikimieji patirs jo meilę.
Išm 3,1-9
penkt, sausio 25 d.
Kai Paulius atjojo netoli Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. Nukritęs žemėn, jis išgirdo balsą: „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“ Jis klausė: „Kas tu esi, Viešpatie?“ Šis atsakė: „Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji.“
Apd 9,1-19
šešt, sausio 26 d.
Šlovinkite Viešpatį! Gera giedoti šlovės giesmes mūsų Dievui, kuris gydo sužeistas širdis ir aptvarsto jų žaizdas.
Ps 147

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: GruodisSausisvasario
PDF: Portretas: GruodisSausisvasario

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article866.html - 19 January 2019
Copyright © 2019 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France