Stretnutie v Bazileji

Prihláška

Skôr, ako vyplníte prihlášku, prečítajte si prosím
praktické informácie.

Online prihláška na európske stretnutie v Bazileji>>> [https://register.taize.fr/entryPoint.xhtml?meeting=39&language=en]

Tento odkaz platí rovnako pre skupiny, ako ja jednotlivcov.
Ak ste prihlásení so skupinou, vaša registrácia je súčasťou skupinovej prihlášky.

Ak plánujete priviesť na stretnutie skupinu mladých...

- Prosíme, aby ste prihlášku vyplnili čím skôr, hoci ešte presne neviete všetky podrobnosti, či počet ľudí vo vašej skupine. V prihláške môžete zatiaľ vyplniť predpokladaný počet účastníkov.
- Keď prihlášku vyplníte, dostanete prihlasovacie údaje, ktoré vám umožnia návrat k prihláške, kde môžete aktualizovať podrobnosti o skupine.
- Konečný zoznam účastníkov potrebujeme prijať do 1. decembra.
- Osoba, ktorej meno je uvedené ako "kontaktná osoba" dostane o stretnutí všetky ďalšie informácie. Tento človek tak bude zodpovedný za rozšírenie informácií všetkým členom skupiny.

Skôr, ako vyplníte prihlášku, prečítajte si prosím Praktické informácie.

Printed from: http://www.taize.fr/sk_article9106.html - 13 December 2017
Copyright © 2017 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France