Kasdieniniai šv. Rašto skaitiniai

Šie trumpi skaitiniai kas dieną skaitomi bendruomenės pamaldų metu Taizé. Pateiktoji Biblijos nuoroda žymi šiek tiek ilgesnę ištrauką.
Biblijos tekstai cituojami iš:
„Biblija arba Šventasis Raštas“,
ekumeninis leidimas,
Lietuvos Biblijos Draugija, 2005.
     
2018
penkt, rugsėjo 21 d.
ŠV. MATAS
Jėzus sako: Aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.
Mt 9,10-13
šešt, rugsėjo 22 d.
Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui.
Fil 4,4-7
SEKM, rugsėjo 23 d.
Jėzus sako: Kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs.
Mk 9,30-37
pirm, rugsėjo 24 d.
Jėzus sakė savo mokiniams: Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums Dievo karalystę!
Lk 12,22-32
antr, rugsėjo 25 d.
Paulius rašė: Aš sakau jums, kad mano paskelbtoji Evangelija nėra iš žmonių. Aš neperėmiau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu.
Gal 1,11-24
treč, rugsėjo 26 d.
Iš Izaijo knygos: Nebus vietos jokiai skriaudai nė jokiai niekšybei, nes žemė bus kupina Viešpaties pažinimo, kaip jūra kupina vandenų.
Iz 11,1-9
ketv, rugsėjo 27 d.
Paulius rašė: Aš esu kupinas dėkingumo mūsų Viešpačiui Kristui Jėzui, kuris mane sustiprino ir palaikė tinkamu užimti tarnystę.
1 Tim 1,12-17
penkt, rugsėjo 28 d.
Jūs, kurie ieškote Dievo, turėkite drąsos! Juk Viešpats girdi vargšus.
Ps 69,30-37

Taizé - Dienos skaitinys  Dienos skaitinys
Taizé - Android programa  Android programa   •   iPhone app

Parsisiųsti bylą

PDF

PDF: Kraštovaizdis: RugpjūtisRugsėjisSpalis
PDF: Portretas: RugpjūtisRugsėjisSpalis

Printed from: http://www.taize.fr/lt_article866.html - 21 September 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France