Доживотно посвещение

След време прекарано в подготовка, новите братя в общността правят своето доживотно посвещение. Тук можете да прочетете думите, които изричат при това посвещение.

Възлюбени братко, какво искаш?

Милостта Божия, и обществото на моите братя..

Нека Бог да завърши в теб, това което е започнал.
Братко, който вярваш в Божията милост: помни, че нашият Господ Исус Христос идва за да помогне на смирената ти вяра, посвещавайки Себе си заедно с теб, Той изпълнява обещанието си към теб: наистина, няма никой, който да е оставил всичко заради Христа и Евангелието, който да не получи стократно в този свят – братя, и сестри, и майки, и деца – както и гонения, и във идния век вечен живот.

Това е път, противен на всяка човешка логика, и като Авраам, може да се движиш напред по него само със вяра, а не с виждане, винаги с увереността, че който предаде живота си за Христа, ще го намери.

Отсега нататък ходи по стъпките на Христос. Не се притеснявай за утре. Първо търси Божието царство и неговата правда. Остави себе си, предай себе си, и ще ти бъде дадена пълна мярка, добре стърсена, преливаща.

Дали си буден или спиш, ден и нощ, желанието за вярата ти в Бога и в братята ти да расте и да се разширява, без да знаеш как.

Помажи главата си и умий лицето си, така, че само твоят Баща, Който е в тайно, да знае намеренията на сърцето ти. Пребъдвай в простота и радост, в радостта на милостивите, и в радостта на братската любов.

Бъди бдителен. Ако трябва да смъмриш някой от братята, направи го само между вас двамата. Бъди загрижен за изграждането на връзките ти с твоя ближен.

Бъди отворен, като винаги помниш, че срещу теб седи брат, чието задължение е да те изслушва. Проявявай разбиране към него, за да може да изпълни служението си заедно с теб.

Господ Исус Христос, в голямото си състрадание и любов към теб, е избрал да бъдеш знак за братската любов в църквата. Неговата воля е с братята ти да изграждате тази общност.

Така, че отказвайки се да поглеждаш назад, бъди радостен, и с безкрайна признателност, никога не се страхувай да посрещнеш зората, хвалейки, благославяйки и пеейки на твоят Господ Исус Христос.

Приеми ме Господи Христе, и аз ще живея, и нека моето очакване да бъде източник на радост..

JPEG - 11.3 KB

Братко, винаги помни, че Христос е Този, Който те призовава, и на Него ти отговаряш в момента.

Ще се посветиш ли, в името ва Божията любов, на Него, с цялата си същност?

Да.

Ще изпълняваш ли призванието си от Бога от тук нататък, в нашата общност, в общение с твоите братя?

Да.

Ще се откажеш ли от всяка собственост, като заживееш с братята си споделяйки материалните и духовните блага, като това означава абсолютна откритост на сърцето?

Да.

За да може да бъдеш на пълно разположение да служиш заедно със своите братя, и да предадеш себе си в нераздвоена любов на Христа, ще дадеш ли обет за безбрачие?

Да.

За да можем да имаме едно сърце и един ум, и нашето единство да е пълно, ще приемеш ли принципите на общността изразяващи се в служене на тайнството на общението, като винаги помниш, че ти си само един недостоен мъж на евангелието в рамките на тази общност?

Да.

Винаги разпознавайки Христос в братята си, ще се грижиш ли за тях в добри и лоши времена, в страдание и радост?

Да.

В следствие на това, поради Христос и Евангелието, от тук нататък се считаш за брат в нашата общност.

Нека този пръстен бъде знак на верността ти към Господа.

"Oтказвайки се да поглеждаш назад, бъди радостен, и с безкрайна признателност, никога не се страхувай да посрещнеш зората,
хвалейки,
благославяйки
и пеейки
на твоят Господ Исус Христос."

Доживотно посвещение

Printed from: http://www.taize.fr/bg_article9180.html - 21 July 2018
Copyright © 2018 - Ateliers et Presses de Taizé, Taizé Community, 71250 France